Xổ Số Phú Yên 30 ngày

Xổ số Phú Yên 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Phú Yên trong 30 ngày gần đây nhất (XSPY 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Phú Yên trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Phú Yên 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày gần nhất

Giải tám 98
Giải bảy 366
Giải sáu 9789 5888 1759
Giải năm 1490
Giải tư 90640 50400 00737 90445
02023 09946 03153
Giải ba 47548 29131
Giải nhì 43203
Giải nhất 27775
Đặc biệt 401919
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 19 23 31 37 40 45 46
48 53 59 66 75 88 89 90 98
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 19
2 23
3 31, 37
4 40, 45, 46, 48
5 53, 59
6 66
7 75
8 88, 89
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 90
1 31
2
3 03, 23, 53
4
5 45, 75
6 46, 66
7 37
8 48, 88, 98
9 19, 59, 89
Giải tám 34
Giải bảy 671
Giải sáu 0706 7225 5712
Giải năm 1798
Giải tư 35979 66546 75325 56101
03710 42995 46303
Giải ba 00806 36694
Giải nhì 40166
Giải nhất 87226
Đặc biệt 829687
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 06 06 10 12 25 25 26
34 46 66 71 79 87 94 95 98
Đầu Lô tô
0 01, 03, 06, 06
1 10, 12
2 25, 25, 26
3 34
4 46
5
6 66
7 71, 79
8 87
9 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 71
2 12
3 03
4 34, 94
5 25, 25, 95
6 06, 06, 26, 46, 66
7 87
8 98
9 79
Giải tám 34
Giải bảy 690
Giải sáu 5212 2139 4314
Giải năm 4804
Giải tư 85259 09990 54817 56769
50659 01232 41256
Giải ba 99881 14324
Giải nhì 87986
Giải nhất 43852
Đặc biệt 434308
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 12 14 17 24 32 34 39
52 56 59 59 69 81 86 90 90
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 12, 14, 17
2 24
3 32, 34, 39
4
5 52, 56, 59, 59
6 69
7
8 81, 86
9 90, 90
Đuôi Lô tô
0 90, 90
1 81
2 12, 32, 52
3
4 04, 14, 24, 34
5
6 56, 86
7 17
8 08
9 39, 59, 59, 69
Giải tám 70
Giải bảy 173
Giải sáu 9329 6903 1528
Giải năm 7989
Giải tư 38619 57972 66599 45012
07937 10262 42825
Giải ba 23963 94521
Giải nhì 23500
Giải nhất 53107
Đặc biệt 372081
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 07 12 19 21 25 28 29
37 62 63 70 72 73 81 89 99
Đầu Lô tô
0 00, 03, 07
1 12, 19
2 21, 25, 28, 29
3 37
4
5
6 62, 63
7 70, 72, 73
8 81, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 00, 70
1 21, 81
2 12, 62, 72
3 03, 63, 73
4
5 25
6
7 07, 37
8 28
9 19, 29, 89, 99
Giải tám 07
Giải bảy 114
Giải sáu 5339 3091 9138
Giải năm 4037
Giải tư 64416 82442 05134 18047
76002 46963 91095
Giải ba 19236 61513
Giải nhì 49330
Giải nhất 65308
Đặc biệt 400243
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 13 14 16 30 34 36 37
38 39 42 43 47 63 7 91 95
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 13, 14, 16
2
3 30, 34, 36, 37, 38, 39
4 42, 43, 47
5
6 63
7 7
8
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 30
1 91
2 02, 42
3 13, 43, 63
4 14, 34
5 95
6 16, 36
7 7, 37, 47
8 08, 38
9 39
Giải tám 23
Giải bảy 010
Giải sáu 7686 9191 8427
Giải năm 8938
Giải tư 57333 24760 06688 19708
82123 15461 51049
Giải ba 03898 95730
Giải nhì 42692
Giải nhất 22647
Đặc biệt 145778
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 23 23 27 30 33 38 47
49 60 61 78 86 88 91 92 98
Đầu Lô tô
0 08
1 10
2 23, 23, 27
3 30, 33, 38
4 47, 49
5
6 60, 61
7 78
8 86, 88
9 91, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 60
1 61, 91
2 92
3 23, 23, 33
4
5
6 86
7 27, 47
8 08, 38, 78, 88, 98
9 49
Giải tám 29
Giải bảy 930
Giải sáu 3528 2088 8900
Giải năm 0571
Giải tư 04445 98261 97219 34640
31248 06135 04221
Giải ba 96928 07098
Giải nhì 10458
Giải nhất 50633
Đặc biệt 688565
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 19 21 28 28 29 30 33 35
40 45 48 58 61 65 71 88 98
Đầu Lô tô
0 00
1 19
2 21, 28, 28, 29
3 30, 33, 35
4 40, 45, 48
5 58
6 61, 65
7 71
8 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 40
1 21, 61, 71
2
3 33
4
5 35, 45, 65
6
7
8 28, 28, 48, 58, 88, 98
9 19, 29
Giải tám 38
Giải bảy 815
Giải sáu 5374 3347 6093
Giải năm 6080
Giải tư 16467 34607 12520 07968
74177 25842 30116
Giải ba 17697 62571
Giải nhì 02023
Giải nhất 19494
Đặc biệt 400518
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 15 16 18 20 23 38 42 47
67 68 71 74 77 80 93 94 97
Đầu Lô tô
0 07
1 15, 16, 18
2 20, 23
3 38
4 42, 47
5
6 67, 68
7 71, 74, 77
8 80
9 93, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 71
2 42
3 23, 93
4 74, 94
5 15
6 16
7 07, 47, 67, 77, 97
8 18, 38, 68
9
Giải tám 17
Giải bảy 720
Giải sáu 1653 8304 2497
Giải năm 1651
Giải tư 12753 64006 91595 14694
45564 54706 99891
Giải ba 17387 32002
Giải nhì 39905
Giải nhất 81439
Đặc biệt 008967
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 05 06 06 17 20 39 51
53 53 64 67 87 91 94 95 97
Đầu Lô tô
0 02, 04, 05, 06, 06
1 17
2 20
3 39
4
5 51, 53, 53
6 64, 67
7
8 87
9 91, 94, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 20
1 51, 91
2 02
3 53, 53
4 04, 64, 94
5 05, 95
6 06, 06
7 17, 67, 87, 97
8
9 39
Giải tám 40
Giải bảy 609
Giải sáu 9029 3598 6203
Giải năm 4945
Giải tư 99947 40693 12979 10559
97389 05751 41356
Giải ba 85610 29149
Giải nhì 95635
Giải nhất 45372
Đặc biệt 606910
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 10 10 29 35 40 45 47
49 51 56 59 72 79 89 93 98
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 10, 10
2 29
3 35
4 40, 45, 47, 49
5 51, 56, 59
6
7 72, 79
8 89
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 40
1 51
2 72
3 03, 93
4
5 35, 45
6 56
7 47
8 98
9 09, 29, 49, 59, 79, 89
Giải tám 38
Giải bảy 296
Giải sáu 4423 3251 2795
Giải năm 2418
Giải tư 72285 45663 27986 10928
33681 98615 83249
Giải ba 03549 00582
Giải nhì 18167
Giải nhất 07816
Đặc biệt 805515
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 15 16 18 23 28 38 49 49
51 63 67 81 82 85 86 95 96
Đầu Lô tô
0
1 15, 15, 16, 18
2 23, 28
3 38
4 49, 49
5 51
6 63, 67
7
8 81, 82, 85, 86
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0
1 51, 81
2 82
3 23, 63
4
5 15, 15, 85, 95
6 16, 86, 96
7 67
8 18, 28, 38
9 49, 49
Giải tám 99
Giải bảy 421
Giải sáu 7882 5296 4816
Giải năm 7923
Giải tư 84745 97560 41986 55714
31432 44739 87973
Giải ba 13529 14437
Giải nhì 76009
Giải nhất 46458
Đặc biệt 063642
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 14 16 21 23 29 32 37 39
42 45 58 60 73 82 86 96 99
Đầu Lô tô
0 09
1 14, 16
2 21, 23, 29
3 32, 37, 39
4 42, 45
5 58
6 60
7 73
8 82, 86
9 96, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 21
2 32, 42, 82
3 23, 73
4 14
5 45
6 16, 86, 96
7 37
8 58
9 09, 29, 39, 99
Giải tám 78
Giải bảy 757
Giải sáu 4542 4527 1162
Giải năm 1877
Giải tư 83233 65291 05525 44527
72102 78681 93476
Giải ba 35873 49759
Giải nhì 21051
Giải nhất 71606
Đặc biệt 233556
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 25 27 27 33 42 51 56
57 59 62 73 76 77 78 81 91
Đầu Lô tô
0 02, 06
1
2 25, 27, 27
3 33
4 42
5 51, 56, 57, 59
6 62
7 73, 76, 77, 78
8 81
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 51, 81, 91
2 02, 42, 62
3 33, 73
4
5 25
6 06, 56, 76
7 27, 27, 57, 77
8 78
9 59
Giải tám 99
Giải bảy 684
Giải sáu 7100 1569 9478
Giải năm 9331
Giải tư 61686 41332 55649 58912
59169 95541 43031
Giải ba 94088 54941
Giải nhì 44475
Giải nhất 31182
Đặc biệt 047033
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 12 31 31 32 33 41 41 49
69 69 75 78 82 84 86 88 99
Đầu Lô tô
0 00
1 12
2
3 31, 31, 32, 33
4 41, 41, 49
5
6 69, 69
7 75, 78
8 82, 84, 86, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 00
1 31, 31, 41, 41
2 12, 32, 82
3 33
4 84
5 75
6 86
7
8 78, 88
9 49, 69, 69, 99
Giải tám 08
Giải bảy 095
Giải sáu 6480 9099 7565
Giải năm 0394
Giải tư 59637 94976 77129 78516
81414 71941 99930
Giải ba 41284 65655
Giải nhì 51582
Giải nhất 24112
Đặc biệt 481223
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 14 16 23 29 30 37 41 55
65 76 8 80 82 84 94 95 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 14, 16
2 23, 29
3 30, 37
4 41
5 55
6 65
7 76
8 8, 80, 82, 84
9 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 41
2 12, 82
3 23
4 14, 84, 94
5 55, 65, 95
6 16, 76
7 37
8 8
9 29, 99
Giải tám 33
Giải bảy 317
Giải sáu 7187 2713 7557
Giải năm 0318
Giải tư 94577 43397 66451 11023
47963 64739 50716
Giải ba 38864 87318
Giải nhì 49937
Giải nhất 44019
Đặc biệt 944069
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 17 18 18 19 23 33 37
39 51 57 63 64 69 77 87 97
Đầu Lô tô
0
1 13, 16, 17, 18, 18, 19
2 23
3 33, 37, 39
4
5 51, 57
6 63, 64, 69
7 77
8 87
9 97
Đuôi Lô tô
0
1 51
2
3 13, 23, 33, 63
4 64
5
6 16
7 17, 37, 57, 77, 87, 97
8 18, 18
9 19, 39, 69
Giải tám 98
Giải bảy 779
Giải sáu 0261 9758 2818
Giải năm 9573
Giải tư 72467 00104 35684 90801
37619 43397 31023
Giải ba 21713 69994
Giải nhì 41700
Giải nhất 97938
Đặc biệt 685529
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 04 13 18 19 23 29 38
58 61 67 73 79 84 94 97 98
Đầu Lô tô
0 00, 01, 04
1 13, 18, 19
2 23, 29
3 38
4
5 58
6 61, 67
7 73, 79
8 84
9 94, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 61
2
3 13, 23, 73
4 04, 84, 94
5
6
7 67, 97
8 18, 38, 58, 98
9 19, 29, 79
Giải tám 16
Giải bảy 422
Giải sáu 1148 8089 0973
Giải năm 3011
Giải tư 55731 52560 69523 72775
27511 82400 90663
Giải ba 95243 59148
Giải nhì 51791
Giải nhất 76935
Đặc biệt 357049
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 11 16 22 23 31 35 43
48 48 49 60 63 73 75 89 91
Đầu Lô tô
0 00
1 11, 11, 16
2 22, 23
3 31, 35
4 43, 48, 48, 49
5
6 60, 63
7 73, 75
8 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 11, 11, 31, 91
2 22
3 23, 43, 63, 73
4
5 35, 75
6 16
7
8 48, 48
9 49, 89
Giải tám 63
Giải bảy 707
Giải sáu 9993 0621 7361
Giải năm 3034
Giải tư 63380 23177 92561 13153
12850 44757 00294
Giải ba 93777 64244
Giải nhì 18273
Giải nhất 87985
Đặc biệt 858556
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 21 34 44 50 53 56 57 61
61 63 73 77 77 80 85 93 94
Đầu Lô tô
0 07
1
2 21
3 34
4 44
5 50, 53, 56, 57
6 61, 61, 63
7 73, 77, 77
8 80, 85
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 21, 61, 61
2
3 53, 63, 73, 93
4 34, 44, 94
5 85
6 56
7 07, 57, 77, 77
8
9
Giải tám 78
Giải bảy 903
Giải sáu 6031 6801 9226
Giải năm 9978
Giải tư 90579 72735 61148 34382
57891 47361 26274
Giải ba 01207 06533
Giải nhì 86382
Giải nhất 19662
Đặc biệt 136024
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 07 24 26 31 33 35 48
61 62 74 78 78 79 82 82 91
Đầu Lô tô
0 01, 03, 07
1
2 24, 26
3 31, 33, 35
4 48
5
6 61, 62
7 74, 78, 78, 79
8 82, 82
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 01, 31, 61, 91
2 62, 82, 82
3 03, 33
4 24, 74
5 35
6 26
7 07
8 48, 78, 78
9 79
Giải tám 66
Giải bảy 175
Giải sáu 7960 3166 1159
Giải năm 1179
Giải tư 95520 74918 01416 19663
64345 81504 83192
Giải ba 28202 78521
Giải nhì 18526
Giải nhất 67195
Đặc biệt 274887
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 16 18 20 21 26 45 59
60 63 66 66 75 79 87 92 95
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 16, 18
2 20, 21, 26
3
4 45
5 59
6 60, 63, 66, 66
7 75, 79
8 87
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 21
2 02, 92
3 63
4 04
5 45, 75, 95
6 16, 26, 66, 66
7 87
8 18
9 59, 79
Giải tám 20
Giải bảy 085
Giải sáu 6814 1292 3496
Giải năm 9692
Giải tư 25011 07624 22540 92734
59379 20529 51962
Giải ba 95989 69298
Giải nhì 77372
Giải nhất 13585
Đặc biệt 360369
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 20 24 29 34 40 62 69
72 79 85 85 89 92 92 96 98
Đầu Lô tô
0
1 11, 14
2 20, 24, 29
3 34
4 40
5
6 62, 69
7 72, 79
8 85, 85, 89
9 92, 92, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 11
2 62, 72, 92, 92
3
4 14, 24, 34
5 85, 85
6 96
7
8 98
9 29, 69, 79, 89
Giải tám 86
Giải bảy 566
Giải sáu 0678 9403 7258
Giải năm 9413
Giải tư 51266 18159 68368 50191
04950 20379 20039
Giải ba 76905 86963
Giải nhì 17386
Giải nhất 51954
Đặc biệt 847518
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 13 18 39 50 54 58 59
63 66 66 68 78 79 86 86 91
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 13, 18
2
3 39
4
5 50, 54, 58, 59
6 63, 66, 66, 68
7 78, 79
8 86, 86
9 91
Đuôi Lô tô
0 50
1 91
2
3 03, 13, 63
4 54
5 05
6 66, 66, 86, 86
7
8 18, 58, 68, 78
9 39, 59, 79
Giải tám 22
Giải bảy 618
Giải sáu 5526 3763 4225
Giải năm 2323
Giải tư 28535 64238 11970 74508
59988 43269 92229
Giải ba 68253 30741
Giải nhì 22164
Giải nhất 35351
Đặc biệt 299682
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 18 22 23 25 26 29 35 38
41 51 53 63 64 69 70 82 88
Đầu Lô tô
0 08
1 18
2 22, 23, 25, 26, 29
3 35, 38
4 41
5 51, 53
6 63, 64, 69
7 70
8 82, 88
9
Đuôi Lô tô
0 70
1 41, 51
2 22, 82
3 23, 53, 63
4 64
5 25, 35
6 26
7
8 08, 18, 38, 88
9 29, 69
Giải tám 29
Giải bảy 285
Giải sáu 9845 5594 7751
Giải năm 2184
Giải tư 09268 72269 55510 93709
51387 96003 76443
Giải ba 10222 57140
Giải nhì 19353
Giải nhất 33074
Đặc biệt 218346
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 10 22 29 40 43 45 46
51 53 68 69 74 84 85 87 94
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 10
2 22, 29
3
4 40, 43, 45, 46
5 51, 53
6 68, 69
7 74
8 84, 85, 87
9 94
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 51
2 22
3 03, 43, 53
4 74, 84, 94
5 45, 85
6 46
7 87
8 68
9 09, 29, 69
Giải tám 51
Giải bảy 603
Giải sáu 2199 2908 8273
Giải năm 0718
Giải tư 73534 15017 00204 12696
04918 42829 16937
Giải ba 03558 80230
Giải nhì 51150
Giải nhất 95561
Đặc biệt 284879
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 08 17 18 18 29 30 34
37 50 51 58 61 73 79 96 99
Đầu Lô tô
0 03, 04, 08
1 17, 18, 18
2 29
3 30, 34, 37
4
5 50, 51, 58
6 61
7 73, 79
8
9 96, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 51, 61
2
3 03, 73
4 04, 34
5
6 96
7 17, 37
8 08, 18, 18, 58
9 29, 79, 99
Giải tám 90
Giải bảy 714
Giải sáu 6003 5725 5897
Giải năm 3328
Giải tư 33674 81340 84464 73531
87886 94627 04009
Giải ba 92315 33182
Giải nhì 01696
Giải nhất 04280
Đặc biệt 048500
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 09 14 15 25 27 28 31
40 64 74 80 82 86 90 96 97
Đầu Lô tô
0 00, 03, 09
1 14, 15
2 25, 27, 28
3 31
4 40
5
6 64
7 74
8 80, 82, 86
9 90, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 80, 90
1 31
2 82
3 03
4 14, 64, 74
5 15, 25
6 86, 96
7 27, 97
8 28
9 09
Giải tám 81
Giải bảy 913
Giải sáu 2313 8558 2147
Giải năm 4235
Giải tư 71114 26141 38282 86640
82219 12128 89175
Giải ba 83888 79186
Giải nhì 59932
Giải nhất 26349
Đặc biệt 516036
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 13 14 19 28 32 35 36 40
41 47 49 58 75 81 82 86 88
Đầu Lô tô
0
1 13, 13, 14, 19
2 28
3 32, 35, 36
4 40, 41, 47, 49
5 58
6
7 75
8 81, 82, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0 40
1 41, 81
2 32, 82
3 13, 13
4 14
5 35, 75
6 36, 86
7 47
8 28, 58, 88
9 19, 49
Giải tám 46
Giải bảy 929
Giải sáu 3800 7922 9427
Giải năm 5368
Giải tư 68197 89405 79529 88466
38058 90254 45655
Giải ba 71723 71451
Giải nhì 72872
Giải nhất 26828
Đặc biệt 398038
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 22 23 27 28 29 29 38
46 51 54 55 58 66 68 72 97
Đầu Lô tô
0 00, 05
1
2 22, 23, 27, 28, 29, 29
3 38
4 46
5 51, 54, 55, 58
6 66, 68
7 72
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 00
1 51
2 22, 72
3 23
4 54
5 05, 55
6 46, 66
7 27, 97
8 28, 38, 58, 68
9 29, 29
Giải tám 62
Giải bảy 184
Giải sáu 7165 5627 4036
Giải năm 7672
Giải tư 33592 78060 47169 60959
43254 37102 74829
Giải ba 91607 38778
Giải nhì 22660
Giải nhất 77981
Đặc biệt 690680
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 27 29 36 54 59 60 60
62 65 69 72 78 80 81 84 92
Đầu Lô tô
0 02, 07
1
2 27, 29
3 36
4
5 54, 59
6 60, 60, 62, 65, 69
7 72, 78
8 80, 81, 84
9 92
Đuôi Lô tô
0 60, 60, 80
1 81
2 02, 62, 72, 92
3
4 54, 84
5 65
6 36
7 07, 27
8 78
9 29, 59, 69

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Phú Yên

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
692 lần
872 lần
182 lần
562 lần
461 lần
Cặp sốXuất hiện
431 lần
671 lần
421 lần
001 lần
651 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
500 lần
840 lần
480 lần
510 lần
520 lần
Cặp sốXuất hiện
550 lần
540 lần
530 lần
470 lần
850 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
8029 ngày
3828 ngày
3627 ngày
0026 ngày
7925 ngày
Cặp sốSố ngày
4624 ngày
8223 ngày
2419 ngày
4917 ngày
2916 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
651 ngày
671 ngày
561 ngày
491 ngày
461 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
691 ngày
781 ngày
821 ngày
871 ngày
811 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
16 lần
32 lần
56 lần
65 lần
Tổng ĐBXuất hiện
71 lần
82 lần
94 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 15 lần
Đầu 23 lần
Đầu 33 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 64 lần
Đầu 72 lần
Đầu 85 lần
Đầu 90 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 11 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 41 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 85 lần
Đuôi 96 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet ingmarsannes i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates