Xổ Số Đồng Nai 30 ngày

Xổ số Đồng Nai 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đồng Nai trong 30 ngày gần đây nhất (XSDN 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đồng Nai trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đồng Nai 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày gần nhất

Giải tám 87
Giải bảy 677
Giải sáu 3687 4185 1837
Giải năm 6633
Giải tư 50133 69578 46446 79053
69664 28802 05964
Giải ba 82728 55184
Giải nhì 38994
Giải nhất 34841
Đặc biệt 074787
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 28 33 33 37 41 46 53 64
64 77 78 84 85 87 87 87 94
Đầu Lô tô
0 02
1
2 28
3 33, 33, 37
4 41, 46
5 53
6 64, 64
7 77, 78
8 84, 85, 87, 87, 87
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 41
2 02
3 33, 33, 53
4 64, 64, 84, 94
5 85
6 46
7 37, 77, 87, 87, 87
8 28, 78
9
Giải tám 73
Giải bảy 634
Giải sáu 7124 6359 5855
Giải năm 5037
Giải tư 23987 90995 66604 17941
99146 78521 22217
Giải ba 74431 53884
Giải nhì 71009
Giải nhất 65056
Đặc biệt 329332
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 17 21 24 31 32 34 37
41 46 55 56 59 73 84 87 95
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 17
2 21, 24
3 31, 32, 34, 37
4 41, 46
5 55, 56, 59
6
7 73
8 84, 87
9 95
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 41
2 32
3 73
4 04, 24, 34, 84
5 55, 95
6 46, 56
7 17, 37, 87
8
9 09, 59
Giải tám 79
Giải bảy 237
Giải sáu 5361 5656 0507
Giải năm 2371
Giải tư 00186 58479 95088 51516
60029 65650 00212
Giải ba 36572 29394
Giải nhì 85868
Giải nhất 39718
Đặc biệt 994136
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 16 18 29 36 37 50 56
61 68 71 72 79 79 86 88 94
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 16, 18
2 29
3 36, 37
4
5 50, 56
6 61, 68
7 71, 72, 79, 79
8 86, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 50
1 61, 71
2 12, 72
3
4 94
5
6 16, 36, 56, 86
7 07, 37
8 18, 68, 88
9 29, 79, 79
Giải tám 69
Giải bảy 310
Giải sáu 5216 7358 5047
Giải năm 7138
Giải tư 17799 75914 12163 94355
47245 92104 71638
Giải ba 75761 66830
Giải nhì 96831
Giải nhất 18910
Đặc biệt 812788
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 10 14 16 30 31 38 38
45 47 55 58 61 63 69 88 99
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 10, 14, 16
2
3 30, 31, 38, 38
4 45, 47
5 55, 58
6 61, 63, 69
7
8 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 30
1 31, 61
2
3 63
4 04, 14
5 45, 55
6 16
7 47
8 38, 38, 58, 88
9 69, 99
Giải tám 16
Giải bảy 930
Giải sáu 3173 6756 2548
Giải năm 2581
Giải tư 34746 42846 40777 50743
90673 71917 68486
Giải ba 71361 70788
Giải nhì 00067
Giải nhất 11983
Đặc biệt 231303
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 16 17 30 43 46 46 48 56
61 67 73 73 77 81 83 86 88
Đầu Lô tô
0 03
1 16, 17
2
3 30
4 43, 46, 46, 48
5 56
6 61, 67
7 73, 73, 77
8 81, 83, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0 30
1 61, 81
2
3 03, 43, 73, 73, 83
4
5
6 16, 46, 46, 56, 86
7 17, 67, 77
8 48, 88
9
Giải tám 65
Giải bảy 190
Giải sáu 1887 7002 0838
Giải năm 0815
Giải tư 09915 48014 82650 88000
72707 23624 21922
Giải ba 79939 58454
Giải nhì 27941
Giải nhất 78632
Đặc biệt 485583
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 07 14 15 15 22 24 32
38 39 41 50 54 65 83 87 90
Đầu Lô tô
0 00, 02, 07
1 14, 15, 15
2 22, 24
3 32, 38, 39
4 41
5 50, 54
6 65
7
8 83, 87
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 90
1 41
2 02, 22, 32
3 83
4 14, 24, 54
5 15, 15, 65
6
7 07, 87
8 38
9 39
Giải tám 40
Giải bảy 077
Giải sáu 8310 4441 0518
Giải năm 5667
Giải tư 70738 79970 32040 16706
14631 57132 51186
Giải ba 45467 10015
Giải nhì 14571
Giải nhất 19025
Đặc biệt 252944
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 15 18 25 31 32 38 40
40 41 44 67 67 70 71 77 86
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 15, 18
2 25
3 31, 32, 38
4 40, 40, 41, 44
5
6 67, 67
7 70, 71, 77
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 40, 70
1 31, 41, 71
2 32
3
4 44
5 15, 25
6 06, 86
7 67, 67, 77
8 18, 38
9
Giải tám 18
Giải bảy 127
Giải sáu 5646 1982 8921
Giải năm 9422
Giải tư 56281 04368 03569 05215
14965 40333 31926
Giải ba 42990 65270
Giải nhì 93273
Giải nhất 92762
Đặc biệt 051061
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 18 21 22 26 27 33 46 61
62 65 68 69 70 73 81 82 90
Đầu Lô tô
0
1 15, 18
2 21, 22, 26, 27
3 33
4 46
5
6 61, 62, 65, 68, 69
7 70, 73
8 81, 82
9 90
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 21, 61, 81
2 22, 62, 82
3 33, 73
4
5 15, 65
6 26, 46
7 27
8 18, 68
9 69
Giải tám 96
Giải bảy 020
Giải sáu 4759 9555 7811
Giải năm 6451
Giải tư 74673 77639 57429 38540
91385 02810 94933
Giải ba 90774 69095
Giải nhì 76044
Giải nhất 84627
Đặc biệt 238774
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 20 27 29 33 39 40 44
51 55 59 73 74 74 85 95 96
Đầu Lô tô
0
1 10, 11
2 20, 27, 29
3 33, 39
4 40, 44
5 51, 55, 59
6
7 73, 74, 74
8 85
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 40
1 11, 51
2
3 33, 73
4 44, 74, 74
5 55, 85, 95
6 96
7 27
8
9 29, 39, 59
Giải tám 64
Giải bảy 970
Giải sáu 0183 3331 4500
Giải năm 4147
Giải tư 39429 37693 63519 85685
05053 59299 14501
Giải ba 41847 28362
Giải nhì 69753
Giải nhất 42569
Đặc biệt 544832
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 19 29 31 32 47 47 53
53 62 64 69 70 83 85 93 99
Đầu Lô tô
0 00, 01
1 19
2 29
3 31, 32
4 47, 47
5 53, 53
6 62, 64, 69
7 70
8 83, 85
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 70
1 01, 31
2 32, 62
3 53, 53, 83, 93
4 64
5 85
6
7 47, 47
8
9 19, 29, 69, 99
Giải tám 69
Giải bảy 118
Giải sáu 4432 8469 2498
Giải năm 1180
Giải tư 40383 35570 02639 35983
02466 76686 19460
Giải ba 69697 88842
Giải nhì 32655
Giải nhất 95455
Đặc biệt 668175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 32 39 42 55 55 60 66 69
69 70 75 80 83 83 86 97 98
Đầu Lô tô
0
1 18
2
3 32, 39
4 42
5 55, 55
6 60, 66, 69, 69
7 70, 75
8 80, 83, 83, 86
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 60, 70, 80
1
2 32, 42
3 83, 83
4
5 55, 55, 75
6 66, 86
7 97
8 18, 98
9 39, 69, 69
Giải tám 49
Giải bảy 581
Giải sáu 8602 7382 6241
Giải năm 0800
Giải tư 51503 50607 70712 95713
87684 97468 76631
Giải ba 56317 81116
Giải nhì 83898
Giải nhất 28040
Đặc biệt 359861
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 07 12 13 16 17 31
40 41 49 61 68 81 82 84 98
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 07
1 12, 13, 16, 17
2
3 31
4 40, 41, 49
5
6 61, 68
7
8 81, 82, 84
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 31, 41, 61, 81
2 02, 12, 82
3 03, 13
4 84
5
6 16
7 07, 17
8 68, 98
9 49
Giải tám 23
Giải bảy 956
Giải sáu 7105 9446 3204
Giải năm 3349
Giải tư 28862 65459 65392 40374
71854 26967 66728
Giải ba 55568 03035
Giải nhì 52385
Giải nhất 04082
Đặc biệt 420065
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 23 28 35 46 49 54 56
59 62 65 67 68 74 82 85 92
Đầu Lô tô
0 04, 05
1
2 23, 28
3 35
4 46, 49
5 54, 56, 59
6 62, 65, 67, 68
7 74
8 82, 85
9 92
Đuôi Lô tô
0
1
2 62, 82, 92
3 23
4 04, 54, 74
5 05, 35, 65, 85
6 46, 56
7 67
8 28, 68
9 49, 59
Giải tám 88
Giải bảy 834
Giải sáu 4798 2471 0487
Giải năm 6215
Giải tư 84705 52119 18464 88492
00329 37714 47430
Giải ba 84533 43748
Giải nhì 94208
Giải nhất 29317
Đặc biệt 087005
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 08 14 15 17 19 29 30
33 34 48 64 71 87 88 92 98
Đầu Lô tô
0 05, 05, 08
1 14, 15, 17, 19
2 29
3 30, 33, 34
4 48
5
6 64
7 71
8 87, 88
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 71
2 92
3 33
4 14, 34, 64
5 05, 05, 15
6
7 17, 87
8 08, 48, 88, 98
9 19, 29
Giải tám 20
Giải bảy 740
Giải sáu 6022 1457 4059
Giải năm 7736
Giải tư 19488 76063 09276 20397
04704 05779 96666
Giải ba 38683 53841
Giải nhì 59294
Giải nhất 92342
Đặc biệt 067586
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 20 22 36 40 41 42 57 59
63 66 76 79 83 86 88 94 97
Đầu Lô tô
0 04
1
2 20, 22
3 36
4 40, 41, 42
5 57, 59
6 63, 66
7 76, 79
8 83, 86, 88
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 41
2 22, 42
3 63, 83
4 04, 94
5
6 36, 66, 76, 86
7 57, 97
8 88
9 59, 79
Giải tám 50
Giải bảy 492
Giải sáu 4285 8531 7230
Giải năm 8215
Giải tư 03043 42564 40345 98814
95558 63416 30926
Giải ba 74261 35961
Giải nhì 45983
Giải nhất 93658
Đặc biệt 977881
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 15 16 26 30 31 43 45 50
58 58 61 61 64 81 83 85 92
Đầu Lô tô
0
1 14, 15, 16
2 26
3 30, 31
4 43, 45
5 50, 58, 58
6 61, 61, 64
7
8 81, 83, 85
9 92
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 31, 61, 61, 81
2 92
3 43, 83
4 14, 64
5 15, 45, 85
6 16, 26
7
8 58, 58
9
Giải tám 82
Giải bảy 516
Giải sáu 2249 8239 5416
Giải năm 4805
Giải tư 60520 98371 30494 23903
37145 61470 85227
Giải ba 47617 61289
Giải nhì 56564
Giải nhất 91859
Đặc biệt 776856
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 16 16 17 20 27 39 45
49 56 59 64 70 71 82 89 94
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 16, 16, 17
2 20, 27
3 39
4 45, 49
5 56, 59
6 64
7 70, 71
8 82, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 71
2 82
3 03
4 64, 94
5 05, 45
6 16, 16, 56
7 17, 27
8
9 39, 49, 59, 89
Giải tám 52
Giải bảy 084
Giải sáu 5043 1175 6419
Giải năm 9112
Giải tư 61317 03332 87298 25762
81982 01911 14487
Giải ba 78068 88699
Giải nhì 57987
Giải nhất 85772
Đặc biệt 459317
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 17 17 19 32 43 52 62
68 72 75 82 84 87 87 98 99
Đầu Lô tô
0
1 11, 12, 17, 17, 19
2
3 32
4 43
5 52
6 62, 68
7 72, 75
8 82, 84, 87, 87
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0
1 11
2 12, 32, 52, 62, 72, 82
3 43
4 84
5 75
6
7 17, 17, 87, 87
8 68, 98
9 19, 99
Giải tám 34
Giải bảy 615
Giải sáu 7075 7565 7456
Giải năm 7941
Giải tư 66151 85862 36747 56566
35652 74265 56857
Giải ba 88214 47994
Giải nhì 34278
Giải nhất 08812
Đặc biệt 782638
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 14 15 34 38 41 47 51 52
56 57 62 65 65 66 75 78 94
Đầu Lô tô
0
1 12, 14, 15
2
3 34, 38
4 41, 47
5 51, 52, 56, 57
6 62, 65, 65, 66
7 75, 78
8
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 41, 51
2 12, 52, 62
3
4 14, 34, 94
5 15, 65, 65, 75
6 56, 66
7 47, 57
8 38, 78
9
Giải tám 13
Giải bảy 419
Giải sáu 7213 8571 9616
Giải năm 9629
Giải tư 28228 96325 77205 05621
90607 02956 21886
Giải ba 49204 92316
Giải nhì 91866
Giải nhất 35001
Đặc biệt 005021
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 05 07 13 13 16 16 19
21 21 25 28 29 56 66 71 86
Đầu Lô tô
0 01, 04, 05, 07
1 13, 13, 16, 16, 19
2 21, 21, 25, 28, 29
3
4
5 56
6 66
7 71
8 86
9
Đuôi Lô tô
0
1 01, 21, 21, 71
2
3 13, 13
4 04
5 05, 25
6 16, 16, 56, 66, 86
7 07
8 28
9 19, 29
Giải tám 96
Giải bảy 690
Giải sáu 4689 9706 5564
Giải năm 8030
Giải tư 32934 19694 02918 81838
43383 95784 92145
Giải ba 48728 85516
Giải nhì 08871
Giải nhất 25357
Đặc biệt 798468
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 16 18 28 30 34 38 45 57
64 68 71 83 84 89 90 94 96
Đầu Lô tô
0 06
1 16, 18
2 28
3 30, 34, 38
4 45
5 57
6 64, 68
7 71
8 83, 84, 89
9 90, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 71
2
3 83
4 34, 64, 84, 94
5 45
6 06, 16, 96
7 57
8 18, 28, 38, 68
9 89
Giải tám 91
Giải bảy 446
Giải sáu 1435 7618 6820
Giải năm 3723
Giải tư 11841 13340 90860 04084
69167 12483 13737
Giải ba 64430 51112
Giải nhì 93693
Giải nhất 49571
Đặc biệt 136789
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 18 20 23 30 35 37 40 41
46 60 67 71 83 84 89 91 93
Đầu Lô tô
0
1 12, 18
2 20, 23
3 30, 35, 37
4 40, 41, 46
5
6 60, 67
7 71
8 83, 84, 89
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40, 60
1 41, 71, 91
2 12
3 23, 83, 93
4 84
5 35
6 46
7 37, 67
8 18
9 89
Giải tám 42
Giải bảy 440
Giải sáu 7108 7658 2370
Giải năm 2703
Giải tư 02235 52707 13315 49879
65157 08154 43705
Giải ba 57317 97560
Giải nhì 14788
Giải nhất 36682
Đặc biệt 733045
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 07 08 15 17 35 40 42
45 54 57 58 60 70 79 82 88
Đầu Lô tô
0 03, 05, 07, 08
1 15, 17
2
3 35
4 40, 42, 45
5 54, 57, 58
6 60
7 70, 79
8 82, 88
9
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 70
1
2 42, 82
3 03
4 54
5 05, 15, 35, 45
6
7 07, 17, 57
8 08, 58, 88
9 79
Giải tám 68
Giải bảy 657
Giải sáu 1717 1200 4271
Giải năm 2642
Giải tư 44308 60784 51746 68610
22838 07019 46180
Giải ba 05644 45264
Giải nhì 30929
Giải nhất 77043
Đặc biệt 106508
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 08 10 17 19 29 38 42
43 44 46 57 64 68 71 80 84
Đầu Lô tô
0 00, 08, 08
1 10, 17, 19
2 29
3 38
4 42, 43, 44, 46
5 57
6 64, 68
7 71
8 80, 84
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 80
1 71
2 42
3 43
4 44, 64, 84
5
6 46
7 17, 57
8 08, 08, 38, 68
9 19, 29
Giải tám 76
Giải bảy 236
Giải sáu 8620 6807 5135
Giải năm 7275
Giải tư 71471 59562 11314 44315
13435 66744 47540
Giải ba 75585 42902
Giải nhì 73198
Giải nhất 87780
Đặc biệt 836056
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 14 15 20 35 35 36 40
44 56 62 71 75 76 80 85 98
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 14, 15
2 20
3 35, 35, 36
4 40, 44
5 56
6 62
7 71, 75, 76
8 80, 85
9 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 80
1 71
2 02, 62
3
4 14, 44
5 15, 35, 35, 75, 85
6 36, 56, 76
7 07
8 98
9
Giải tám 91
Giải bảy 919
Giải sáu 5006 4701 7159
Giải năm 5217
Giải tư 89859 65699 62607 14478
08067 93880 01918
Giải ba 39341 17128
Giải nhì 61404
Giải nhất 31151
Đặc biệt 379867
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 06 07 17 18 19 28 41
51 59 59 67 67 78 80 91 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 06, 07
1 17, 18, 19
2 28
3
4 41
5 51, 59, 59
6 67, 67
7 78
8 80
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 01, 41, 51, 91
2
3
4 04
5
6 06
7 07, 17, 67, 67
8 18, 28, 78
9 19, 59, 59, 99
Giải tám 04
Giải bảy 521
Giải sáu 1525 3803 8549
Giải năm 6313
Giải tư 61503 44861 35254 82602
92038 51487 19102
Giải ba 32842 50220
Giải nhì 65484
Giải nhất 56978
Đặc biệt 890591
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 03 03 13 20 21 25 38
4 42 49 54 61 78 84 87 91
Đầu Lô tô
0 02, 02, 03, 03
1 13
2 20, 21, 25
3 38
4 4, 42, 49
5 54
6 61
7 78
8 84, 87
9 91
Đuôi Lô tô
0 20
1 21, 61, 91
2 02, 02, 42
3 03, 03, 13
4 4, 54, 84
5 25
6
7 87
8 38, 78
9 49
Giải tám 65
Giải bảy 875
Giải sáu 9321 3914 5071
Giải năm 1775
Giải tư 35122 17537 53079 84764
12174 77218 61687
Giải ba 76804 61991
Giải nhì 36787
Giải nhất 76731
Đặc biệt 404158
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 14 18 21 22 31 37 58 64
65 71 74 75 75 79 87 87 91
Đầu Lô tô
0 04
1 14, 18
2 21, 22
3 31, 37
4
5 58
6 64, 65
7 71, 74, 75, 75, 79
8 87, 87
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 71, 91
2 22
3
4 04, 14, 64, 74
5 65, 75, 75
6
7 37, 87, 87
8 18, 58
9 79
Giải tám 29
Giải bảy 185
Giải sáu 9415 0549 2173
Giải năm 8687
Giải tư 19110 72525 53940 43670
00483 49573 63501
Giải ba 83359 77322
Giải nhì 67694
Giải nhất 09376
Đặc biệt 385385
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 15 22 25 29 40 49 59
70 73 73 76 83 85 85 87 94
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 15
2 22, 25, 29
3
4 40, 49
5 59
6
7 70, 73, 73, 76
8 83, 85, 85, 87
9 94
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 70
1 01
2 22
3 73, 73, 83
4 94
5 15, 25, 85, 85
6 76
7 87
8
9 29, 49, 59
Giải tám 60
Giải bảy 501
Giải sáu 8980 3618 5242
Giải năm 3292
Giải tư 18847 36883 72642 87425
32012 76552 54486
Giải ba 80065 66128
Giải nhì 62377
Giải nhất 06781
Đặc biệt 731066
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 18 25 28 42 42 47 52
60 65 66 77 80 81 83 86 92
Đầu Lô tô
0 01
1 12, 18
2 25, 28
3
4 42, 42, 47
5 52
6 60, 65, 66
7 77
8 80, 81, 83, 86
9 92
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 01, 81
2 12, 42, 42, 52, 92
3 83
4
5 25, 65
6 66, 86
7 47, 77
8 18, 28
9

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đồng Nai

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
322 lần
612 lần
562 lần
741 lần
811 lần
Cặp sốXuất hiện
651 lần
211 lần
581 lần
831 lần
171 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
590 lần
570 lần
550 lần
540 lần
600 lần
Cặp sốXuất hiện
620 lần
690 lần
640 lần
630 lần
530 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
6629 ngày
8528 ngày
5827 ngày
9126 ngày
6725 ngày
Cặp sốSố ngày
0823 ngày
4522 ngày
8921 ngày
6820 ngày
2119 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
751 ngày
811 ngày
741 ngày
681 ngày
671 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
831 ngày
851 ngày
891 ngày
911 ngày
881 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
01 lần
16 lần
22 lần
35 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
54 lần
61 lần
73 lần
83 lần
93 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 11 lần
Đầu 21 lần
Đầu 34 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 66 lần
Đầu 72 lần
Đầu 87 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 00 lần
Đuôi 15 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 55 lần
Đuôi 65 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 85 lần
Đuôi 91 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet ingmarsannes i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates