Xổ Số Khánh Hòa 30 ngày

XSKH 7 ngày

XSKH 10 ngày

XSKH 50 ngày

XSKH 90 ngày

XSKH 160 ngày

Giải tám 02
Giải bảy 768
Giải sáu 7764 3669 2148
Giải năm 0399
Giải tư 32755 07527 88786 02632
88606 71287 75076
Giải ba 07246 18598
Giải nhì 16726
Giải nhất 19522
Đặc biệt 936909
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 06, 09
1
2 22, 26, 27
3 32
4 46
5 55
6 64, 68, 69
7 76
8 86, 87
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0
1
2 02, 22, 32
3
4 64
5 55
6 06, 26, 46, 76, 86
7 27, 87
8 68, 98
9 09, 69, 99
Giải tám 09
Giải bảy 329
Giải sáu 6828 9808 0469
Giải năm 2930
Giải tư 17412 57594 38766 56387
97421 18027 83261
Giải ba 73538 74388
Giải nhì 41769
Giải nhất 51142
Đặc biệt 931669
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08, 09
1 12
2 21, 27, 28, 29
3 30, 38
4 42
5
6 61, 66, 69, 69
7
8 87, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 , 30
1 21, 61
2 12, 42
3
4 94
5
6 66
7 27, 87
8 08, 28, 38, 88
9 09, 29, 69, 69
Giải tám 35
Giải bảy 279
Giải sáu 0887 0529 5540
Giải năm 7049
Giải tư 12911 77809 44950 33571
49745 30336 94128
Giải ba 87829 51392
Giải nhì 50094
Giải nhất 63160
Đặc biệt 166924
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 09
1 11
2 24, 28, 29, 29
3 35, 36
4 45, 49
5 50
6 60
7 71, 79
8 87
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 , 50, 60
1 11, 71
2 92
3
4 24, 94
5 35, 45
6 36
7 87
8 28
9 09, 29, 29, 49, 79
Giải tám 16
Giải bảy 129
Giải sáu 5601 2000 9451
Giải năm 2581
Giải tư 51522 64973 30325 20830
56255 20679 84811
Giải ba 24244 88582
Giải nhì 59937
Giải nhất 50984
Đặc biệt 805278
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 01
1 11, 16
2 22, 25, 29
3 30, 37
4 44
5 55
6
7 73, 78, 79
8 81, 82, 84
9
Đuôi Lô tô
0 , 00, 30
1 01, 11, 81
2 22, 82
3 73
4 44, 84
5 25, 55
6 16
7 37
8 78
9 29, 79
Giải tám 92
Giải bảy 741
Giải sáu 3871 3336 7473
Giải năm 0524
Giải tư 49849 44054 11944 07813
43682 79279 35586
Giải ba 90844 58815
Giải nhì 81535
Giải nhất 76496
Đặc biệt 874783
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 13, 15
2 24
3 35, 36
4 41, 44, 44, 49
5 54
6
7 71, 79
8 82, 83, 86
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0
1 41, 71
2 82, 92
3 13, 83
4 24, 44, 44, 54
5 15, 35
6 36, 86, 96
7
8
9 49, 79
Giải tám 84
Giải bảy 388
Giải sáu 9332 4895 9215
Giải năm 6857
Giải tư 03688 51181 42049 33530
32334 80559 50432
Giải ba 08274 77453
Giải nhì 59677
Giải nhất 06889
Đặc biệt 139727
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 27
3 30, 32, 32, 34
4 49
5 53, 57, 59
6
7 74, 77
8 81, 84, 88, 88, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 , 30
1 81
2 32, 32
3 53
4 34, 74, 84
5 95
6
7 27, 57, 77
8 88, 88
9 49, 59, 89
Giải tám 22
Giải bảy 018
Giải sáu 4459 6778 0649
Giải năm 8128
Giải tư 42458 68653 81130 74666
39720 14944 89876
Giải ba 60058 46844
Giải nhì 96320
Giải nhất 60061
Đặc biệt 533895
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 18
2 20, 20, 22, 28
3 30
4 44, 44
5 53, 58, 58, 59
6 61, 66
7 76, 78
8
9 95
Đuôi Lô tô
0 , 20, 20, 30
1 61
2 22
3 53
4 44, 44
5 95
6 66, 76
7
8 18, 28, 58, 58, 78
9 59
Giải tám 24
Giải bảy 529
Giải sáu 0851 1578 2302
Giải năm 0344
Giải tư 31354 80990 58531 22464
58053 66439 67828
Giải ba 95387 80041
Giải nhì 78718
Giải nhất 74576
Đặc biệt 163641
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 18
2 24, 28, 29
3 31, 39
4 41, 41, 44
5 51, 53, 54
6 64
7 76, 78
8 87
9 90
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 31, 41, 41, 51
2
3 53
4 24, 44, 54, 64
5
6 76
7 87
8 18, 28, 78
9 29, 39
Giải tám 88
Giải bảy 747
Giải sáu 7689 0656 1973
Giải năm 0758
Giải tư 38364 20888 85210 06856
41168 94119 06018
Giải ba 01069 89995
Giải nhì 66992
Giải nhất 69995
Đặc biệt 612085
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 10, 18, 19
2
3
4 47
5 56, 56, 58
6 64, 68, 69
7
8 85, 88, 88, 89
9 92, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 , 10
1
2 92
3
4 64
5 85, 95, 95
6 56, 56
7 47
8 18, 58, 68, 88, 88
9 19, 69, 89
Giải tám 90
Giải bảy 954
Giải sáu 5396 4848 2718
Giải năm 1378
Giải tư 94574 97029 61877 36696
69811 98799 46409
Giải ba 63037 39458
Giải nhì 09987
Giải nhất 78242
Đặc biệt 279575
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 09
1 11
2 29
3 37
4 42, 48
5 54, 58
6
7 74, 75, 77, 78
8 87
9 90, 96, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 11
2 42
3
4 54, 74
5 75
6 96, 96
7 37, 77, 87
8 48, 58, 78
9 09, 29, 99
Giải tám 55
Giải bảy 150
Giải sáu 8868 8683 5710
Giải năm 1245
Giải tư 44735 01913 09250 85357
89353 92535 02505
Giải ba 12417 76345
Giải nhì 55167
Giải nhất 89059
Đặc biệt 647452
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 05
1 13, 17
2
3 35, 35
4 45, 45
5 50, 50, 52, 53, 55, 57, 59
6 67, 68
7
8 83
9
Đuôi Lô tô
0 , 50, 50
1
2 52
3 13, 53, 83
4
5 05, 35, 35, 45, 45, 55
6
7 17, 57, 67
8 68
9 59
Giải tám 71
Giải bảy 740
Giải sáu 8505 0422 8437
Giải năm 4661
Giải tư 63981 27400 85187 85499
56103 74542 96696
Giải ba 08585 69958
Giải nhì 65010
Giải nhất 62991
Đặc biệt 747598
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 03, 05
1 10
2 22
3
4 40, 42
5 58
6 61
7 71
8 81, 85, 87
9 91, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 , 00, 10, 40
1 61, 71, 81, 91
2 22, 42
3 03
4
5 05, 85
6 96
7 87
8 58, 98
9 99
Giải tám 86
Giải bảy 073
Giải sáu 7729 6521 7771
Giải năm 8618
Giải tư 20104 62492 13155 79608
80867 87649 63220
Giải ba 21742 26317
Giải nhì 78563
Giải nhất 77852
Đặc biệt 478056
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 08
1 17, 18
2 20, 21, 29
3
4 42, 49
5 52, 55, 56
6 63, 67
7 73
8 86
9 92
Đuôi Lô tô
0 , 20
1 21
2 42, 52, 92
3 63, 73
4 04
5 55
6 56, 86
7 17, 67
8 08, 18
9 29, 49
Giải tám 68
Giải bảy 666
Giải sáu 1016 1680 4157
Giải năm 9339
Giải tư 00655 43071 37318 98316
47655 54075 13997
Giải ba 48461 64982
Giải nhì 58726
Giải nhất 32244
Đặc biệt 796653
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 16, 16, 18
2 26
3 39
4 44
5 53, 55, 55
6 61, 66, 68
7 71, 75
8 80, 82
9 97
Đuôi Lô tô
0 , 80
1 61, 71
2 82
3 53
4 44
5 55, 55, 75
6 16, 16, 26, 66
7 97
8 18, 68
9 39
Giải tám 20
Giải bảy 455
Giải sáu 2363 0100 1576
Giải năm 8828
Giải tư 13913 26331 39564 22770
48173 64714 10182
Giải ba 30164 71539
Giải nhì 32987
Giải nhất 11543
Đặc biệt 703228
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00
1 13, 14
2 20, 28, 28
3 31, 39
4 43
5 55
6 63, 64, 64
7 70, 73
8 82, 87
9
Đuôi Lô tô
0 , 00, 20, 70
1 31
2 82
3 13, 43, 63, 73
4 14, 64, 64
5 55
6
7 87
8 28, 28
9 39
Giải tám 08
Giải bảy 077
Giải sáu 4612 9537 9032
Giải năm 4132
Giải tư 51805 75735 83777 31308
91895 88079 13824
Giải ba 39895 27890
Giải nhì 13907
Giải nhất 93501
Đặc biệt 568906
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01, 05, 06, 07, 08, 08
1 12
2 24
3 32, 35, 37
4
5
6
7 77, 77, 79
8
9 90, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 , 90
1 01
2 12, 32
3
4 24
5 05, 35, 95, 95
6 06
7 07, 37, 77, 77
8 08, 08
9 79
Giải tám 81
Giải bảy 302
Giải sáu 8571 2060 0447
Giải năm 3839
Giải tư 37030 27075 65063 07556
11018 26108 22094
Giải ba 34668 71278
Giải nhì 56791
Giải nhất 71483
Đặc biệt 344924
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02, 08
1 18
2 24
3 30, 39
4
5 56
6 60, 63, 68
7 71, 75, 78
8 81, 83
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 , 30, 60
1 71, 81, 91
2 02
3 63, 83
4 24, 94
5 75
6 56
7
8 08, 18, 68, 78
9 39
Giải tám 24
Giải bảy 939
Giải sáu 3649 4563 4513
Giải năm 6904
Giải tư 87408 48562 78732 89016
09230 58439 25733
Giải ba 69652 64299
Giải nhì 86266
Giải nhất 25406
Đặc biệt 582736
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 04, 06, 08
1 16
2 24
3 30, 32, 33, 36, 39, 39
4 49
5 52
6 62, 63, 66
7
8
9 99
Đuôi Lô tô
0 , 30
1
2 32, 52, 62
3 33, 63
4 04, 24
5
6 06, 16, 36, 66
7
8 08
9 39, 39, 49, 99
Giải tám 00
Giải bảy 145
Giải sáu 8855 3986 9802
Giải năm 4198
Giải tư 76044 14307 77067 22866
67697 12902 07372
Giải ba 08873 96200
Giải nhì 63269
Giải nhất 98474
Đặc biệt 416748
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 00, 00, 02, 07
1
2
3
4 44, 45, 48
5 55
6 66, 67, 69
7 72, 73, 74
8 86
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 , 00, 00
1
2 02, 72
3 73
4 44, 74
5 45, 55
6 66, 86
7 07, 67, 97
8 48, 98
9 69
Giải tám 25
Giải bảy 178
Giải sáu 0626 8847 9330
Giải năm 5570
Giải tư 10216 91181 71908 36811
40528 19562 40243
Giải ba 07448 54334
Giải nhì 10749
Giải nhất 75155
Đặc biệt 356096
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08
1 11, 16
2 25, 26, 28
3 34
4 43, 47, 48, 49
5 55
6 62
7 70, 78
8 81
9 96
Đuôi Lô tô
0 , 70
1 11, 81
2 62
3 43
4 34
5 25, 55
6 16, 26, 96
7 47
8 08, 28, 48, 78
9 49
Giải tám 40
Giải bảy 524
Giải sáu 0217 9591 8226
Giải năm 3338
Giải tư 23834 74903 05185 35353
21387 84017 16964
Giải ba 44940 08822
Giải nhì 00132
Giải nhất 80592
Đặc biệt 735768
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03
1 17, 17
2 22, 24
3 32, 34, 38
4 40, 40
5 53
6 64, 68
7
8 85, 87
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 , 40, 40
1 91
2 22, 32, 92
3 03, 53
4 24, 34, 64
5 85
6
7 17, 17, 87
8 38, 68
9
Giải tám 12
Giải bảy 470
Giải sáu 8935 8762 3623
Giải năm 9364
Giải tư 84160 33412 88430 84858
74289 94751 05396
Giải ba 48196 33335
Giải nhì 38852
Giải nhất 86655
Đặc biệt 572718
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 12, 18
2
3 30, 35, 35
4
5 51, 52, 55, 58
6 60, 62, 64
7 70
8 89
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0 , 30, 60, 70
1 51
2 12, 12, 52, 62
3
4 64
5 35, 35, 55
6 96, 96
7
8 18, 58
9 89
Giải tám 78
Giải bảy 025
Giải sáu 4128 6164 1016
Giải năm 8291
Giải tư 42816 17683 21052 80002
98666 41587 52863
Giải ba 55898 37552
Giải nhì 62140
Giải nhất 88528
Đặc biệt 313644
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 02
1 16
2 25, 28, 28
3
4 40, 44
5 52, 52
6 63, 64, 66
7 78
8 83, 87
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 , 40
1 91
2 02, 52, 52
3 63, 83
4 44, 64
5 25
6 16, 66
7 87
8 28, 28, 78, 98
9
Giải tám 93
Giải bảy 252
Giải sáu 0884 2351 3227
Giải năm 1103
Giải tư 25716 87014 88748 16084
34905 36546 90045
Giải ba 46051 10987
Giải nhì 11028
Giải nhất 76741
Đặc biệt 310882
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 05
1 14, 16
2 28
3
4 41, 45, 46, 48
5 51, 51, 52
6
7
8 82, 84, 84, 87
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 41, 51, 51
2 52, 82
3 03, 93
4 14, 84, 84
5 05, 45
6 16, 46
7 87
8 28, 48
9
Giải tám 54
Giải bảy 728
Giải sáu 2423 0319 6547
Giải năm 3442
Giải tư 32148 81647 34676 15426
14701 06239 25296
Giải ba 64393 00639
Giải nhì 95926
Giải nhất 96160
Đặc biệt 245326
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 01
1 19
2 23, 26, 26, 26, 28
3 39, 39
4 42, 47, 48
5 54
6 60
7 76
8
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 , 60
1 01
2 42
3 23, 93
4 54
5
6 26, 26, 26, 76, 96
7 47
8 28, 48
9 19, 39, 39
Giải tám 62
Giải bảy 873
Giải sáu 7824 6731 7888
Giải năm 7425
Giải tư 34197 80434 37673 62479
03060 19576 10479
Giải ba 24384 18862
Giải nhì 43124
Giải nhất 61008
Đặc biệt 020365
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 08
1
2 24, 24, 25
3 31, 34
4
5
6 60, 62, 62, 65
7 73, 73, 76, 79, 79
8 84
9 97
Đuôi Lô tô
0 , 60
1 31
2 62, 62
3 73, 73
4 24, 24, 34, 84
5 25, 65
6 76
7 97
8 08
9 79, 79
Giải tám 70
Giải bảy 926
Giải sáu 8355 5535 0769
Giải năm 0911
Giải tư 28751 76819 88605 09325
46423 98677 32273
Giải ba 32011 82403
Giải nhì 73630
Giải nhất 07930
Đặc biệt 640806
Phóng to
Đầu Lô tô
0 , 03, 05, 06
1 11, 11, 19
2 23, 25, 26
3 30, 30, 35
4
5 51, 55
6
7 70, 73, 77
8
9
Đuôi Lô tô
0 , 30, 30, 70
1 11, 11, 51
2
3 03, 23, 73
4
5 05, 25, 35, 55
6 06, 26
7 77
8
9 19
Chia sẻ
Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet ingmarsannes i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates