Xổ Số Quảng Bình 30 ngày

Xổ số Quảng Bình 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Quảng Bình trong 30 ngày gần đây nhất (XSQB 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Quảng Bình trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Quảng Bình 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày gần nhất

Giải tám 89
Giải bảy 724
Giải sáu 2599 3127 2581
Giải năm 7830
Giải tư 34488 23216 65222 17328
34286 91712 67956
Giải ba 72839 51792
Giải nhì 35178
Giải nhất 59076
Đặc biệt 038430
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 22 24 27 28 30 30 39
56 76 78 81 86 88 89 92 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 16
2 22, 24, 27, 28
3 30, 30, 39
4
5 56
6
7 76, 78
8 81, 86, 88, 89
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 30
1 81
2 12, 22, 92
3
4 24
5
6 16, 56, 76, 86
7 27
8 28, 78, 88
9 39, 89, 99
Giải tám 73
Giải bảy 774
Giải sáu 3064 1423 4893
Giải năm 0261
Giải tư 03116 49656 43389 72402
96643 24858 90762
Giải ba 69380 93914
Giải nhì 13261
Giải nhất 05912
Đặc biệt 853776
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 14 16 23 43 56 58 61
61 62 64 73 74 76 80 89 93
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 14, 16
2 23
3
4 43
5 56, 58
6 61, 61, 62, 64
7 73, 74, 76
8 80, 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 80
1 61, 61
2 02, 12, 62
3 23, 43, 73, 93
4 14, 64, 74
5
6 16, 56, 76
7
8 58
9 89
Giải tám 53
Giải bảy 337
Giải sáu 0187 2550 6381
Giải năm 3673
Giải tư 72051 29013 78408 04151
54750 79226 70246
Giải ba 86135 73577
Giải nhì 05692
Giải nhất 61094
Đặc biệt 197311
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 13 26 35 37 46 50 50
51 51 53 73 77 81 87 92 94
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 13
2 26
3 35, 37
4 46
5 50, 50, 51, 51, 53
6
7 73, 77
8 81, 87
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 50, 50
1 11, 51, 51, 81
2 92
3 13, 53, 73
4 94
5 35
6 26, 46
7 37, 77, 87
8 08
9
Giải tám 67
Giải bảy 396
Giải sáu 9485 6623 0025
Giải năm 5158
Giải tư 61240 74798 89704 37737
95538 63601 75691
Giải ba 22361 66168
Giải nhì 72792
Giải nhất 18706
Đặc biệt 928024
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 06 23 24 25 37 38 40
58 61 67 68 85 91 92 96 98
Đầu Lô tô
0 01, 04, 06
1
2 23, 24, 25
3 37, 38
4 40
5 58
6 61, 67, 68
7
8 85
9 91, 92, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 40
1 01, 61, 91
2 92
3 23
4 04, 24
5 25, 85
6 06, 96
7 37, 67
8 38, 58, 68, 98
9
Giải tám 67
Giải bảy 108
Giải sáu 3660 9619 0095
Giải năm 7383
Giải tư 18781 26288 50039 80432
29833 74175 87091
Giải ba 07768 57119
Giải nhì 84685
Giải nhất 62359
Đặc biệt 782808
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 08 19 19 32 33 39 59 60
67 68 75 81 83 85 88 91 95
Đầu Lô tô
0 08, 08
1 19, 19
2
3 32, 33, 39
4
5 59
6 60, 67, 68
7 75
8 81, 83, 85, 88
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 60
1 81, 91
2 32
3 33, 83
4
5 75, 85, 95
6
7 67
8 08, 08, 68, 88
9 19, 19, 39, 59
Giải tám 35
Giải bảy 689
Giải sáu 9815 1624 5794
Giải năm 7508
Giải tư 24088 93436 83267 25056
11098 53609 07911
Giải ba 94134 33953
Giải nhì 88330
Giải nhất 51745
Đặc biệt 591586
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 11 15 24 30 34 35 36
45 53 56 67 86 88 89 94 98
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 11, 15
2 24
3 30, 34, 35, 36
4 45
5 53, 56
6 67
7
8 86, 88, 89
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 11
2
3 53
4 24, 34, 94
5 15, 35, 45
6 36, 56, 86
7 67
8 08, 88, 98
9 09, 89
Giải tám 36
Giải bảy 031
Giải sáu 5872 8693 7725
Giải năm 0347
Giải tư 53383 67900 66642 02142
75345 05586 38472
Giải ba 47145 68670
Giải nhì 31079
Giải nhất 04868
Đặc biệt 424150
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 25 31 36 42 42 45 45 47
50 68 70 72 72 79 83 86 93
Đầu Lô tô
0 00
1
2 25
3 31, 36
4 42, 42, 45, 45, 47
5 50
6 68
7 70, 72, 72, 79
8 83, 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 70
1 31
2 42, 42, 72, 72
3 83, 93
4
5 25, 45, 45
6 36, 86
7 47
8 68
9 79
Giải tám 48
Giải bảy 484
Giải sáu 8364 5884 6308
Giải năm 9252
Giải tư 51440 29301 66732 23643
28584 05786 26449
Giải ba 46185 34486
Giải nhì 64179
Giải nhất 20975
Đặc biệt 145019
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 19 32 40 43 48 49 52
64 75 79 84 84 84 85 86 86
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 19
2
3 32
4 40, 43, 48, 49
5 52
6 64
7 75, 79
8 84, 84, 84, 85, 86, 86
9
Đuôi Lô tô
0 40
1 01
2 32, 52
3 43
4 64, 84, 84, 84
5 75, 85
6 86, 86
7
8 08, 48
9 19, 49, 79
Giải tám 08
Giải bảy 836
Giải sáu 7866 5997 8676
Giải năm 3082
Giải tư 34542 20116 60690 45913
55785 15487 67850
Giải ba 13037 15553
Giải nhì 80480
Giải nhất 86198
Đặc biệt 642147
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 36 37 42 47 50 53 66
76 8 80 82 85 87 90 97 98
Đầu Lô tô
0
1 13, 16
2
3 36, 37
4 42, 47
5 50, 53
6 66
7 76
8 8, 80, 82, 85, 87
9 90, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 80, 90
1
2 42, 82
3 13, 53
4
5 85
6 16, 36, 66, 76
7 37, 47, 87, 97
8 8, 98
9
Giải tám 83
Giải bảy 588
Giải sáu 2104 1139 5697
Giải năm 0606
Giải tư 37695 81163 74578 03155
18906 54849 59127
Giải ba 48850 59080
Giải nhì 49031
Giải nhất 23915
Đặc biệt 264552
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 06 15 27 31 39 49 50
52 55 63 78 80 83 88 95 97
Đầu Lô tô
0 04, 06, 06
1 15
2 27
3 31, 39
4 49
5 50, 52, 55
6 63
7 78
8 80, 83, 88
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 31
2 52
3 63, 83
4 04
5 15, 55, 95
6 06, 06
7 27, 97
8 78, 88
9 39, 49
Giải tám 39
Giải bảy 957
Giải sáu 7076 1207 9552
Giải năm 8554
Giải tư 20264 28350 80448 07588
48035 41891 77634
Giải ba 92271 42372
Giải nhì 10011
Giải nhất 00484
Đặc biệt 547829
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 29 34 35 39 48 50 52
54 57 64 71 72 76 84 88 91
Đầu Lô tô
0 07
1 11
2 29
3 34, 35, 39
4 48
5 50, 52, 54, 57
6 64
7 71, 72, 76
8 84, 88
9 91
Đuôi Lô tô
0 50
1 11, 71, 91
2 52, 72
3
4 34, 54, 64, 84
5 35
6 76
7 07, 57
8 48, 88
9 29, 39
Giải tám 09
Giải bảy 296
Giải sáu 0871 5233 3385
Giải năm 9310
Giải tư 20914 23637 51946 66386
91411 58660 72387
Giải ba 69504 39450
Giải nhì 74447
Giải nhất 74026
Đặc biệt 688368
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 11 14 26 33 37 46 47
50 60 68 71 85 86 87 9 96
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 11, 14
2 26
3 33, 37
4 46, 47
5 50
6 60, 68
7 71
8 85, 86, 87
9 9, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 60
1 11, 71
2
3 33
4 04, 14
5 85
6 26, 46, 86, 96
7 37, 47, 87
8 68
9 9
Giải tám 57
Giải bảy 546
Giải sáu 1915 1680 3466
Giải năm 6226
Giải tư 58102 56870 83323 62920
63881 89133 35451
Giải ba 96178 08177
Giải nhì 76599
Giải nhất 40186
Đặc biệt 202977
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 20 23 26 33 46 51 57
66 70 77 77 78 80 81 86 99
Đầu Lô tô
0 02
1 15
2 20, 23, 26
3 33
4 46
5 51, 57
6 66
7 70, 77, 77, 78
8 80, 81, 86
9 99
Đuôi Lô tô
0 20, 70, 80
1 51, 81
2 02
3 23, 33
4
5 15
6 26, 46, 66, 86
7 57, 77, 77
8 78
9 99
Giải tám 38
Giải bảy 064
Giải sáu 9323 5618 0718
Giải năm 8566
Giải tư 56204 46055 28732 20311
43163 14858 62612
Giải ba 56393 84327
Giải nhì 05604
Giải nhất 48555
Đặc biệt 439840
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 11 12 18 18 23 27 32
38 40 55 55 58 63 64 66 93
Đầu Lô tô
0 04, 04
1 11, 12, 18, 18
2 23, 27
3 32, 38
4 40
5 55, 55, 58
6 63, 64, 66
7
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 40
1 11
2 12, 32
3 23, 63, 93
4 04, 04, 64
5 55, 55
6 66
7 27
8 18, 18, 38, 58
9
Giải tám 31
Giải bảy 922
Giải sáu 6568 1033 8872
Giải năm 5965
Giải tư 11756 62381 08993 83299
90702 31115 33894
Giải ba 21155 43240
Giải nhì 54226
Giải nhất 54871
Đặc biệt 334364
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 22 26 31 33 40 55 56
64 65 68 71 72 81 93 94 99
Đầu Lô tô
0 02
1 15
2 22, 26
3 31, 33
4 40
5 55, 56
6 64, 65, 68
7 71, 72
8 81
9 93, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 31, 71, 81
2 02, 22, 72
3 33, 93
4 64, 94
5 15, 55, 65
6 26, 56
7
8 68
9 99
Giải tám 26
Giải bảy 995
Giải sáu 8297 3402 4009
Giải năm 6209
Giải tư 38156 98542 53672 04473
81036 59665 53503
Giải ba 38022 55240
Giải nhì 07504
Giải nhất 35806
Đặc biệt 063283
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 04 06 09 09 22 26 36
40 42 56 65 72 73 83 95 97
Đầu Lô tô
0 02, 03, 04, 06, 09, 09
1
2 22, 26
3 36
4 40, 42
5 56
6 65
7 72, 73
8 83
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 02, 22, 42, 72
3 03, 73, 83
4 04
5 65, 95
6 06, 26, 36, 56
7 97
8
9 09, 09
Giải tám 55
Giải bảy 801
Giải sáu 0775 4688 6170
Giải năm 2541
Giải tư 84612 60058 15281 04600
14335 24255 90584
Giải ba 13524 09020
Giải nhì 40890
Giải nhất 68534
Đặc biệt 875870
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 12 20 24 34 35 41 55
55 58 70 70 75 81 84 88 90
Đầu Lô tô
0 00, 01
1 12
2 20, 24
3 34, 35
4 41
5 55, 55, 58
6
7 70, 70, 75
8 81, 84, 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 70, 70, 90
1 01, 41, 81
2 12
3
4 24, 34, 84
5 35, 55, 55, 75
6
7
8 58, 88
9
Giải tám 40
Giải bảy 195
Giải sáu 3157 6861 9312
Giải năm 4436
Giải tư 40034 40280 63232 09258
95895 92799 96679
Giải ba 22318 01594
Giải nhì 77493
Giải nhất 15353
Đặc biệt 658883
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 18 32 34 36 40 53 57 58
61 79 80 83 93 94 95 95 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 18
2
3 32, 34, 36
4 40
5 53, 57, 58
6 61
7 79
8 80, 83
9 93, 94, 95, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 80
1 61
2 12, 32
3 53, 83, 93
4 34, 94
5 95, 95
6 36
7 57
8 18, 58
9 79, 99
Giải tám 19
Giải bảy 368
Giải sáu 1029 6530 2724
Giải năm 1432
Giải tư 38652 95763 57107 49612
49220 01637 32064
Giải ba 10570 99720
Giải nhì 71117
Giải nhất 03192
Đặc biệt 699494
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 17 19 20 20 24 29 30
32 37 52 63 64 68 70 92 94
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 17, 19
2 20, 20, 24, 29
3 30, 32, 37
4
5 52
6 63, 64, 68
7 70
8
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 30, 70
1
2 12, 32, 52, 92
3 63
4 24, 64, 94
5
6
7 07, 17, 37
8 68
9 19, 29
Giải tám 66
Giải bảy 662
Giải sáu 6504 8542 3376
Giải năm 7603
Giải tư 93708 55090 74658 74314
40223 95657 22246
Giải ba 46918 55421
Giải nhì 34080
Giải nhất 65391
Đặc biệt 452004
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 04 08 14 18 21 23 42
46 57 58 62 66 76 80 90 91
Đầu Lô tô
0 03, 04, 04, 08
1 14, 18
2 21, 23
3
4 42, 46
5 57, 58
6 62, 66
7 76
8 80
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 21, 91
2 42, 62
3 03, 23
4 04, 04, 14
5
6 46, 66, 76
7 57
8 08, 18, 58
9
Giải tám 32
Giải bảy 627
Giải sáu 9367 8390 8434
Giải năm 7387
Giải tư 54655 49677 94786 91538
11599 73374 75013
Giải ba 43050 73599
Giải nhì 81642
Giải nhất 73544
Đặc biệt 139284
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 27 32 34 38 42 44 50 55
67 74 77 84 86 87 90 99 99
Đầu Lô tô
0
1 13
2 27
3 32, 34, 38
4 42, 44
5 50, 55
6 67
7 74, 77
8 84, 86, 87
9 90, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1
2 32, 42
3 13
4 34, 44, 74, 84
5 55
6 86
7 27, 67, 77, 87
8 38
9 99, 99
Giải tám 84
Giải bảy 387
Giải sáu 0146 9045 3937
Giải năm 0502
Giải tư 01746 95187 64190 27230
98359 37354 14831
Giải ba 63758 87219
Giải nhì 13810
Giải nhất 01668
Đặc biệt 679318
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 18 19 30 31 37 45 46
46 54 58 59 68 84 87 87 90
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 18, 19
2
3 30, 31, 37
4 45, 46, 46
5 54, 58, 59
6 68
7
8 84, 87, 87
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 90
1 31
2 02
3
4 54, 84
5 45
6 46, 46
7 37, 87, 87
8 18, 58, 68
9 19, 59
Giải tám 90
Giải bảy 762
Giải sáu 9267 5710 4628
Giải năm 1688
Giải tư 21877 04696 98014 11666
31789 24475 12061
Giải ba 67731 36890
Giải nhì 42967
Giải nhất 73298
Đặc biệt 972499
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 14 28 31 61 62 66 67 67
75 77 88 89 90 90 96 98 99
Đầu Lô tô
0
1 10, 14
2 28
3 31
4
5
6 61, 62, 66, 67, 67
7 75, 77
8 88, 89
9 90, 90, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 90, 90
1 31, 61
2 62
3
4 14
5 75
6 66, 96
7 67, 67, 77
8 28, 88, 98
9 89, 99
Giải tám 93
Giải bảy 343
Giải sáu 1485 6412 6648
Giải năm 8737
Giải tư 88196 45322 82148 32740
59337 62805 92350
Giải ba 16593 34812
Giải nhì 20001
Giải nhất 32887
Đặc biệt 138218
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 12 12 18 22 37 37 40
43 48 48 50 85 87 93 93 96
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 12, 12, 18
2 22
3 37, 37
4 40, 43, 48, 48
5 50
6
7
8 85, 87
9 93, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 01
2 12, 12, 22
3 43, 93, 93
4
5 05, 85
6 96
7 37, 37, 87
8 18, 48, 48
9
Giải tám 91
Giải bảy 636
Giải sáu 7230 2301 1670
Giải năm 5717
Giải tư 82073 42115 04960 02261
37465 19265 11502
Giải ba 05585 84139
Giải nhì 65820
Giải nhất 69002
Đặc biệt 849202
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 02 02 15 17 20 30 36
39 60 61 65 65 70 73 85 91
Đầu Lô tô
0 01, 02, 02, 02
1 15, 17
2 20
3 30, 36, 39
4
5
6 60, 61, 65, 65
7 70, 73
8 85
9 91
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 60, 70
1 01, 61, 91
2 02, 02, 02
3 73
4
5 15, 65, 65, 85
6 36
7 17
8
9 39
Giải tám 60
Giải bảy 731
Giải sáu 6840 3774 5839
Giải năm 3388
Giải tư 47844 23660 16692 35369
13560 32354 36825
Giải ba 33507 93145
Giải nhì 02984
Giải nhất 19207
Đặc biệt 661707
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 07 25 31 39 40 44 45
54 60 60 60 69 74 84 88 92
Đầu Lô tô
0 07, 07, 07
1
2 25
3 31, 39
4 40, 44, 45
5 54
6 60, 60, 60, 69
7 74
8 84, 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 60, 60
1 31
2 92
3
4 44, 54, 74, 84
5 25, 45
6
7 07, 07, 07
8 88
9 39, 69
Giải tám 34
Giải bảy 391
Giải sáu 0402 8322 6744
Giải năm 0002
Giải tư 82148 21716 38203 63265
53869 08145 52872
Giải ba 11208 88560
Giải nhì 42866
Giải nhất 92793
Đặc biệt 256397
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 08 16 2 22 34 44 45
48 60 65 66 69 72 91 93 97
Đầu Lô tô
0 02, 03, 08
1 16
2 2, 22
3 34
4 44, 45, 48
5
6 60, 65, 66, 69
7 72
8
9 91, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 60
1 91
2 2, 02, 22, 72
3 03, 93
4 34, 44
5 45, 65
6 16, 66
7 97
8 08, 48
9 69
Giải tám 99
Giải bảy 108
Giải sáu 2602 8343 3624
Giải năm 1063
Giải tư 87348 49503 59357 00149
92459 45115 26639
Giải ba 74170 13819
Giải nhì 23195
Giải nhất 62461
Đặc biệt 419887
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 08 15 19 24 39 43 48
49 57 59 61 63 70 87 95 99
Đầu Lô tô
0 02, 03, 08
1 15, 19
2 24
3 39
4 43, 48, 49
5 57, 59
6 61, 63
7 70
8 87
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 70
1 61
2 02
3 03, 43, 63
4 24
5 15, 95
6
7 57, 87
8 08, 48
9 19, 39, 49, 59, 99
Giải tám 92
Giải bảy 136
Giải sáu 5565 0700 9809
Giải năm 0753
Giải tư 13531 64942 65716 67435
05546 42018 61816
Giải ba 49002 04413
Giải nhì 63755
Giải nhất 67249
Đặc biệt 059075
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 09 13 16 16 18 31 35
36 42 46 49 53 55 65 75 92
Đầu Lô tô
0 00, 02, 09
1 13, 16, 16, 18
2
3 31, 35, 36
4 42, 46, 49
5 53, 55
6 65
7 75
8
9 92
Đuôi Lô tô
0 00
1 31
2 02, 42, 92
3 13, 53
4
5 35, 55, 65, 75
6 16, 16, 36, 46
7
8 18
9 09, 49
Giải tám 15
Giải bảy 190
Giải sáu 7792 2481 2156
Giải năm 2692
Giải tư 04267 34821 02640 47164
40391 51658 41708
Giải ba 33955 53286
Giải nhì 62700
Giải nhất 72414
Đặc biệt 115905
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 08 14 15 21 40 55 56
58 64 67 81 86 90 91 92 92
Đầu Lô tô
0 00, 05, 08
1 14, 15
2 21
3
4 40
5 55, 56, 58
6 64, 67
7
8 81, 86
9 90, 91, 92, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 90
1 21, 81, 91
2 92, 92
3
4 14, 64
5 05, 15, 55
6 56, 86
7 67
8 08, 58
9

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Bình

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
832 lần
182 lần
751 lần
701 lần
761 lần
Cặp sốXuất hiện
111 lần
641 lần
681 lần
771 lần
471 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
600 lần
590 lần
580 lần
570 lần
610 lần
Cặp sốXuất hiện
620 lần
660 lần
650 lần
630 lần
560 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
0529 ngày
7528 ngày
8727 ngày
9726 ngày
0725 ngày
Cặp sốSố ngày
0224 ngày
9922 ngày
1821 ngày
8420 ngày
0419 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
761 ngày
771 ngày
751 ngày
701 ngày
641 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
681 ngày
831 ngày
841 ngày
971 ngày
991 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
14 lần
24 lần
33 lần
45 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
62 lần
73 lần
82 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 05 lần
Đầu 14 lần
Đầu 22 lần
Đầu 31 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 62 lần
Đầu 74 lần
Đầu 85 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 11 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 45 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 75 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet ingmarsannes i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates