Xổ số miền bắc Thứ 5 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 16/3/2023

Đặc biệt 89581
Giải nhất 62172
Giải nhì 16250 32921
Giải ba 86507 63642 18592
40723 78206 13297
Giải tư 4218 9856 9922 8734
Giải năm 4172 2783 9801
0431 9420 0537
Giải sáu 945 195 212
Giải bảy 92 44 89 04
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 06 07 12 18 20 21 22
23 31 34 37 42 44 45 50 56
72 72 81 83 89 92 92 95 97
Đầu Lô tô
0 01, 04, 06, 07
1 12, 18
2 20, 21, 22, 23
3 31, 34, 37
4 42, 44, 45
5 50, 56
6
7 72, 72
8 81, 83, 89
9 92, 92, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1 01, 21, 31, 81
2 12, 22, 42, 72, 72, 92, 92
3 23, 83
4 04, 34, 44
5 45, 95
6 06, 56
7 07, 37, 97
8 18
9 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 9/3/2023

Đặc biệt 68205
Giải nhất 60388
Giải nhì 32503 77792
Giải ba 69127 59764 69821
57609 39073 81374
Giải tư 5421 3336 3075 0339
Giải năm 0433 8377 5578
0355 0713 1038
Giải sáu 147 834 427
Giải bảy 51 56 78 37
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 09 13 21 21 27 27 33
34 36 37 38 39 47 51 55 56
64 73 74 75 77 78 78 88 92
Đầu Lô tô
0 03, 05, 09
1 13
2 21, 21, 27, 27
3 33, 34, 36, 37, 38, 39
4 47
5 51, 55, 56
6 64
7 73, 74, 75, 77, 78, 78
8 88
9 92
Đuôi Lô tô
0
1 21, 21, 51
2 92
3 03, 13, 33, 73
4 34, 64, 74
5 05, 55, 75
6 36, 56
7 27, 27, 37, 47, 77
8 38, 78, 78, 88
9 09, 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 2/3/2023

Đặc biệt 47577
Giải nhất 75833
Giải nhì 93046 49671
Giải ba 61491 30540 32869
72026 84983 98857
Giải tư 5202 9315 8696 9581
Giải năm 1327 4598 9534
6720 2435 3282
Giải sáu 854 189 175
Giải bảy 09 96 23 53
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 15 20 23 26 27 33 34
35 40 46 53 54 57 69 71 75
77 81 82 83 89 91 96 96 98
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 15
2 20, 23, 26, 27
3 33, 34, 35
4 40, 46
5 53, 54, 57
6 69
7 71, 75, 77
8 81, 82, 83, 89
9 91, 96, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 71, 81, 91
2 02, 82
3 23, 33, 53, 83
4 34, 54
5 15, 35, 75
6 26, 46, 96, 96
7 27, 57, 77
8 98
9 09, 69, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 23/2/2023

Đặc biệt 01964
Giải nhất 74969
Giải nhì 79479 90535
Giải ba 34518 53590 67179
35306 03818 38858
Giải tư 4855 9854 4747 8734
Giải năm 8282 4549 6537
4132 6678 8510
Giải sáu 438 805 490
Giải bảy 03 93 82 56
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 06 10 18 18 32 34 35
37 38 47 49 54 55 56 58 64
69 78 79 79 82 82 90 90 93
Đầu Lô tô
0 03, 05, 06
1 10, 18, 18
2
3 32, 34, 35, 37, 38
4 47, 49
5 54, 55, 56, 58
6 64, 69
7 78, 79, 79
8 82, 82
9 90, 90, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 90, 90
1
2 32, 82, 82
3 03, 93
4 34, 54, 64
5 05, 35, 55
6 06, 56
7 37, 47
8 18, 18, 38, 58, 78
9 49, 69, 79, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 16/2/2023

Đặc biệt 65243
Giải nhất 02602
Giải nhì 54187 54495
Giải ba 32956 53662 44891
90653 50511 74438
Giải tư 4653 4708 1539 8014
Giải năm 1805 6536 6568
2574 6732 4978
Giải sáu 412 364 314
Giải bảy 89 40 34 86
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 08 11 12 14 14 32 34
36 38 39 40 43 53 53 56 62
64 68 74 78 86 87 89 91 95
Đầu Lô tô
0 02, 05, 08
1 11, 12, 14, 14
2
3 32, 34, 36, 38, 39
4 40, 43
5 53, 53, 56
6 62, 64, 68
7 74, 78
8 86, 87, 89
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 40
1 11, 91
2 02, 12, 32, 62
3 43, 53, 53
4 14, 14, 34, 64, 74
5 05, 95
6 36, 56, 86
7 87
8 08, 38, 68, 78
9 39, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 9/2/2023

Đặc biệt 29337
Giải nhất 79795
Giải nhì 56690 48887
Giải ba 92901 77395 87205
44553 84555 79916
Giải tư 8589 6897 1079 1983
Giải năm 1236 9243 7934
4534 9730 5156
Giải sáu 768 840 640
Giải bảy 70 52 79 13
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 13 16 30 34 34 36 37
40 40 43 52 53 55 56 68 70
79 79 83 87 89 90 95 95 97
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 13, 16
2
3 30, 34, 34, 36, 37
4 40, 40, 43
5 52, 53, 55, 56
6 68
7 70, 79, 79
8 83, 87, 89
9 90, 95, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 40, 70, 90
1 01
2 52
3 13, 43, 53, 83
4 34, 34
5 05, 55, 95, 95
6 16, 36, 56
7 37, 87, 97
8 68
9 79, 79, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 2/2/2023

Đặc biệt 60755
Giải nhất 35682
Giải nhì 29934 63527
Giải ba 36869 93254 18961
79187 66574 51138
Giải tư 9942 3708 0879 3794
Giải năm 1300 9770 4034
6902 1730 9819
Giải sáu 104 606 619
Giải bảy 51 19 90 89
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 04 06 08 19 19 19 27
30 34 34 38 42 51 54 55 61
69 70 74 79 82 87 89 90 94
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04, 06, 08
1 19, 19, 19
2 27
3 30, 34, 34, 38
4 42
5 51, 54, 55
6 61, 69
7 70, 74, 79
8 82, 87, 89
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 70, 90
1 51, 61
2 02, 42, 82
3
4 04, 34, 34, 54, 74, 94
5 55
6 06
7 27, 87
8 08, 38
9 19, 19, 19, 69, 79, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 26/1/2023

Đặc biệt 34164
Giải nhất 21642
Giải nhì 85331 53702
Giải ba 36678 49662 96488
70757 21183 72285
Giải tư 2204 4344 9025 9940
Giải năm 3753 4608 9088
7731 5934 6916
Giải sáu 100 874 364
Giải bảy 32 60 46 20
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 04 08 16 20 25 31 31
32 34 40 42 44 46 53 57 60
62 64 64 74 78 83 85 88 88
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04, 08
1 16
2 20, 25
3 31, 31, 32, 34
4 40, 42, 44, 46
5 53, 57
6 60, 62, 64, 64
7 74, 78
8 83, 85, 88, 88
9
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40, 60
1 31, 31
2 02, 32, 42, 62
3 53, 83
4 04, 34, 44, 64, 64, 74
5 25, 85
6 16, 46
7 57
8 08, 78, 88, 88
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 19/1/2023

Đặc biệt 62857
Giải nhất 24246
Giải nhì 65122 22745
Giải ba 90440 33540 05110
78018 71497 53655
Giải tư 1463 1863 4482 5932
Giải năm 2342 9101 9125
9116 9435 9550
Giải sáu 915 320 074
Giải bảy 26 23 57 96
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 15 16 18 20 22 23 25
26 32 35 40 40 42 45 46 50
55 57 57 63 63 74 82 96 97
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 15, 16, 18
2 20, 22, 23, 25, 26
3 32, 35
4 40, 40, 42, 45, 46
5 50, 55, 57, 57
6 63, 63
7 74
8 82
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 40, 40, 50
1 01
2 22, 32, 42, 82
3 23, 63, 63
4 74
5 15, 25, 35, 45, 55
6 16, 26, 46, 96
7 57, 57, 97
8 18
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/1/2023

Đặc biệt 18452
Giải nhất 99849
Giải nhì 27621 91955
Giải ba 09319 34625 29740
28430 97779 44856
Giải tư 2502 3884 3118 5818
Giải năm 5434 7882 4474
0383 7694 3970
Giải sáu 122 547 305
Giải bảy 47 29 85 00
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 05 18 18 19 21 22 25
29 30 34 40 47 47 49 52 55
56 70 74 79 82 83 84 85 94
Đầu Lô tô
0 00, 02, 05
1 18, 18, 19
2 21, 22, 25, 29
3 30, 34
4 40, 47, 47, 49
5 52, 55, 56
6
7 70, 74, 79
8 82, 83, 84, 85
9 94
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 40, 70
1 21
2 02, 22, 52, 82
3 83
4 34, 74, 84, 94
5 05, 25, 55, 85
6 56
7 47, 47
8 18, 18
9 19, 29, 49, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 5/1/2023

Đặc biệt 76191
Giải nhất 12810
Giải nhì 11458 74967
Giải ba 71235 86498 02353
79691 79635 03257
Giải tư 6925 4512 5726 7634
Giải năm 3778 8441 9916
1111 9597 6530
Giải sáu 165 396 516
Giải bảy 65 61 91 27
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 12 16 16 25 26 27 30
34 35 35 41 53 57 58 61 65
65 67 78 91 91 91 96 97 98
Đầu Lô tô
0
1 10, 11, 12, 16, 16
2 25, 26, 27
3 30, 34, 35, 35
4 41
5 53, 57, 58
6 61, 65, 65, 67
7 78
8
9 91, 91, 91, 96, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1 11, 41, 61, 91, 91, 91
2 12
3 53
4 34
5 25, 35, 35, 65, 65
6 16, 16, 26, 96
7 27, 57, 67, 97
8 58, 78, 98
9

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ
Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet ingmarsannes i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates