Xổ Số Long An 30 ngày

Xổ số Long An 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Long An trong 30 ngày gần đây nhất (XSLA 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Long An trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Long An 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Long An 30 ngày gần nhất

Giải tám 67
Giải bảy 091
Giải sáu 8029 0092 8207
Giải năm 9140
Giải tư 08870 82310 49139 96714
36992 37729 97777
Giải ba 53900 51290
Giải nhì 36435
Giải nhất 74190
Đặc biệt 133524
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 10 14 24 29 29 35 39
40 67 70 77 90 90 91 92 92
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 10, 14
2 24, 29, 29
3 35, 39
4 40
5
6 67
7 70, 77
8
9 90, 90, 91, 92, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40, 70, 90, 90
1 91
2 92, 92
3
4 14, 24
5 35
6
7 07, 67, 77
8
9 29, 29, 39
Giải tám 59
Giải bảy 197
Giải sáu 8706 8059 3392
Giải năm 7364
Giải tư 22668 42442 12678 08162
18399 95549 97552
Giải ba 23240 43402
Giải nhì 85380
Giải nhất 63514
Đặc biệt 097778
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 14 40 42 49 52 59 59
62 64 68 78 78 80 92 97 99
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 14
2
3
4 40, 42, 49
5 52, 59, 59
6 62, 64, 68
7 78, 78
8 80
9 92, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 80
1
2 02, 42, 52, 62, 92
3
4 14, 64
5
6 06
7 97
8 68, 78, 78
9 49, 59, 59, 99
Giải tám 92
Giải bảy 709
Giải sáu 6012 0951 5435
Giải năm 0264
Giải tư 67990 40423 24012 00834
95898 62134 61155
Giải ba 68924 45708
Giải nhì 84072
Giải nhất 99061
Đặc biệt 503039
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 12 12 23 24 34 34 35
39 51 55 61 64 72 90 92 98
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 12, 12
2 23, 24
3 34, 34, 35, 39
4
5 51, 55
6 61, 64
7 72
8
9 90, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 51, 61
2 12, 12, 72, 92
3 23
4 24, 34, 34, 64
5 35, 55
6
7
8 08, 98
9 09, 39
Giải tám 65
Giải bảy 509
Giải sáu 3228 2433 8504
Giải năm 5424
Giải tư 32786 70544 10133 02803
55762 41640 49216
Giải ba 86865 53067
Giải nhì 18056
Giải nhất 09175
Đặc biệt 475373
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 09 16 24 28 33 33 40
44 56 62 65 65 67 73 75 86
Đầu Lô tô
0 03, 04, 09
1 16
2 24, 28
3 33, 33
4 40, 44
5 56
6 62, 65, 65, 67
7 73, 75
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 62
3 03, 33, 33, 73
4 04, 24, 44
5 65, 65, 75
6 16, 56, 86
7 67
8 28
9 09
Giải tám 35
Giải bảy 148
Giải sáu 7824 6742 9438
Giải năm 1882
Giải tư 82475 14337 48301 91289
71336 30697 09440
Giải ba 38690 19797
Giải nhì 86711
Giải nhất 41218
Đặc biệt 350919
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 18 19 24 35 36 37 38
40 42 48 75 82 89 90 97 97
Đầu Lô tô
0 01
1 11, 18, 19
2 24
3 35, 36, 37, 38
4 40, 42, 48
5
6
7 75
8 82, 89
9 90, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 01, 11
2 42, 82
3
4 24
5 35, 75
6 36
7 37, 97, 97
8 18, 38, 48
9 19, 89
Giải tám 36
Giải bảy 653
Giải sáu 3983 0337 0115
Giải năm 0793
Giải tư 53096 62969 24374 34419
47071 84271 56256
Giải ba 58660 59850
Giải nhì 80088
Giải nhất 15721
Đặc biệt 592584
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 19 21 36 37 50 53 56 60
69 71 71 74 83 84 88 93 96
Đầu Lô tô
0
1 15, 19
2 21
3 36, 37
4
5 50, 53, 56
6 60, 69
7 71, 71, 74
8 83, 84, 88
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 21, 71, 71
2
3 53, 83, 93
4 74, 84
5 15
6 36, 56, 96
7 37
8 88
9 19, 69
Giải tám 31
Giải bảy 886
Giải sáu 6085 9532 7258
Giải năm 5443
Giải tư 60218 35068 30567 36293
05387 84254 14857
Giải ba 37081 79336
Giải nhì 27563
Giải nhất 63859
Đặc biệt 155521
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 21 31 32 36 43 54 57 58
59 63 67 68 81 85 86 87 93
Đầu Lô tô
0
1 18
2 21
3 31, 32, 36
4 43
5 54, 57, 58, 59
6 63, 67, 68
7
8 81, 85, 86, 87
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 81
2 32
3 43, 63, 93
4 54
5 85
6 36, 86
7 57, 67, 87
8 18, 58, 68
9 59
Giải tám 92
Giải bảy 070
Giải sáu 6396 0366 8617
Giải năm 9503
Giải tư 74487 76407 41675 68015
76412 72804 62491
Giải ba 03047 99650
Giải nhì 93973
Giải nhất 26488
Đặc biệt 852750
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 07 12 15 17 47 50 50
66 70 73 75 87 88 91 92 96
Đầu Lô tô
0 03, 04, 07
1 12, 15, 17
2
3
4 47
5 50, 50
6 66
7 70, 73, 75
8 87, 88
9 91, 92, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 50, 70
1 91
2 12, 92
3 03, 73
4 04
5 15, 75
6 66, 96
7 07, 17, 47, 87
8 88
9
Giải tám 90
Giải bảy 744
Giải sáu 4854 5387 9358
Giải năm 2576
Giải tư 24994 07360 84444 02416
67125 70543 49200
Giải ba 42416 08762
Giải nhì 30805
Giải nhất 38743
Đặc biệt 752143
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 16 16 25 43 43 43 44
44 54 58 60 62 76 87 90 94
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 16, 16
2 25
3
4 43, 43, 43, 44, 44
5 54, 58
6 60, 62
7 76
8 87
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 90
1
2 62
3 43, 43, 43
4 44, 44, 54, 94
5 05, 25
6 16, 16, 76
7 87
8 58
9
Giải tám 84
Giải bảy 272
Giải sáu 2342 8520 9830
Giải năm 6609
Giải tư 38953 47612 32280 19008
53304 90937 30509
Giải ba 98046 23472
Giải nhì 58799
Giải nhất 68301
Đặc biệt 565849
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 08 09 09 12 20 30 37
42 46 49 53 72 72 80 84 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 08, 09, 09
1 12
2 20
3 30, 37
4 42, 46, 49
5 53
6
7 72, 72
8 80, 84
9 99
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 80
1 01
2 12, 42, 72, 72
3 53
4 04, 84
5
6 46
7 37
8 08
9 09, 09, 49, 99
Giải tám 63
Giải bảy 487
Giải sáu 1118 4555 8977
Giải năm 5317
Giải tư 20887 78232 67837 00382
84317 91515 12183
Giải ba 37572 93639
Giải nhì 69373
Giải nhất 99084
Đặc biệt 885234
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 17 17 18 32 34 37 39 55
63 72 73 77 82 83 84 87 87
Đầu Lô tô
0
1 15, 17, 17, 18
2
3 32, 34, 37, 39
4
5 55
6 63
7 72, 73, 77
8 82, 83, 84, 87, 87
9
Đuôi Lô tô
0
1
2 32, 72, 82
3 63, 73, 83
4 34, 84
5 15, 55
6
7 17, 17, 37, 77, 87, 87
8 18
9 39
Giải tám 06
Giải bảy 311
Giải sáu 0895 6205 7105
Giải năm 1424
Giải tư 64833 15913 04289 06265
26506 88108 40060
Giải ba 63023 43811
Giải nhì 03401
Giải nhất 35382
Đặc biệt 812021
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 05 06 08 11 11 13 21
23 24 33 6 60 65 82 89 95
Đầu Lô tô
0 01, 05, 05, 06, 08
1 11, 11, 13
2 21, 23, 24
3 33
4
5
6 6, 60, 65
7
8 82, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 60
1 01, 11, 11, 21
2 82
3 13, 23, 33
4 24
5 05, 05, 65, 95
6 6, 06
7
8 08
9 89
Giải tám 21
Giải bảy 345
Giải sáu 1785 9270 6840
Giải năm 2653
Giải tư 63091 44061 73098 90906
50689 67847 30822
Giải ba 67434 85706
Giải nhì 88278
Giải nhất 06726
Đặc biệt 869377
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 21 22 26 34 40 45 47
53 61 70 77 78 85 89 91 98
Đầu Lô tô
0 06, 06
1
2 21, 22, 26
3 34
4 40, 45, 47
5 53
6 61
7 70, 77, 78
8 85, 89
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 21, 61, 91
2 22
3 53
4 34
5 45, 85
6 06, 06, 26
7 47, 77
8 78, 98
9 89
Giải tám 37
Giải bảy 199
Giải sáu 4567 0948 8454
Giải năm 8676
Giải tư 05805 44056 92744 61088
70874 34834 29183
Giải ba 14601 78027
Giải nhì 86029
Giải nhất 80858
Đặc biệt 916974
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 27 29 34 37 44 48 54
56 58 67 74 74 76 83 88 99
Đầu Lô tô
0 01, 05
1
2 27, 29
3 34, 37
4 44, 48
5 54, 56, 58
6 67
7 74, 74, 76
8 83, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 01
2
3 83
4 34, 44, 54, 74, 74
5 05
6 56, 76
7 27, 37, 67
8 48, 58, 88
9 29, 99
Giải tám 65
Giải bảy 008
Giải sáu 1280 3904 7437
Giải năm 0526
Giải tư 54115 25790 45669 21365
62193 01113 72175
Giải ba 19350 36921
Giải nhì 24708
Giải nhất 77182
Đặc biệt 345580
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 13 15 21 26 37 50 65
65 69 75 8 80 80 82 90 93
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 13, 15
2 21, 26
3 37
4
5 50
6 65, 65, 69
7 75
8 8, 80, 80, 82
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 50, 80, 80, 90
1 21
2 82
3 13, 93
4 04
5 15, 65, 65, 75
6 26
7 37
8 08, 8
9 69
Giải tám 94
Giải bảy 798
Giải sáu 7693 8719 1190
Giải năm 5511
Giải tư 42722 21521 44203 58610
98704 26060 22468
Giải ba 13036 93293
Giải nhì 89069
Giải nhất 55226
Đặc biệt 894926
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 10 11 19 21 22 26 26
36 60 68 69 90 93 93 94 98
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 10, 11, 19
2 21, 22, 26, 26
3 36
4
5
6 60, 68, 69
7
8
9 90, 93, 93, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 90
1 11, 21
2 22
3 03, 93, 93
4 04, 94
5
6 26, 26, 36
7
8 68, 98
9 19, 69
Giải tám 05
Giải bảy 463
Giải sáu 1552 9759 2554
Giải năm 8672
Giải tư 53259 95294 35263 38069
10158 45386 66212
Giải ba 53414 99605
Giải nhì 41938
Giải nhất 24715
Đặc biệt 063233
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 14 15 33 38 5 52 54
58 59 59 63 63 69 72 86 94
Đầu Lô tô
0 05
1 12, 14, 15
2
3 33, 38
4
5 5, 52, 54, 58, 59, 59
6 63, 63, 69
7 72
8 86
9 94
Đuôi Lô tô
0
1
2 12, 52, 72
3 33, 63, 63
4 14, 54, 94
5 05, 5, 15
6 86
7
8 38, 58
9 59, 59, 69
Giải tám 89
Giải bảy 287
Giải sáu 9662 8717 4094
Giải năm 9475
Giải tư 32306 90385 07244 17458
62906 56905 34558
Giải ba 16760 99988
Giải nhì 18921
Giải nhất 87937
Đặc biệt 087646
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 06 17 21 37 44 46 58
58 60 62 75 85 87 88 89 94
Đầu Lô tô
0 05, 06, 06
1 17
2 21
3 37
4 44, 46
5 58, 58
6 60, 62
7 75
8 85, 87, 88, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 60
1 21
2 62
3
4 44, 94
5 05, 75, 85
6 06, 06, 46
7 17, 37, 87
8 58, 58, 88
9 89
Giải tám 14
Giải bảy 792
Giải sáu 4587 3906 8662
Giải năm 6128
Giải tư 89623 79988 62519 07526
28305 27148 45595
Giải ba 95563 88478
Giải nhì 30360
Giải nhất 30532
Đặc biệt 791104
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 06 14 19 23 26 28 32
48 60 62 63 78 87 88 92 95
Đầu Lô tô
0 04, 05, 06
1 14, 19
2 23, 26, 28
3 32
4 48
5
6 60, 62, 63
7 78
8 87, 88
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 60
1
2 32, 62, 92
3 23, 63
4 04, 14
5 05, 95
6 06, 26
7 87
8 28, 48, 78, 88
9 19
Giải tám 83
Giải bảy 469
Giải sáu 9561 0394 3317
Giải năm 0498
Giải tư 16605 32611 50715 50502
87819 70701 81630
Giải ba 60303 50827
Giải nhì 52151
Giải nhất 88024
Đặc biệt 151753
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 03 05 11 15 17 19 24
27 30 51 53 61 69 83 94 98
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03, 05
1 11, 15, 17, 19
2 24, 27
3 30
4
5 51, 53
6 61, 69
7
8 83
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 11, 51, 61
2 02
3 03, 53, 83
4 24, 94
5 05, 15
6
7 17, 27
8 98
9 19, 69
Giải tám 67
Giải bảy 333
Giải sáu 4883 6318 0224
Giải năm 6904
Giải tư 66833 50016 81070 00285
93794 45940 06169
Giải ba 43149 36742
Giải nhì 97454
Giải nhất 48535
Đặc biệt 960928
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 16 18 24 28 33 33 35 40
42 49 54 67 69 70 83 85 94
Đầu Lô tô
0 04
1 16, 18
2 24, 28
3 33, 33, 35
4 40, 42, 49
5 54
6 67, 69
7 70
8 83, 85
9 94
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1
2 42
3 33, 33, 83
4 04, 24, 54, 94
5 35, 85
6 16
7 67
8 18, 28
9 49, 69
Giải tám 20
Giải bảy 246
Giải sáu 3287 9108 9057
Giải năm 3626
Giải tư 16082 67755 98155 68384
15922 34818 92005
Giải ba 59960 06638
Giải nhì 10754
Giải nhất 49181
Đặc biệt 996045
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 18 20 22 26 38 45 46
54 55 55 57 60 81 82 84 87
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 18
2 20, 22, 26
3 38
4 45, 46
5 54, 55, 55, 57
6 60
7
8 81, 82, 84, 87
9
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 81
2 22, 82
3
4 54, 84
5 05, 45, 55, 55
6 26, 46
7 57, 87
8 08, 18, 38
9
Giải tám 77
Giải bảy 412
Giải sáu 8598 5320 3835
Giải năm 2420
Giải tư 25701 32013 74711 90531
25186 00441 31004
Giải ba 15141 72585
Giải nhì 87730
Giải nhất 08555
Đặc biệt 266655
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 11 12 13 20 20 30 31
35 41 41 55 55 77 85 86 98
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 11, 12, 13
2 20, 20
3 30, 31, 35
4 41, 41
5 55, 55
6
7 77
8 85, 86
9 98
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 30
1 01, 11, 31, 41, 41
2 12
3 13
4 04
5 35, 55, 55, 85
6 86
7 77
8 98
9
Giải tám 08
Giải bảy 019
Giải sáu 9582 4996 7202
Giải năm 3245
Giải tư 94710 09166 42425 66135
24718 28503 81596
Giải ba 01178 06547
Giải nhì 87080
Giải nhất 67465
Đặc biệt 514982
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 10 18 19 25 35 45 47
65 66 78 8 80 82 82 96 96
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 10, 18, 19
2 25
3 35
4 45, 47
5
6 65, 66
7 78
8 8, 80, 82, 82
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1
2 02, 82, 82
3 03
4
5 25, 35, 45, 65
6 66, 96, 96
7 47
8 8, 18, 78
9 19
Giải tám 56
Giải bảy 158
Giải sáu 6275 9385 3233
Giải năm 6984
Giải tư 64806 91698 86068 97006
98882 60085 20135
Giải ba 18368 68047
Giải nhì 18829
Giải nhất 21582
Đặc biệt 407180
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 29 33 35 47 56 58 68
68 75 80 82 82 84 85 85 98
Đầu Lô tô
0 06, 06
1
2 29
3 33, 35
4 47
5 56, 58
6 68, 68
7 75
8 80, 82, 82, 84, 85, 85
9 98
Đuôi Lô tô
0 80
1
2 82, 82
3 33
4 84
5 35, 75, 85, 85
6 06, 06, 56
7 47
8 58, 68, 68, 98
9 29
Giải tám 77
Giải bảy 355
Giải sáu 3333 6503 5091
Giải năm 0193
Giải tư 43773 74355 88625 52950
50334 62642 66521
Giải ba 86931 25020
Giải nhì 31202
Giải nhất 65940
Đặc biệt 963845
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 20 21 25 31 33 34 40
42 45 50 55 55 73 77 91 93
Đầu Lô tô
0 02, 03
1
2 20, 21, 25
3 31, 33, 34
4 40, 42, 45
5 50, 55, 55
6
7 73, 77
8
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 50
1 21, 31, 91
2 02, 42
3 03, 33, 73, 93
4 34
5 25, 45, 55, 55
6
7 77
8
9
Giải tám 18
Giải bảy 287
Giải sáu 2959 6301 2516
Giải năm 9628
Giải tư 25928 37014 54797 71201
52331 06556 50351
Giải ba 54703 74431
Giải nhì 12509
Giải nhất 13533
Đặc biệt 814707
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 03 07 09 14 16 18 28
28 31 31 33 51 56 59 87 97
Đầu Lô tô
0 01, 01, 03, 07, 09
1 14, 16, 18
2 28, 28
3 31, 31, 33
4
5 51, 56, 59
6
7
8 87
9 97
Đuôi Lô tô
0
1 01, 01, 31, 31, 51
2
3 03, 33
4 14
5
6 16, 56
7 07, 87, 97
8 18, 28, 28
9 09, 59
Giải tám 37
Giải bảy 223
Giải sáu 7595 2862 4155
Giải năm 0062
Giải tư 75636 47586 94579 51624
30536 00797 10570
Giải ba 88756 39968
Giải nhì 80135
Giải nhất 05961
Đặc biệt 770175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 24 35 36 36 37 55 56 61
62 62 68 70 75 79 86 95 97
Đầu Lô tô
0
1
2 23, 24
3 35, 36, 36, 37
4
5 55, 56
6 61, 62, 62, 68
7 70, 75, 79
8 86
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 61
2 62, 62
3 23
4 24
5 35, 55, 75, 95
6 36, 36, 56, 86
7 37, 97
8 68
9 79
Giải tám 23
Giải bảy 614
Giải sáu 1486 3660 9902
Giải năm 1801
Giải tư 48189 58104 85438 00947
14362 81237 88386
Giải ba 94115 40933
Giải nhì 64310
Giải nhất 44104
Đặc biệt 804991
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 04 04 10 14 15 23 33
37 38 47 60 62 86 86 89 91
Đầu Lô tô
0 01, 02, 04, 04
1 10, 14, 15
2 23
3 33, 37, 38
4 47
5
6 60, 62
7
8 86, 86, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 01, 91
2 02, 62
3 23, 33
4 04, 04, 14
5 15
6 86, 86
7 37, 47
8 38
9 89
Giải tám 91
Giải bảy 861
Giải sáu 6827 5471 6714
Giải năm 5519
Giải tư 95336 68702 62198 75783
98806 64172 97842
Giải ba 43109 37762
Giải nhì 35701
Giải nhất 77724
Đặc biệt 105598
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 06 09 14 19 24 27 36
42 61 62 71 72 83 91 98 98
Đầu Lô tô
0 01, 02, 06, 09
1 14, 19
2 24, 27
3 36
4 42
5
6 61, 62
7 71, 72
8 83
9 91, 98, 98
Đuôi Lô tô
0
1 01, 61, 71, 91
2 02, 42, 62, 72
3 83
4 14, 24
5
6 06, 36
7 27
8 98, 98
9 09, 19

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Long An

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
802 lần
212 lần
452 lần
461 lần
531 lần
Cặp sốXuất hiện
501 lần
751 lần
731 lần
551 lần
741 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
510 lần
860 lần
000 lần
520 lần
850 lần
Cặp sốXuất hiện
570 lần
560 lần
540 lần
480 lần
470 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
9829 ngày
9128 ngày
7527 ngày
0726 ngày
8223 ngày
Cặp sốSố ngày
5522 ngày
4521 ngày
2820 ngày
5319 ngày
0418 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
741 ngày
751 ngày
731 ngày
551 ngày
531 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
771 ngày
781 ngày
911 ngày
981 ngày
841 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
07 lần
11 lần
23 lần
33 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
62 lần
74 lần
84 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 11 lần
Đầu 25 lần
Đầu 33 lần
Đầu 45 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 60 lần
Đầu 75 lần
Đầu 84 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 21 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 45 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet ingmarsannes i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates