Xổ Số Kon Tum 30 ngày

Xổ số Kon Tum 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Kon Tum trong 30 ngày gần đây nhất (XSKT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Kon Tum trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Kon Tum 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày gần nhất

Giải tám 63
Giải bảy 616
Giải sáu 8577 7377 0001
Giải năm 0364
Giải tư 90637 31431 21552 50604
79959 47140 42370
Giải ba 72731 23697
Giải nhì 95855
Giải nhất 65110
Đặc biệt 848314
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 1 10 14 16 31 31 37 40
52 55 59 63 64 70 77 77 97
Đầu Lô tô
0 04
1 1, 10, 14, 16
2
3 31, 31, 37
4 40
5 52, 55, 59
6 63, 64
7 70, 77, 77
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 70
1 1, 31, 31
2 52
3 63
4 04, 14, 64
5 55
6 16
7 37, 77, 77, 97
8
9 59
Giải tám 06
Giải bảy 606
Giải sáu 8903 3533 7844
Giải năm 7558
Giải tư 70285 05025 72220 96004
65975 82336 22875
Giải ba 42661 04833
Giải nhì 02030
Giải nhất 36506
Đặc biệt 179674
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 06 06 20 25 30 33 33
36 44 58 6 61 74 75 75 85
Đầu Lô tô
0 03, 04, 06, 06
1
2 20, 25
3 30, 33, 33, 36
4 44
5 58
6 6, 61
7 74, 75, 75
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 61
2
3 03, 33, 33
4 04, 44, 74
5 25, 75, 75, 85
6 6, 06, 06, 36
7
8 58
9
Giải tám 34
Giải bảy 115
Giải sáu 8561 6810 9211
Giải năm 7442
Giải tư 03364 06938 21028 99507
62872 69064 61274
Giải ba 77292 36754
Giải nhì 22605
Giải nhất 99027
Đặc biệt 643529
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 10 11 15 27 28 29 34
38 42 54 61 64 64 72 74 92
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 10, 11, 15
2 27, 28, 29
3 34, 38
4 42
5 54
6 61, 64, 64
7 72, 74
8
9 92
Đuôi Lô tô
0 10
1 11, 61
2 42, 72, 92
3
4 34, 54, 64, 64, 74
5 05, 15
6
7 07, 27
8 28, 38
9 29
Giải tám 10
Giải bảy 649
Giải sáu 3684 8712 8169
Giải năm 6810
Giải tư 45846 17234 96951 68335
32312 96714 99832
Giải ba 86811 67224
Giải nhì 55648
Giải nhất 32200
Đặc biệt 274909
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 10 10 11 12 12 14 24
32 34 35 46 48 49 51 69 84
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 10, 10, 11, 12, 12, 14
2 24
3 32, 34, 35
4 46, 48, 49
5 51
6 69
7
8 84
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 10
1 11, 51
2 12, 12, 32
3
4 14, 24, 34, 84
5 35
6 46
7
8 48
9 09, 49, 69
Giải tám 73
Giải bảy 629
Giải sáu 9104 8228 0153
Giải năm 5556
Giải tư 65395 81517 03965 59854
20357 37741 39048
Giải ba 37443 21915
Giải nhì 57460
Giải nhất 97224
Đặc biệt 650472
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 17 24 28 29 41 43 48
53 54 56 57 60 65 72 73 95
Đầu Lô tô
0 04
1 15, 17
2 24, 28, 29
3
4 41, 43, 48
5 53, 54, 56, 57
6 60, 65
7 72, 73
8
9 95
Đuôi Lô tô
0 60
1 41
2 72
3 43, 53, 73
4 04, 24, 54
5 15, 65, 95
6 56
7 17, 57
8 28, 48
9 29
Giải tám 73
Giải bảy 951
Giải sáu 7628 1160 7906
Giải năm 1153
Giải tư 72889 22383 01494 73198
66578 49759 27185
Giải ba 11039 31779
Giải nhì 40120
Giải nhất 16275
Đặc biệt 368137
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 20 28 37 39 51 53 59 60
73 75 78 79 83 85 89 94 98
Đầu Lô tô
0 06
1
2 20, 28
3 37, 39
4
5 51, 53, 59
6 60
7 73, 75, 78, 79
8 83, 85, 89
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 51
2
3 53, 73, 83
4 94
5 75, 85
6 06
7 37
8 28, 78, 98
9 39, 59, 79, 89
Giải tám 68
Giải bảy 206
Giải sáu 9087 5127 5050
Giải năm 4047
Giải tư 00845 84081 14403 78806
16392 78757 24077
Giải ba 19145 69202
Giải nhì 03718
Giải nhất 80381
Đặc biệt 337246
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 06 06 18 27 45 45 46
47 50 57 68 77 81 81 87 92
Đầu Lô tô
0 02, 03, 06, 06
1 18
2 27
3
4 45, 45, 46, 47
5 50, 57
6 68
7 77
8 81, 81, 87
9 92
Đuôi Lô tô
0 50
1 81, 81
2 02, 92
3 03
4
5 45, 45
6 06, 06, 46
7 27, 47, 57, 77, 87
8 18, 68
9
Giải tám 37
Giải bảy 227
Giải sáu 0756 4413 0203
Giải năm 8466
Giải tư 78138 68177 35072 61609
01682 33392 56356
Giải ba 82959 73775
Giải nhì 30056
Giải nhất 82934
Đặc biệt 246670
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 13 27 34 37 38 56 56
56 59 66 70 72 75 77 82 92
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 13
2 27
3 34, 37, 38
4
5 56, 56, 56, 59
6 66
7 70, 72, 75, 77
8 82
9 92
Đuôi Lô tô
0 70
1
2 72, 82, 92
3 03, 13
4 34
5 75
6 56, 56, 56, 66
7 27, 37, 77
8 38
9 09, 59
Giải tám 67
Giải bảy 889
Giải sáu 0902 5136 8055
Giải năm 1944
Giải tư 80528 90640 27869 81288
76066 05892 62354
Giải ba 15268 19673
Giải nhì 77103
Giải nhất 30232
Đặc biệt 864681
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 28 32 36 40 44 54 55
66 67 68 69 73 81 88 89 92
Đầu Lô tô
0 02, 03
1
2 28
3 32, 36
4 40, 44
5 54, 55
6 66, 67, 68, 69
7 73
8 81, 88, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 40
1 81
2 02, 32, 92
3 03, 73
4 44, 54
5 55
6 36, 66
7 67
8 28, 68, 88
9 69, 89
Giải tám 38
Giải bảy 319
Giải sáu 7328 4649 3018
Giải năm 4694
Giải tư 92227 54389 39815 76199
88664 69685 71203
Giải ba 19676 47492
Giải nhì 05497
Giải nhất 06583
Đặc biệt 437292
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 15 18 19 27 28 38 49 64
76 83 85 89 92 92 94 97 99
Đầu Lô tô
0 03
1 15, 18, 19
2 27, 28
3 38
4 49
5
6 64
7 76
8 83, 85, 89
9 92, 92, 94, 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1
2 92, 92
3 03, 83
4 64, 94
5 15, 85
6 76
7 27, 97
8 18, 28, 38
9 19, 49, 89, 99
Giải tám 31
Giải bảy 339
Giải sáu 5561 4733 9549
Giải năm 6139
Giải tư 10434 06495 13665 23052
90964 20974 03793
Giải ba 94644 60931
Giải nhì 01448
Giải nhất 77356
Đặc biệt 598878
Phóng to
Lô tô trực tiếp
31 31 33 34 39 39 44 48 49
52 56 61 64 65 74 78 93 95
Đầu Lô tô
0
1
2
3 31, 31, 33, 34, 39, 39
4 44, 48, 49
5 52, 56
6 61, 64, 65
7 74, 78
8
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0
1 31, 31, 61
2 52
3 33, 93
4 34, 44, 64, 74
5 65, 95
6 56
7
8 48, 78
9 39, 39, 49
Giải tám 30
Giải bảy 139
Giải sáu 1785 1267 1042
Giải năm 4992
Giải tư 99615 75010 32410 60808
22264 48066 36634
Giải ba 78291 34302
Giải nhì 95920
Giải nhất 52955
Đặc biệt 538869
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 10 10 15 20 30 34 39
42 55 64 66 67 69 85 91 92
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 10, 10, 15
2 20
3 30, 34, 39
4 42
5 55
6 64, 66, 67, 69
7
8 85
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20, 30
1 91
2 02, 42, 92
3
4 34, 64
5 15, 55, 85
6 66
7 67
8 08
9 39, 69
Giải tám 18
Giải bảy 165
Giải sáu 8913 1689 4393
Giải năm 0040
Giải tư 13646 62214 33787 27218
98449 02507 62158
Giải ba 56148 73942
Giải nhì 87738
Giải nhất 04296
Đặc biệt 496524
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 13 14 18 18 24 38 40 42
46 48 49 58 65 87 89 93 96
Đầu Lô tô
0 07
1 13, 14, 18, 18
2 24
3 38
4 40, 42, 46, 48, 49
5 58
6 65
7
8 87, 89
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 42
3 13, 93
4 14, 24
5 65
6 46, 96
7 07, 87
8 18, 18, 38, 48, 58
9 49, 89
Giải tám 66
Giải bảy 625
Giải sáu 9892 6035 0918
Giải năm 3504
Giải tư 03614 06432 45410 90094
27644 42409 83319
Giải ba 57576 20584
Giải nhì 27080
Giải nhất 63850
Đặc biệt 900618
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 10 14 18 18 19 25 32
35 44 50 66 76 80 84 92 94
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 10, 14, 18, 18, 19
2 25
3 32, 35
4 44
5 50
6 66
7 76
8 80, 84
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 80
1
2 32, 92
3
4 04, 14, 44, 84, 94
5 25, 35
6 66, 76
7
8 18, 18
9 09, 19
Giải tám 91
Giải bảy 472
Giải sáu 8362 2441 7541
Giải năm 7870
Giải tư 58815 30878 71447 09421
37705 13733 42690
Giải ba 99687 75062
Giải nhì 61164
Giải nhất 18971
Đặc biệt 795706
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 15 21 33 41 41 47 62
62 64 70 71 72 78 87 90 91
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 15
2 21
3 33
4 41, 41, 47
5
6 62, 62, 64
7 70, 71, 72, 78
8 87
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 21, 41, 41, 71, 91
2 62, 62, 72
3 33
4 64
5 05, 15
6 06
7 47, 87
8 78
9
Giải tám 04
Giải bảy 592
Giải sáu 5544 3630 6879
Giải năm 2207
Giải tư 76058 20541 23412 82029
25103 36628 76710
Giải ba 02639 14815
Giải nhì 15903
Giải nhất 70862
Đặc biệt 093884
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 07 10 12 15 28 29 30
39 4 41 44 58 62 79 84 92
Đầu Lô tô
0 03, 03, 07
1 10, 12, 15
2 28, 29
3 30, 39
4 4, 41, 44
5 58
6 62
7 79
8 84
9 92
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1 41
2 12, 62, 92
3 03, 03
4 4, 44, 84
5 15
6
7 07
8 28, 58
9 29, 39, 79
Giải tám 00
Giải bảy 450
Giải sáu 2698 8708 7242
Giải năm 2346
Giải tư 39236 37959 47005 68200
64802 94806 56603
Giải ba 90612 15712
Giải nhì 41169
Giải nhất 49603
Đặc biệt 767900
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 00 00 02 03 03 05 06 08
12 12 36 42 46 50 59 69 98
Đầu Lô tô
0 0, 00, 00, 02, 03, 03, 05, 06, 08
1 12, 12
2
3 36
4 42, 46
5 50, 59
6 69
7
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 0, 00, 00, 50
1
2 02, 12, 12, 42
3 03, 03
4
5 05
6 06, 36, 46
7
8 08, 98
9 59, 69
Giải tám 33
Giải bảy 306
Giải sáu 4501 9967 2380
Giải năm 1214
Giải tư 35147 01938 12841 92168
85056 47877 69509
Giải ba 02325 20791
Giải nhì 09586
Giải nhất 11366
Đặc biệt 876090
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 09 14 25 33 38 41 47
56 66 67 68 77 80 86 90 91
Đầu Lô tô
0 01, 06, 09
1 14
2 25
3 33, 38
4 41, 47
5 56
6 66, 67, 68
7 77
8 80, 86
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 01, 41, 91
2
3 33
4 14
5 25
6 06, 56, 66, 86
7 47, 67, 77
8 38, 68
9 09
Giải tám 23
Giải bảy 930
Giải sáu 8790 5246 9056
Giải năm 8555
Giải tư 16907 50689 59097 02028
11196 41146 91197
Giải ba 72707 29197
Giải nhì 26159
Giải nhất 96760
Đặc biệt 602436
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 23 28 30 36 46 46 55
56 59 60 89 90 96 97 97 97
Đầu Lô tô
0 07, 07
1
2 23, 28
3 30, 36
4 46, 46
5 55, 56, 59
6 60
7
8 89
9 90, 96, 97, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 90
1
2
3 23
4
5 55
6 36, 46, 46, 56, 96
7 07, 07, 97, 97, 97
8 28
9 59, 89
Giải tám 91
Giải bảy 603
Giải sáu 7358 5861 3408
Giải năm 6336
Giải tư 73816 24271 00493 71243
87657 77879 18897
Giải ba 43529 24730
Giải nhì 33112
Giải nhất 11752
Đặc biệt 603489
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 12 16 29 30 36 43 52
57 58 61 71 79 89 91 93 97
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 12, 16
2 29
3 30, 36
4 43
5 52, 57, 58
6 61
7 71, 79
8 89
9 91, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 30
1 61, 71, 91
2 12, 52
3 03, 43, 93
4
5
6 16, 36
7 57, 97
8 08, 58
9 29, 79, 89
Giải tám 71
Giải bảy 202
Giải sáu 9665 5314 5157
Giải năm 9671
Giải tư 17919 43123 97351 55206
48449 01939 27019
Giải ba 34663 67456
Giải nhì 02971
Giải nhất 98571
Đặc biệt 663950
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 14 19 19 23 39 49 50
51 56 57 63 65 71 71 71 71
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 14, 19, 19
2 23
3 39
4 49
5 50, 51, 56, 57
6 63, 65
7 71, 71, 71, 71
8
9
Đuôi Lô tô
0 50
1 51, 71, 71, 71, 71
2 02
3 23, 63
4 14
5 65
6 06, 56
7 57
8
9 19, 19, 39, 49
Giải tám 15
Giải bảy 296
Giải sáu 6826 1141 6254
Giải năm 6403
Giải tư 55842 06833 45327 78650
29073 83977 09499
Giải ba 50612 35422
Giải nhì 14404
Giải nhất 21380
Đặc biệt 835919
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 12 15 19 22 26 27 33
41 42 50 54 73 77 80 96 99
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 12, 15, 19
2 22, 26, 27
3 33
4 41, 42
5 50, 54
6
7 73, 77
8 80
9 96, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 41
2 12, 22, 42
3 03, 33, 73
4 04, 54
5 15
6 26, 96
7 27, 77
8
9 19, 99
Giải tám 20
Giải bảy 347
Giải sáu 9587 5926 3446
Giải năm 1033
Giải tư 96366 26457 28194 92086
16299 84381 45729
Giải ba 38577 92049
Giải nhì 31410
Giải nhất 75412
Đặc biệt 304673
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 12 20 26 29 33 46 47 49
57 66 73 77 81 86 87 94 99
Đầu Lô tô
0
1 10, 12
2 20, 26, 29
3 33
4 46, 47, 49
5 57
6 66
7 73, 77
8 81, 86, 87
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20
1 81
2 12
3 33, 73
4 94
5
6 26, 46, 66, 86
7 47, 57, 77, 87
8
9 29, 49, 99
Giải tám 75
Giải bảy 612
Giải sáu 1144 0643 0635
Giải năm 4939
Giải tư 62946 24542 49681 28319
05716 63438 41193
Giải ba 89821 68768
Giải nhì 12557
Giải nhất 04418
Đặc biệt 889572
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 18 19 21 35 38 39 42
43 44 46 57 68 72 75 81 93
Đầu Lô tô
0
1 12, 16, 18, 19
2 21
3 35, 38, 39
4 42, 43, 44, 46
5 57
6 68
7 72, 75
8 81
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 21, 81
2 12, 42, 72
3 43, 93
4 44
5 35, 75
6 16, 46
7 57
8 18, 38, 68
9 19, 39
Giải tám 87
Giải bảy 563
Giải sáu 8110 3883 4278
Giải năm 8871
Giải tư 35055 29779 06604 26718
55976 68907 81159
Giải ba 17607 07270
Giải nhì 12214
Giải nhất 14043
Đặc biệt 619438
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 07 10 14 18 38 43 55
59 63 70 71 76 78 79 83 87
Đầu Lô tô
0 04, 07, 07
1 10, 14, 18
2
3 38
4 43
5 55, 59
6 63
7 70, 71, 76, 78, 79
8 83, 87
9
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 71
2
3 43, 63, 83
4 04, 14
5 55
6 76
7 07, 07, 87
8 18, 38, 78
9 59, 79
Giải tám 96
Giải bảy 917
Giải sáu 2304 2224 5599
Giải năm 8801
Giải tư 21945 02713 23531 72003
76478 63348 23839
Giải ba 28095 06192
Giải nhì 45519
Giải nhất 15255
Đặc biệt 334320
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 04 13 17 19 20 24 31
39 45 48 55 78 92 95 96 99
Đầu Lô tô
0 01, 03, 04
1 13, 17, 19
2 20, 24
3 31, 39
4 45, 48
5 55
6
7 78
8
9 92, 95, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 20
1 01, 31
2 92
3 03, 13
4 04, 24
5 45, 55, 95
6 96
7 17
8 48, 78
9 19, 39, 99
Giải tám 28
Giải bảy 072
Giải sáu 4534 5825 6344
Giải năm 1575
Giải tư 20978 56085 71524 16679
31717 06719 70433
Giải ba 76929 00078
Giải nhì 16633
Giải nhất 99704
Đặc biệt 579113
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 17 19 24 25 28 29 33
33 34 44 72 75 78 78 79 85
Đầu Lô tô
0 04
1 13, 17, 19
2 24, 25, 28, 29
3 33, 33, 34
4 44
5
6
7 72, 75, 78, 78, 79
8 85
9
Đuôi Lô tô
0
1
2 72
3 13, 33, 33
4 04, 24, 34, 44
5 25, 75, 85
6
7 17
8 28, 78, 78
9 19, 29, 79
Giải tám 85
Giải bảy 760
Giải sáu 3191 9694 9184
Giải năm 3427
Giải tư 07743 49202 85079 66255
82629 17415 64122
Giải ba 83688 10809
Giải nhì 78169
Giải nhất 70560
Đặc biệt 560105
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 09 15 22 27 29 43 55
60 60 69 79 84 85 88 91 94
Đầu Lô tô
0 02, 05, 09
1 15
2 22, 27, 29
3
4 43
5 55
6 60, 60, 69
7 79
8 84, 85, 88
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 60, 60
1 91
2 02, 22
3 43
4 84, 94
5 05, 15, 55, 85
6
7 27
8 88
9 09, 29, 69, 79
Giải tám 80
Giải bảy 802
Giải sáu 9478 7149 2729
Giải năm 5845
Giải tư 40056 52420 27862 27156
76590 99868 12591
Giải ba 59838 74744
Giải nhì 34266
Giải nhất 31590
Đặc biệt 077717
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 17 20 29 38 44 45 49 56
56 62 66 68 78 80 90 90 91
Đầu Lô tô
0 02
1 17
2 20, 29
3 38
4 44, 45, 49
5 56, 56
6 62, 66, 68
7 78
8 80
9 90, 90, 91
Đuôi Lô tô
0 20, 80, 90, 90
1 91
2 02, 62
3
4 44
5 45
6 56, 56, 66
7 17
8 38, 68, 78
9 29, 49

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Kon Tum

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
722 lần
741 lần
811 lần
731 lần
191 lần
Cặp sốXuất hiện
781 lần
701 lần
181 lần
171 lần
691 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
610 lần
600 lần
590 lần
580 lần
620 lần
Cặp sốXuất hiện
630 lần
660 lần
650 lần
640 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
1729 ngày
0528 ngày
1327 ngày
2026 ngày
3825 ngày
Cặp sốSố ngày
7323 ngày
1922 ngày
5021 ngày
8920 ngày
3619 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
721 ngày
731 ngày
701 ngày
691 ngày
461 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
501 ngày
741 ngày
781 ngày
901 ngày
921 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
05 lần
14 lần
22 lần
41 lần
55 lần
Tổng ĐBXuất hiện
62 lần
72 lần
81 lần
97 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 04 lần
Đầu 15 lần
Đầu 23 lần
Đầu 33 lần
Đầu 41 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 51 lần
Đầu 61 lần
Đầu 76 lần
Đầu 83 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 05 lần
Đuôi 11 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 95 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet ingmarsannes i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates