Xổ Số Vũng Tàu 30 ngày

Xổ số Vũng Tàu 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Vũng Tàu trong 30 ngày gần đây nhất (XSVT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Vũng Tàu trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Vũng Tàu 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Vũng Tàu 30 ngày gần nhất

Giải tám 22
Giải bảy 095
Giải sáu 3446 1395 5410
Giải năm 2355
Giải tư 85666 60772 29869 37993
37377 90523 44219
Giải ba 67947 34149
Giải nhì 76547
Giải nhất 98999
Đặc biệt 159659
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 19 22 23 46 47 47 49 55
59 66 69 72 77 93 95 95 99
Đầu Lô tô
0
1 10, 19
2 22, 23
3
4 46, 47, 47, 49
5 55, 59
6 66, 69
7 72, 77
8
9 93, 95, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1
2 22, 72
3 23, 93
4
5 55, 95, 95
6 46, 66
7 47, 47, 77
8
9 19, 49, 59, 69, 99
Giải tám 36
Giải bảy 010
Giải sáu 0612 6142 1828
Giải năm 6275
Giải tư 09851 95952 91178 75631
94228 00434 21326
Giải ba 08005 74473
Giải nhì 74461
Giải nhất 26632
Đặc biệt 427281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 12 26 28 28 31 32 34
36 42 51 52 61 73 75 78 81
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 12
2 26, 28, 28
3 31, 32, 34, 36
4 42
5 51, 52
6 61
7 73, 75, 78
8 81
9
Đuôi Lô tô
0 10
1 31, 51, 61, 81
2 12, 32, 42, 52
3 73
4 34
5 05, 75
6 26, 36
7
8 28, 28, 78
9
Giải tám 81
Giải bảy 689
Giải sáu 3482 0318 3166
Giải năm 9930
Giải tư 07459 43511 88210 65839
30973 50513 77544
Giải ba 71575 01975
Giải nhì 46758
Giải nhất 78667
Đặc biệt 503609
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 11 13 18 30 39 44 58
59 66 67 73 75 75 81 82 89
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 11, 13, 18
2
3 30, 39
4 44
5 58, 59
6 66, 67
7 73, 75, 75
8 81, 82, 89
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1 11, 81
2 82
3 13, 73
4 44
5 75, 75
6 66
7 67
8 18, 58
9 09, 39, 59, 89
Giải tám 22
Giải bảy 427
Giải sáu 5903 0735 8210
Giải năm 7848
Giải tư 20425 40153 37516 04284
30288 26361 58593
Giải ba 66600 58448
Giải nhì 11450
Giải nhất 73178
Đặc biệt 441763
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 10 16 22 25 27 35 48
48 50 53 61 63 78 84 88 93
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 10, 16
2 22, 25, 27
3 35
4 48, 48
5 50, 53
6 61, 63
7 78
8 84, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 50
1 61
2 22
3 03, 53, 63, 93
4 84
5 25, 35
6 16
7 27
8 48, 48, 78, 88
9
Giải tám 60
Giải bảy 708
Giải sáu 8452 1932 6929
Giải năm 9325
Giải tư 69100 54702 95258 34435
75866 28346 11206
Giải ba 68977 21425
Giải nhì 08517
Giải nhất 59908
Đặc biệt 491990
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 08 08 17 25 25 29
32 35 46 52 58 60 66 77 90
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06, 08, 08
1 17
2 25, 25, 29
3 32, 35
4 46
5 52, 58
6 60, 66
7 77
8
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 90
1
2 02, 32, 52
3
4
5 25, 25, 35
6 06, 46, 66
7 17, 77
8 08, 08, 58
9 29
Giải tám 28
Giải bảy 461
Giải sáu 0134 2085 9267
Giải năm 4610
Giải tư 14160 20345 23674 73797
66107 60575 38560
Giải ba 70413 28746
Giải nhì 51709
Giải nhất 90008
Đặc biệt 462922
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 09 10 13 22 28 34 45
46 60 60 61 67 74 75 85 97
Đầu Lô tô
0 07, 08, 09
1 10, 13
2 22, 28
3 34
4 45, 46
5
6 60, 60, 61, 67
7 74, 75
8 85
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 60
1 61
2 22
3 13
4 34, 74
5 45, 75, 85
6 46
7 07, 67, 97
8 08, 28
9 09
Giải tám 07
Giải bảy 770
Giải sáu 2120 8831 7899
Giải năm 4836
Giải tư 92747 04108 16228 79113
97477 99089 33414
Giải ba 99714 48895
Giải nhì 31940
Giải nhất 62721
Đặc biệt 367542
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 13 14 14 20 21 28 31 36
40 42 47 7 70 77 89 95 99
Đầu Lô tô
0 08
1 13, 14, 14
2 20, 21, 28
3 31, 36
4 40, 42, 47
5
6
7 7, 70, 77
8 89
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 70
1 21, 31
2 42
3 13
4 14, 14
5 95
6 36
7 7, 47, 77
8 08, 28
9 89, 99
Giải tám 97
Giải bảy 047
Giải sáu 3876 6579 8107
Giải năm 0591
Giải tư 06056 44831 83325 66613
81414 84157 60356
Giải ba 79640 56657
Giải nhì 29630
Giải nhất 64001
Đặc biệt 147881
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 13 14 25 30 31 40 47
56 56 57 57 76 79 81 91 97
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 13, 14
2 25
3 30, 31
4 40, 47
5 56, 56, 57, 57
6
7 76, 79
8 81
9 91, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 01, 31, 81, 91
2
3 13
4 14
5 25
6 56, 56, 76
7 07, 47, 57, 57, 97
8
9 79
Giải tám 66
Giải bảy 822
Giải sáu 9661 9253 9726
Giải năm 1408
Giải tư 22514 74348 56780 30424
29644 17176 91108
Giải ba 86035 22297
Giải nhì 78418
Giải nhất 06614
Đặc biệt 859109
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 08 09 14 14 18 22 24 26
35 44 48 53 61 66 76 80 97
Đầu Lô tô
0 08, 08, 09
1 14, 14, 18
2 22, 24, 26
3 35
4 44, 48
5 53
6 61, 66
7 76
8 80
9 97
Đuôi Lô tô
0 80
1 61
2 22
3 53
4 14, 14, 24, 44
5 35
6 26, 66, 76
7 97
8 08, 08, 18, 48
9 09
Giải tám 21
Giải bảy 694
Giải sáu 5095 0022 9962
Giải năm 5744
Giải tư 57043 85050 76152 54844
30712 81385 50262
Giải ba 76426 29018
Giải nhì 41948
Giải nhất 87562
Đặc biệt 896652
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 18 21 22 26 43 44 44 48
50 52 52 62 62 62 85 94 95
Đầu Lô tô
0
1 12, 18
2 21, 22, 26
3
4 43, 44, 44, 48
5 50, 52, 52
6 62, 62, 62
7
8 85
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 50
1 21
2 12, 22, 52, 52, 62, 62, 62
3 43
4 44, 44, 94
5 85, 95
6 26
7
8 18, 48
9
Giải tám 93
Giải bảy 193
Giải sáu 0520 9572 9764
Giải năm 5848
Giải tư 37818 34388 36214 43985
43056 77749 79774
Giải ba 57185 13165
Giải nhì 71734
Giải nhất 15796
Đặc biệt 120938
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 18 20 34 38 48 49 56 64
65 72 74 85 85 88 93 93 96
Đầu Lô tô
0
1 14, 18
2 20
3 34, 38
4 48, 49
5 56
6 64, 65
7 72, 74
8 85, 85, 88
9 93, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 20
1
2 72
3 93, 93
4 14, 34, 64, 74
5 65, 85, 85
6 56, 96
7
8 18, 38, 48, 88
9 49
Giải tám 57
Giải bảy 481
Giải sáu 3457 1183 1103
Giải năm 3626
Giải tư 37282 70569 13703 88293
68165 71259 74632
Giải ba 31205 04946
Giải nhì 54717
Giải nhất 67923
Đặc biệt 254998
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 05 17 23 26 32 46 57
57 59 65 69 81 82 83 93 98
Đầu Lô tô
0 03, 03, 05
1 17
2 23, 26
3 32
4 46
5 57, 57, 59
6 65, 69
7
8 81, 82, 83
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0
1 81
2 32, 82
3 03, 03, 23, 83, 93
4
5 05, 65
6 26, 46
7 17, 57, 57
8 98
9 59, 69
Giải tám 38
Giải bảy 114
Giải sáu 3846 7884 1830
Giải năm 3333
Giải tư 80431 72513 19054 22225
20177 26722 18077
Giải ba 65124 74574
Giải nhì 99017
Giải nhất 22510
Đặc biệt 318877
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 14 17 22 24 25 30 31
33 38 46 54 74 77 77 77 84
Đầu Lô tô
0
1 10, 13, 14, 17
2 22, 24, 25
3 30, 31, 33, 38
4 46
5 54
6
7 74, 77, 77, 77
8 84
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1 31
2 22
3 13, 33
4 14, 24, 54, 74, 84
5 25
6 46
7 17, 77, 77, 77
8 38
9
Giải tám 86
Giải bảy 293
Giải sáu 5916 8271 9831
Giải năm 0974
Giải tư 32297 16251 44281 10719
27403 54738 13428
Giải ba 23123 12657
Giải nhì 26547
Giải nhất 92181
Đặc biệt 320941
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 16 19 23 28 31 38 41 47
51 57 71 74 81 81 86 93 97
Đầu Lô tô
0 03
1 16, 19
2 23, 28
3 31, 38
4 41, 47
5 51, 57
6
7 71, 74
8 81, 81, 86
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0
1 31, 41, 51, 71, 81, 81
2
3 03, 23, 93
4 74
5
6 16, 86
7 47, 57, 97
8 28, 38
9 19
Giải tám 72
Giải bảy 849
Giải sáu 5202 2619 7256
Giải năm 2550
Giải tư 85864 66485 71899 95904
23621 45256 12605
Giải ba 11201 33508
Giải nhì 27912
Giải nhất 81997
Đặc biệt 975540
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 04 05 08 12 19 21 40
49 50 56 56 64 72 85 97 99
Đầu Lô tô
0 01, 02, 04, 05, 08
1 12, 19
2 21
3
4 40, 49
5 50, 56, 56
6 64
7 72
8 85
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 01, 21
2 02, 12, 72
3
4 04, 64
5 05, 85
6 56, 56
7 97
8 08
9 19, 49, 99
Giải tám 32
Giải bảy 278
Giải sáu 0423 1312 9175
Giải năm 9322
Giải tư 06210 77234 06123 43599
57816 43398 86714
Giải ba 05909 04851
Giải nhì 17445
Giải nhất 69008
Đặc biệt 264625
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 10 12 14 16 22 23 23
25 32 34 45 51 75 78 98 99
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 10, 12, 14, 16
2 22, 23, 23, 25
3 32, 34
4 45
5 51
6
7 75, 78
8
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 51
2 12, 22, 32
3 23, 23
4 14, 34
5 25, 45, 75
6 16
7
8 08, 78, 98
9 09, 99
Giải tám 76
Giải bảy 775
Giải sáu 6752 7899 2193
Giải năm 2455
Giải tư 51919 05671 69912 57800
71006 39929 60165
Giải ba 81765 06321
Giải nhì 51890
Giải nhất 29032
Đặc biệt 183144
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 12 19 21 29 32 44 52
55 65 65 71 75 76 90 93 99
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 12, 19
2 21, 29
3 32
4 44
5 52, 55
6 65, 65
7 71, 75, 76
8
9 90, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 90
1 21, 71
2 12, 32, 52
3 93
4 44
5 55, 65, 65, 75
6 06, 76
7
8
9 19, 29, 99
Giải tám 36
Giải bảy 338
Giải sáu 5497 1261 0595
Giải năm 6413
Giải tư 99833 87748 60004 01142
06627 70878 91187
Giải ba 60047 43859
Giải nhì 37550
Giải nhất 66112
Đặc biệt 139573
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 13 27 33 36 38 42 47
48 50 59 61 73 78 87 95 97
Đầu Lô tô
0 04
1 12, 13
2 27
3 33, 36, 38
4 42, 47, 48
5 50, 59
6 61
7 73, 78
8 87
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 50
1 61
2 12, 42
3 13, 33, 73
4 04
5 95
6 36
7 27, 47, 87, 97
8 38, 48, 78
9 59
Giải tám 03
Giải bảy 426
Giải sáu 5972 1169 4275
Giải năm 6668
Giải tư 31832 35044 08241 78462
80474 59548 90268
Giải ba 35361 09798
Giải nhì 82625
Giải nhất 19782
Đặc biệt 524717
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 25 26 3 32 41 44 48 61
62 68 68 69 72 74 75 82 98
Đầu Lô tô
0
1 17
2 25, 26
3 3, 32
4 41, 44, 48
5
6 61, 62, 68, 68, 69
7 72, 74, 75
8 82
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 41, 61
2 32, 62, 72, 82
3 3
4 44, 74
5 25, 75
6 26
7 17
8 48, 68, 68, 98
9 69
Giải tám 14
Giải bảy 629
Giải sáu 0735 9601 4816
Giải năm 6353
Giải tư 61164 79541 79017 91668
00865 94187 70714
Giải ba 85567 29622
Giải nhì 73886
Giải nhất 72610
Đặc biệt 295200
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 10 14 14 16 17 22 29
35 41 53 64 65 67 68 86 87
Đầu Lô tô
0 00, 01
1 10, 14, 14, 16, 17
2 22, 29
3 35
4 41
5 53
6 64, 65, 67, 68
7
8 86, 87
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 01, 41
2 22
3 53
4 14, 14, 64
5 35, 65
6 16, 86
7 17, 67, 87
8 68
9 29
Giải tám 01
Giải bảy 068
Giải sáu 1614 9555 4856
Giải năm 4531
Giải tư 80699 82764 54014 19006
26932 11625 54532
Giải ba 66565 18506
Giải nhì 82382
Giải nhất 57609
Đặc biệt 751687
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 09 1 14 14 25 31 32
32 55 56 64 65 68 82 87 99
Đầu Lô tô
0 06, 06, 09
1 1, 14, 14
2 25
3 31, 32, 32
4
5 55, 56
6 64, 65, 68
7
8 82, 87
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 1, 31
2 32, 32, 82
3
4 14, 14, 64
5 25, 55, 65
6 06, 06, 56
7 87
8 68
9 09, 99
Giải tám 71
Giải bảy 365
Giải sáu 7717 9481 5154
Giải năm 7109
Giải tư 63716 89865 80169 51163
16722 74725 38010
Giải ba 58707 31727
Giải nhì 99105
Giải nhất 99880
Đặc biệt 641062
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 09 10 16 17 22 25 27
54 62 63 65 65 69 71 80 81
Đầu Lô tô
0 05, 07, 09
1 10, 16, 17
2 22, 25, 27
3
4
5 54
6 62, 63, 65, 65, 69
7 71
8 80, 81
9
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 71, 81
2 22, 62
3 63
4 54
5 05, 25, 65, 65
6 16
7 07, 17, 27
8
9 09, 69
Giải tám 75
Giải bảy 806
Giải sáu 5725 2322 7425
Giải năm 1993
Giải tư 54767 08806 99263 41490
93571 20969 20779
Giải ba 02573 73385
Giải nhì 77948
Giải nhất 73378
Đặc biệt 745172
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 22 25 25 48 63 67 69
71 72 73 75 78 79 85 90 93
Đầu Lô tô
0 06, 06
1
2 22, 25, 25
3
4 48
5
6 63, 67, 69
7 71, 72, 73, 75, 78, 79
8 85
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 90
1 71
2 22, 72
3 63, 73, 93
4
5 25, 25, 75, 85
6 06, 06
7 67
8 48, 78
9 69, 79
Giải tám 33
Giải bảy 197
Giải sáu 1253 1733 7638
Giải năm 7844
Giải tư 69100 34977 80504 14036
88503 82760 82734
Giải ba 78278 89235
Giải nhì 94200
Giải nhất 88445
Đặc biệt 734979
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 03 04 33 33 34 35 36
38 44 45 53 60 77 78 79 97
Đầu Lô tô
0 00, 00, 03, 04
1
2
3 33, 33, 34, 35, 36, 38
4 44, 45
5 53
6 60
7 77, 78, 79
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 60
1
2
3 03, 33, 33, 53
4 04, 34, 44
5 35, 45
6 36
7 77, 97
8 38, 78
9 79
Giải tám 21
Giải bảy 964
Giải sáu 8766 1996 4627
Giải năm 6034
Giải tư 04890 24766 22949 85026
38163 20239 28161
Giải ba 11207 91284
Giải nhì 12780
Giải nhất 48554
Đặc biệt 423995
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 21 26 27 34 39 49 54 61
63 64 66 66 80 84 90 95 96
Đầu Lô tô
0 07
1
2 21, 26, 27
3 34, 39
4 49
5 54
6 61, 63, 64, 66, 66
7
8 80, 84
9 90, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 21, 61
2
3 63
4 34, 54, 64, 84
5 95
6 26, 66, 66, 96
7 07, 27
8
9 39, 49
Giải tám 87
Giải bảy 857
Giải sáu 6392 8476 6415
Giải năm 8740
Giải tư 73114 23449 16872 57744
20654 55842 54607
Giải ba 12493 72374
Giải nhì 67958
Giải nhất 37986
Đặc biệt 414948
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 15 40 42 44 48 49 54
57 58 72 74 76 86 87 92 93
Đầu Lô tô
0 07
1 14, 15
2
3
4 40, 42, 44, 48, 49
5 54, 57, 58
6
7 72, 74, 76
8 86, 87
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 42, 72, 92
3 93
4 14, 44, 54, 74
5 15
6 76, 86
7 07, 57, 87
8 48, 58
9 49
Giải tám 07
Giải bảy 591
Giải sáu 5385 5583 5418
Giải năm 6888
Giải tư 84275 30791 78684 14418
92367 73554 42844
Giải ba 18230 52658
Giải nhì 89012
Giải nhất 18479
Đặc biệt 944318
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 18 18 18 30 44 54 58 67
7 75 79 83 84 85 88 91 91
Đầu Lô tô
0
1 12, 18, 18, 18
2
3 30
4 44
5 54, 58
6 67
7 7, 75, 79
8 83, 84, 85, 88
9 91, 91
Đuôi Lô tô
0 30
1 91, 91
2 12
3 83
4 44, 54, 84
5 75, 85
6
7 7, 67
8 18, 18, 18, 58, 88
9 79
Giải tám 87
Giải bảy 138
Giải sáu 4601 6327 8160
Giải năm 3348
Giải tư 17463 22340 84335 79775
13437 16568 18336
Giải ba 48944 46076
Giải nhì 77616
Giải nhất 86853
Đặc biệt 463526
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 16 26 27 35 36 37 38 40
44 48 53 60 63 68 75 76 87
Đầu Lô tô
0 01
1 16
2 26, 27
3 35, 36, 37, 38
4 40, 44, 48
5 53
6 60, 63, 68
7 75, 76
8 87
9
Đuôi Lô tô
0 40, 60
1 01
2
3 53, 63
4 44
5 35, 75
6 16, 26, 36, 76
7 27, 37, 87
8 38, 48, 68
9
Giải tám 12
Giải bảy 654
Giải sáu 7987 7661 1490
Giải năm 4268
Giải tư 60432 42786 86566 53469
32915 90971 79042
Giải ba 84295 87431
Giải nhì 08922
Giải nhất 03031
Đặc biệt 271892
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 15 22 31 31 32 42 54 61
66 68 69 71 86 87 90 92 95
Đầu Lô tô
0
1 12, 15
2 22
3 31, 31, 32
4 42
5 54
6 61, 66, 68, 69
7 71
8 86, 87
9 90, 92, 95
Đuôi Lô tô
0 90
1 31, 31, 61, 71
2 12, 22, 32, 42, 92
3
4 54
5 15, 95
6 66, 86
7 87
8 68
9 69
Giải tám 58
Giải bảy 414
Giải sáu 4676 8542 0254
Giải năm 1705
Giải tư 02101 49636 96928 93746
42309 94125 54072
Giải ba 89314 16511
Giải nhì 97828
Giải nhất 20998
Đặc biệt 957411
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 09 11 11 14 14 25 28
28 36 42 46 54 58 72 76 98
Đầu Lô tô
0 01, 05, 09
1 11, 11, 14, 14
2 25, 28, 28
3 36
4 42, 46
5 54, 58
6
7 72, 76
8
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 01, 11, 11
2 42, 72
3
4 14, 14, 54
5 05, 25
6 36, 46, 76
7
8 28, 28, 58, 98
9 09

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
092 lần
812 lần
251 lần
521 lần
261 lần
Cặp sốXuất hiện
411 lần
731 lần
791 lần
591 lần
721 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
640 lần
610 lần
600 lần
580 lần
650 lần
Cặp sốXuất hiện
660 lần
690 lần
680 lần
670 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
1129 ngày
9228 ngày
2627 ngày
1826 ngày
4825 ngày
Cặp sốSố ngày
9524 ngày
7923 ngày
7222 ngày
6221 ngày
8720 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
731 ngày
771 ngày
721 ngày
631 ngày
591 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
621 ngày
791 ngày
811 ngày
951 ngày
981 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
12 lần
22 lần
45 lần
52 lần
Tổng ĐBXuất hiện
62 lần
73 lần
84 lần
98 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 13 lần
Đầu 23 lần
Đầu 31 lần
Đầu 45 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 62 lần
Đầu 74 lần
Đầu 83 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 14 lần
Đuôi 26 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 41 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 61 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 94 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet ingmarsannes i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates