Kết quả xổ số miền trung Thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 13/3/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
13
34
G7
365
301
G6
3399
5773
7063
2172
9761
4105
G5
9369
8080
G4
77990
38791
66693
02313
86550
00935
58259
41186
05888
61188
26422
90328
94794
52522
G3
74548
30533
58084
52179
G2
30839
41830
G1
74291
05740
ĐB
206361
362245
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 1
1 3, 3
2 2, 2, 8
3 3, 5, 9 0, 4
4 8 0, 5
5 0, 9
6 1, 5, 9 1
7 3 2, 9
8 0, 4, 6, 8, 8
9 0, 1, 1, 3, 9 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 6/3/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
77
73
G7
561
817
G6
4690
7236
9284
8645
9055
2785
G5
4336
3319
G4
72745
54202
23620
17549
82228
46581
99551
26586
78590
42141
50196
45816
84434
30294
G3
13242
16404
29085
34597
G2
18397
30796
G1
91545
18067
ĐB
001078
191362
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 2, 4
1 6, 7, 9
2 0, 8
3 6, 6 4
4 2, 5, 5, 9 1, 5
5 1 5
6 1 2, 7
7 7, 8 3
8 1 5, 6
9 0, 7 0, 4, 6, 6, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 27/2/2023

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8
45
77
G7
896
062
G6
2753
2918
8410
3218
2488
1084
G5
0121
4215
G4
68091
33965
80525
71205
14195
40280
84958
36855
68223
37027
21615
89347
47210
77973
G3
58786
69966
99793
49509
G2
89027
31282
G1
29560
85142
ĐB
982419
605636
Phóng to
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 , 5 , 9
1 8, 9 0, 5, 5, 8
2 1, 5, 7 3, 7
3 6
4 5 2, 7
5 3, 8 5
6 0, 5, 6 2
7 3, 7
8 0, 6 2, 8
9 1, 5, 6 3

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 20/2/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
25
58
G7
999
661
G6
8519
2307
3499
7671
0546
5209
G5
8297
3985
G4
06221
22073
23397
87886
52513
81954
59174
14378
52072
45974
65881
66739
82820
82801
G3
82364
03346
78634
09734
G2
44747
29690
G1
23681
21273
ĐB
403234
815920
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 7 , 1
1 3, 9
2 1, 5 0, 0
3 4 4, 4, 9
4 6, 7 6
5 4 8
6 4 1
7 3, 4 1, 2, 3, 4, 8
8 1, 6 1, 5
9 7, 7, 9 0

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 13/2/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
10
70
G7
845
964
G6
9677
1203
2243
3515
8925
1484
G5
2514
0775
G4
67876
68406
34882
33184
13680
13230
49122
08645
41249
43802
48723
71595
67665
18993
G3
97919
37848
66442
64882
G2
32424
02008
G1
57688
28590
ĐB
465072
349306
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 3, 6 , 2, 6, 8
1 0, 4, 9 5
2 2, 4 3, 5
3 0
4 5, 8 2, 5, 9
5
6 4, 5
7 2, 6, 7 0, 5
8 0, 2, 4, 8 2
9 0, 3, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 6/2/2023

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8
25
75
G7
291
771
G6
4987
7007
2537
1357
2198
1383
G5
1722
5550
G4
47397
29763
26059
15428
59864
61078
32815
11859
17667
31868
91901
71938
29723
35226
G3
73727
77435
03685
26691
G2
37304
96332
G1
72612
43431
ĐB
883941
697730
Phóng to
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 , 4, 7 , 1
1 2, 5
2 2, 5, 7, 8 3, 6
3 5 0, 1, 2, 8
4 1
5 9 0, 7, 9
6 3, 4 7, 8
7 8 1, 5
8 7 5
9 1, 7 1, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 30/1/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
05
25
G7
038
156
G6
7380
4395
6413
1672
1553
9658
G5
2327
1419
G4
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926
G3
72308
37508
24763
68949
G2
75896
16016
G1
44337
00082
ĐB
276645
992633
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 5, 8, 8
1 9 5, 6, 9
2 2, 5, 7 3, 5, 6
3 7, 8 3
4 3, 5 8, 9
5 3, 6
6 3, 7
7 2, 6
8 0, 8 2
9 3, 4, 5, 6 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 23/1/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
15
19
G7
107
618
G6
2077
8755
7392
1382
9255
7491
G5
2673
5712
G4
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
G3
11409
82792
50436
52461
G2
48382
02501
G1
31279
55818
ĐB
307019
013817
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 7, 9 , 1, 5
1 5, 9 2, 7, 8, 8, 9
2
3 6
4 1, 4
5 5 5
6 3 1, 6, 9
7 0, 3, 7, 9 4
8 2, 4, 7, 8 2
9 2, 7, 7 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 16/1/2023

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
03
74
G7
277
398
G6
5188
0139
8883
1867
4767
7682
G5
2200
5565
G4
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685
G3
39194
39442
30552
71043
G2
11430
47849
G1
41001
58304
ĐB
422124
855453
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 0, 1, 3, 7 , 4
1
2 4, 6 3
3 0, 1, 3, 7, 9 9
4 2 3, 9
5 3 2, 3
6 2, 3, 5, 5, 7, 7
7 7, 7 4
8 8 5
9 4 7, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 9/1/2023

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8
10
29
G7
425
296
G6
1287
7259
7364
5290
6446
0447
G5
5415
7789
G4
77005
51915
05905
56625
45944
37729
84974
20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661
G3
36465
49957
48691
97322
G2
53620
44888
G1
89748
63303
ĐB
734886
959593
Phóng to
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 , 5, 5 , 3
1 0, 5, 5 9
2 0, 5, 5, 9 2, 9, 9, 9
3
4 4, 8 6
5 7, 9
6 5 1, 8
7 4 1, 5
8 6, 7 8, 9
9 0, 1, 3, 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 2/1/2023

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8
65
83
G7
350
931
G6
2206
5988
3816
0634
7828
3785
G5
5086
1897
G4
43896
13137
07642
14248
98165
18751
09488
82125
52949
35749
18748
09402
47152
14532
G3
23899
23892
02717
48362
G2
11546
78460
G1
08027
22742
ĐB
474835
508578
Phóng to
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 , 6 , 2
1 7
2 7 5, 8
3 5, 7 1, 2, 4
4 2, 6, 8 2, 8, 9, 9
5 0, 1 2
6 5, 5 0, 2
7 8
8 6, 8, 8 3
9 2, 6, 9 7

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ
Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet ingmarsannes i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates