Xổ số miền bắc Chủ Nhật hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 19/3/2023

Đặc biệt 86903
Giải nhất 51904
Giải nhì 86833 22870
Giải ba 85621 16256 18746
84156 68556 38891
Giải tư 3826 9033 6756 8348
Giải năm 9234 5163 4061
7108 1862 5943
Giải sáu 562 892 334
Giải bảy 04 72 23 96
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 04 08 21 23 26 33 33
34 34 43 46 48 56 56 56 56
61 62 62 63 70 72 91 92 96
Đầu Lô tô
0 03, 04, 04, 08
1
2 21, 23, 26
3 33, 33, 34, 34
4 43, 46, 48
5 56, 56, 56, 56
6 61, 62, 62, 63
7 70, 72
8
9 91, 92, 96
Đuôi Lô tô
0 70
1 21, 61, 91
2 62, 62, 72, 92
3 03, 23, 33, 33, 43, 63
4 04, 04, 34, 34
5
6 26, 46, 56, 56, 56, 56, 96
7
8 08, 48
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/3/2023

Đặc biệt 56695
Giải nhất 14685
Giải nhì 86290 10847
Giải ba 34708 21368 14720
47299 88746 86664
Giải tư 7445 4972 3960 2366
Giải năm 5485 6833 4077
3698 4339 1046
Giải sáu 108 993 097
Giải bảy 03 96 19 08
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 08 08 19 20 33 39 45
46 46 47 60 64 66 68 72 77
85 85 90 93 95 96 97 98 99
Đầu Lô tô
0 03, 08, 08, 08
1 19
2 20
3 33, 39
4 45, 46, 46, 47
5
6 60, 64, 66, 68
7 72, 77
8 85, 85
9 90, 93, 95, 96, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 90
1
2 72
3 03, 33, 93
4 64
5 45, 85, 85, 95
6 46, 46, 66, 96
7 47, 77, 97
8 08, 08, 08, 68, 98
9 19, 39, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 5/3/2023

Đặc biệt 58118
Giải nhất 72226
Giải nhì 98850 15773
Giải ba 71749 51632 31209
50187 40158 45441
Giải tư 5688 2460 5843 0309
Giải năm 4886 9358 5870
7416 4769 2711
Giải sáu 963 478 989
Giải bảy 55 01 37 62
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 09 11 16 18 26 32 37
41 43 49 50 55 58 58 60 62
63 69 70 73 78 86 87 88 89
Đầu Lô tô
0 01, 09, 09
1 11, 16, 18
2 26
3 32, 37
4 41, 43, 49
5 50, 55, 58, 58
6 60, 62, 63, 69
7 70, 73, 78
8 86, 87, 88, 89
9
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 70
1 01, 11, 41
2 32, 62
3 43, 63, 73
4
5 55
6 16, 26, 86
7 37, 87
8 18, 58, 58, 78, 88
9 09, 09, 49, 69, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 26/2/2023

Đặc biệt 67360
Giải nhất 84040
Giải nhì 06293 78613
Giải ba 24044 91197 69571
29604 00428 26260
Giải tư 4048 4141 7341 5700
Giải năm 7841 6441 1365
9604 4719 8308
Giải sáu 797 374 706
Giải bảy 41 71 90 63
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 04 06 08 13 19 28 40
41 41 41 41 41 44 48 60 60
63 65 71 71 74 90 93 97 97
Đầu Lô tô
0 00, 04, 04, 06, 08
1 13, 19
2 28
3
4 40, 41, 41, 41, 41, 41, 44, 48
5
6 60, 60, 63, 65
7 71, 71, 74
8
9 90, 93, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 60, 60, 90
1 41, 41, 41, 41, 41, 71, 71
2
3 13, 63, 93
4 04, 04, 44, 74
5 65
6 06
7 97, 97
8 08, 28, 48
9 19

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 19/2/2023

Đặc biệt 37264
Giải nhất 91013
Giải nhì 12898 74782
Giải ba 55545 21772 22607
84687 82142 07279
Giải tư 0761 3614 1563 8265
Giải năm 1344 6462 7435
1453 9110 8165
Giải sáu 070 804 075
Giải bảy 54 04 48 50
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 07 10 13 14 35 42 44
45 48 50 53 54 61 62 63 64
65 65 70 72 75 79 82 87 98
Đầu Lô tô
0 04, 04, 07
1 10, 13, 14
2
3 35
4 42, 44, 45, 48
5 50, 53, 54
6 61, 62, 63, 64, 65, 65
7 70, 72, 75, 79
8 82, 87
9 98
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 70
1 61
2 42, 62, 72, 82
3 13, 53, 63
4 04, 04, 14, 44, 54, 64
5 35, 45, 65, 65, 75
6
7 07, 87
8 48, 98
9 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/2/2023

Đặc biệt 09841
Giải nhất 45011
Giải nhì 90809 72174
Giải ba 65283 75479 49179
37768 19980 20304
Giải tư 4317 8272 6686 8254
Giải năm 6216 2610 5272
7590 2067 7968
Giải sáu 343 444 603
Giải bảy 63 42 35 13
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 09 10 11 13 16 17 35
41 42 43 44 54 63 67 68 68
72 72 74 79 79 80 83 86 90
Đầu Lô tô
0 03, 04, 09
1 10, 11, 13, 16, 17
2
3 35
4 41, 42, 43, 44
5 54
6 63, 67, 68, 68
7 72, 72, 74, 79, 79
8 80, 83, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 80, 90
1 11, 41
2 42, 72, 72
3 03, 13, 43, 63, 83
4 04, 44, 54, 74
5 35
6 16, 86
7 17, 67
8 68, 68
9 09, 79, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 5/2/2023

Đặc biệt 06194
Giải nhất 41299
Giải nhì 35133 39473
Giải ba 40420 29343 31064
66278 59129 16617
Giải tư 7037 9260 2809 5294
Giải năm 7690 7727 6959
0095 1920 7180
Giải sáu 078 772 457
Giải bảy 85 74 31 79
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 17 20 20 27 29 31 33 37
43 57 59 60 64 72 73 74 78
78 79 80 85 90 94 94 95 99
Đầu Lô tô
0 09
1 17
2 20, 20, 27, 29
3 31, 33, 37
4 43
5 57, 59
6 60, 64
7 72, 73, 74, 78, 78, 79
8 80, 85
9 90, 94, 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 60, 80, 90
1 31
2 72
3 33, 43, 73
4 64, 74, 94, 94
5 85, 95
6
7 17, 27, 37, 57
8 78, 78
9 09, 29, 59, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 29/1/2023

Đặc biệt 76479
Giải nhất 25766
Giải nhì 72194 11034
Giải ba 40098 29006 40715
61584 39911 24856
Giải tư 3454 3693 5723 7638
Giải năm 5842 0789 9534
0388 1327 2320
Giải sáu 134 548 571
Giải bảy 35 26 48 03
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 11 15 20 23 26 27 34
34 34 35 38 42 48 48 54 56
66 71 79 84 88 89 93 94 98
Đầu Lô tô
0 03, 06
1 11, 15
2 20, 23, 26, 27
3 34, 34, 34, 35, 38
4 42, 48, 48
5 54, 56
6 66
7 71, 79
8 84, 88, 89
9 93, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 11, 71
2 42
3 03, 23, 93
4 34, 34, 34, 54, 84, 94
5 15, 35
6 06, 26, 56, 66
7 27
8 38, 48, 48, 88, 98
9 79, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 22/1/2023

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 15/1/2023

Đặc biệt 44221
Giải nhất 25945
Giải nhì 14590 57392
Giải ba 84792 14379 92716
86841 87280 96564
Giải tư 7401 4194 1991 5569
Giải năm 9333 9812 3708
3904 1078 2104
Giải sáu 938 566 749
Giải bảy 45 57 00 28
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 04 04 08 12 16 21 28
33 38 41 45 45 49 57 64 66
69 78 79 80 90 91 92 92 94
Đầu Lô tô
0 00, 01, 04, 04, 08
1 12, 16
2 21, 28
3 33, 38
4 41, 45, 45, 49
5 57
6 64, 66, 69
7 78, 79
8 80
9 90, 91, 92, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 80, 90
1 01, 21, 41, 91
2 12, 92, 92
3 33
4 04, 04, 64, 94
5 45, 45
6 16, 66
7 57
8 08, 28, 38, 78
9 49, 69, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 8/1/2023

Đặc biệt 20040
Giải nhất 76965
Giải nhì 00725 96045
Giải ba 24055 40269 79722
76857 77039 09960
Giải tư 0127 1158 7977 9924
Giải năm 8164 3677 6511
3395 2012 1538
Giải sáu 389 582 191
Giải bảy 84 73 61 44
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 22 24 25 27 38 39 40
44 45 55 57 58 60 61 64 65
69 73 77 77 82 84 89 91 95
Đầu Lô tô
0
1 11, 12
2 22, 24, 25, 27
3 38, 39
4 40, 44, 45
5 55, 57, 58
6 60, 61, 64, 65, 69
7 73, 77, 77
8 82, 84, 89
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 60
1 11, 61, 91
2 12, 22, 82
3 73
4 24, 44, 64, 84
5 25, 45, 55, 65, 95
6
7 27, 57, 77, 77
8 38, 58
9 39, 69, 89

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ
Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet ingmarsannes i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates