Xổ Số Đà Lạt 30 ngày

Xổ số Đà Lạt 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đà Lạt trong 30 ngày gần đây nhất (XSDL 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đà Lạt trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đà Lạt 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày gần nhất

Giải tám 93
Giải bảy 315
Giải sáu 9737 2577 1135
Giải năm 3307
Giải tư 89910 18668 94776 89076
78741 23793 79177
Giải ba 72539 58294
Giải nhì 94613
Giải nhất 39270
Đặc biệt 911547
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 13 15 35 37 39 41 47
68 70 76 76 77 77 93 93 94
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 13, 15
2
3 35, 37, 39
4 41, 47
5
6 68
7 70, 76, 76, 77, 77
8
9 93, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 41
2
3 13, 93, 93
4 94
5 15, 35
6 76, 76
7 07, 37, 47, 77, 77
8 68
9 39
Giải tám 27
Giải bảy 965
Giải sáu 8452 3020 9533
Giải năm 8596
Giải tư 51296 01152 82759 29642
06104 00697 73300
Giải ba 80826 57799
Giải nhì 76090
Giải nhất 30660
Đặc biệt 428620
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 20 20 26 27 33 42 52
52 59 60 65 90 96 96 97 99
Đầu Lô tô
0 00, 04
1
2 20, 20, 26, 27
3 33
4 42
5 52, 52, 59
6 60, 65
7
8
9 90, 96, 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 20, 60, 90
1
2 42, 52, 52
3 33
4 04
5 65
6 26, 96, 96
7 27, 97
8
9 59, 99
Giải tám 93
Giải bảy 347
Giải sáu 2095 7642 4062
Giải năm 3259
Giải tư 12958 02763 90061 05164
56411 02136 69630
Giải ba 67781 99151
Giải nhì 95737
Giải nhất 78014
Đặc biệt 892737
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 30 36 37 37 42 47 51
58 59 61 62 63 64 81 93 95
Đầu Lô tô
0
1 11, 14
2
3 30, 36, 37, 37
4 42, 47
5 51, 58, 59
6 61, 62, 63, 64
7
8 81
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 51, 61, 81
2 42, 62
3 63, 93
4 14, 64
5 95
6 36
7 37, 37, 47
8 58
9 59
Giải tám 86
Giải bảy 903
Giải sáu 0258 0378 3441
Giải năm 8625
Giải tư 61780 01985 05431 02796
89623 98989 28560
Giải ba 16964 60136
Giải nhì 44128
Giải nhất 13661
Đặc biệt 694664
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 23 25 28 31 36 41 58 60
61 64 64 78 80 85 86 89 96
Đầu Lô tô
0 03
1
2 23, 25, 28
3 31, 36
4 41
5 58
6 60, 61, 64, 64
7 78
8 80, 85, 86, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 31, 41, 61
2
3 03, 23
4 64, 64
5 25, 85
6 36, 86, 96
7
8 28, 58, 78
9 89
Giải tám 19
Giải bảy 674
Giải sáu 2344 3582 5974
Giải năm 9475
Giải tư 27150 30605 48990 46600
92951 37507 35234
Giải ba 88450 20038
Giải nhì 03196
Giải nhất 32144
Đặc biệt 348448
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 07 19 34 38 44 44 48
50 50 51 74 74 75 82 90 96
Đầu Lô tô
0 00, 05, 07
1 19
2
3 34, 38
4 44, 44, 48
5 50, 50, 51
6
7 74, 74, 75
8 82
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 50, 90
1 51
2 82
3
4 34, 44, 44, 74, 74
5 05, 75
6 96
7 07
8 38, 48
9 19
Giải tám 51
Giải bảy 282
Giải sáu 1396 4609 2355
Giải năm 0299
Giải tư 47178 04793 09040 95092
03320 83199 78795
Giải ba 24314 75416
Giải nhì 38173
Giải nhất 28966
Đặc biệt 023684
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 14 16 20 40 51 55 66 73
78 82 84 92 93 95 96 99 99
Đầu Lô tô
0 09
1 14, 16
2 20
3
4 40
5 51, 55
6 66
7 73, 78
8 82, 84
9 92, 93, 95, 96, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 51
2 82, 92
3 73, 93
4 14, 84
5 55, 95
6 16, 66, 96
7
8 78
9 09, 99, 99
Giải tám 07
Giải bảy 688
Giải sáu 1088 7968 2770
Giải năm 8608
Giải tư 76714 41788 01783 69296
48145 22536 43815
Giải ba 77771 26946
Giải nhì 46994
Giải nhất 88036
Đặc biệt 034267
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 14 15 36 36 45 46 67 68
7 70 71 83 88 88 88 94 96
Đầu Lô tô
0 08
1 14, 15
2
3 36, 36
4 45, 46
5
6 67, 68
7 7, 70, 71
8 83, 88, 88, 88
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 70
1 71
2
3 83
4 14, 94
5 15, 45
6 36, 36, 46, 96
7 7, 67
8 08, 68, 88, 88, 88
9
Giải tám 70
Giải bảy 549
Giải sáu 7612 1731 8506
Giải năm 8146
Giải tư 11035 54644 22129 43037
40044 72086 21128
Giải ba 91039 68310
Giải nhì 00786
Giải nhất 96399
Đặc biệt 334964
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 12 28 29 31 35 37 39
44 44 46 49 64 70 86 86 99
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 12
2 28, 29
3 31, 35, 37, 39
4 44, 44, 46, 49
5
6 64
7 70
8 86, 86
9 99
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 31
2 12
3
4 44, 44, 64
5 35
6 06, 46, 86, 86
7 37
8 28
9 29, 39, 49, 99
Giải tám 41
Giải bảy 330
Giải sáu 4786 8703 4401
Giải năm 5574
Giải tư 62612 44307 11180 20906
00264 47844 74430
Giải ba 09414 93833
Giải nhì 15229
Giải nhất 32623
Đặc biệt 971491
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 06 07 12 14 23 29 30
30 33 41 44 64 74 80 86 91
Đầu Lô tô
0 01, 03, 06, 07
1 12, 14
2 23, 29
3 30, 30, 33
4 41, 44
5
6 64
7 74
8 80, 86
9 91
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 80
1 01, 41, 91
2 12
3 03, 23, 33
4 14, 44, 64, 74
5
6 06, 86
7 07
8
9 29
Giải tám 26
Giải bảy 150
Giải sáu 6550 0283 4540
Giải năm 9963
Giải tư 38957 67764 25221 73439
93979 99520 85316
Giải ba 09834 95695
Giải nhì 70685
Giải nhất 34505
Đặc biệt 904879
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 16 20 21 26 34 39 40 50
50 57 63 64 79 79 83 85 95
Đầu Lô tô
0 05
1 16
2 20, 21, 26
3 34, 39
4 40
5 50, 50, 57
6 63, 64
7 79, 79
8 83, 85
9 95
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 50, 50
1 21
2
3 63, 83
4 34, 64
5 05, 85, 95
6 16, 26
7 57
8
9 39, 79, 79
Giải tám 46
Giải bảy 035
Giải sáu 1528 9403 0674
Giải năm 1342
Giải tư 79868 69519 19579 56059
28240 56611 41890
Giải ba 74760 72344
Giải nhì 58817
Giải nhất 21777
Đặc biệt 543403
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 11 17 19 28 35 40 42
44 46 59 60 68 74 77 79 90
Đầu Lô tô
0 03, 03
1 11, 17, 19
2 28
3 35
4 40, 42, 44, 46
5 59
6 60, 68
7 74, 77, 79
8
9 90
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 90
1 11
2 42
3 03, 03
4 44, 74
5 35
6 46
7 17, 77
8 28, 68
9 19, 59, 79
Giải tám 76
Giải bảy 027
Giải sáu 1359 3349 6317
Giải năm 2598
Giải tư 97727 36827 53277 05274
81448 69847 44183
Giải ba 25114 60457
Giải nhì 28019
Giải nhất 42512
Đặc biệt 330769
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 14 17 19 27 27 27 47 48
49 57 59 69 74 76 77 83 98
Đầu Lô tô
0
1 12, 14, 17, 19
2 27, 27, 27
3
4 47, 48, 49
5 57, 59
6 69
7 74, 76, 77
8 83
9 98
Đuôi Lô tô
0
1
2 12
3 83
4 14, 74
5
6 76
7 17, 27, 27, 27, 47, 57, 77
8 48, 98
9 19, 49, 59, 69
Giải tám 99
Giải bảy 307
Giải sáu 1111 0231 2475
Giải năm 7703
Giải tư 34826 29855 95249 87795
21993 46440 78600
Giải ba 96986 78389
Giải nhì 10829
Giải nhất 08069
Đặc biệt 872735
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 07 11 26 29 31 35 40
49 55 69 75 86 89 93 95 99
Đầu Lô tô
0 00, 03, 07
1 11
2 26, 29
3 31, 35
4 40, 49
5 55
6 69
7 75
8 86, 89
9 93, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 11, 31
2
3 03, 93
4
5 35, 55, 75, 95
6 26, 86
7 07
8
9 29, 49, 69, 89, 99
Giải tám 31
Giải bảy 640
Giải sáu 6738 3857 0492
Giải năm 8871
Giải tư 19646 06371 56237 32279
39182 06061 04392
Giải ba 02847 72080
Giải nhì 52133
Giải nhất 11836
Đặc biệt 294206
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 31 33 36 37 38 40 46 47
57 61 71 71 79 80 82 92 92
Đầu Lô tô
0 06
1
2
3 31, 33, 36, 37, 38
4 40, 46, 47
5 57
6 61
7 71, 71, 79
8 80, 82
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 40, 80
1 31, 61, 71, 71
2 82, 92, 92
3 33
4
5
6 06, 36, 46
7 37, 47, 57
8 38
9 79
Giải tám 12
Giải bảy 196
Giải sáu 4683 2468 6401
Giải năm 9714
Giải tư 43299 00692 40736 69002
42165 14608 51238
Giải ba 41148 72013
Giải nhì 02913
Giải nhất 82263
Đặc biệt 091816
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 08 12 13 13 14 16 36
38 48 63 65 68 83 92 96 99
Đầu Lô tô
0 01, 02, 08
1 12, 13, 13, 14, 16
2
3 36, 38
4 48
5
6 63, 65, 68
7
8 83
9 92, 96, 99
Đuôi Lô tô
0
1 01
2 02, 12, 92
3 13, 13, 63, 83
4 14
5 65
6 16, 36, 96
7
8 08, 38, 48, 68
9 99
Giải tám 91
Giải bảy 938
Giải sáu 9937 5739 4367
Giải năm 4057
Giải tư 54339 44018 50279 74949
67916 75278 73294
Giải ba 69302 08084
Giải nhì 64753
Giải nhất 68713
Đặc biệt 869817
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 13 16 17 18 37 38 39 39
49 53 57 67 78 79 84 91 94
Đầu Lô tô
0 02
1 13, 16, 17, 18
2
3 37, 38, 39, 39
4 49
5 53, 57
6 67
7 78, 79
8 84
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0
1 91
2 02
3 13, 53
4 84, 94
5
6 16
7 17, 37, 57, 67
8 18, 38, 78
9 39, 39, 49, 79
Giải tám 78
Giải bảy 860
Giải sáu 7946 9425 9204
Giải năm 5252
Giải tư 51403 03058 02378 83624
93123 29168 26640
Giải ba 32101 35138
Giải nhì 00840
Giải nhất 27148
Đặc biệt 560921
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 04 21 23 24 25 38 40
40 46 48 52 58 60 68 78 78
Đầu Lô tô
0 01, 03, 04
1
2 21, 23, 24, 25
3 38
4 40, 40, 46, 48
5 52, 58
6 60, 68
7 78, 78
8
9
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 60
1 01, 21
2 52
3 03, 23
4 04, 24
5 25
6 46
7
8 38, 48, 58, 68, 78, 78
9
Giải tám 94
Giải bảy 604
Giải sáu 5600 0254 3631
Giải năm 3287
Giải tư 75086 41713 60326 93852
13474 53684 12231
Giải ba 58184 14911
Giải nhì 30252
Giải nhất 20604
Đặc biệt 716889
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 04 11 13 26 31 31 52
52 54 74 84 84 86 87 89 94
Đầu Lô tô
0 00, 04, 04
1 11, 13
2 26
3 31, 31
4
5 52, 52, 54
6
7 74
8 84, 84, 86, 87, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 00
1 11, 31, 31
2 52, 52
3 13
4 04, 04, 54, 74, 84, 84, 94
5
6 26, 86
7 87
8
9 89
Giải tám 61
Giải bảy 666
Giải sáu 8581 5910 2723
Giải năm 7195
Giải tư 25876 06100 15620 78170
83376 09874 52100
Giải ba 73956 24239
Giải nhì 85826
Giải nhất 89533
Đặc biệt 504732
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 10 20 23 26 32 33 39
56 61 66 70 74 76 76 81 95
Đầu Lô tô
0 00, 00
1 10
2 20, 23, 26
3 32, 33, 39
4
5 56
6 61, 66
7 70, 74, 76, 76
8 81
9 95
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10, 20, 70
1 61, 81
2 32
3 23, 33
4 74
5 95
6 26, 56, 66, 76, 76
7
8
9 39
Giải tám 32
Giải bảy 862
Giải sáu 4394 8514 9447
Giải năm 8697
Giải tư 65116 64865 98609 56475
17031 56300 83216
Giải ba 49841 29363
Giải nhì 57701
Giải nhất 43715
Đặc biệt 976255
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 09 14 15 16 16 31 32
41 47 55 62 63 65 75 94 97
Đầu Lô tô
0 00, 01, 09
1 14, 15, 16, 16
2
3 31, 32
4 41, 47
5 55
6 62, 63, 65
7 75
8
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 31, 41
2 32, 62
3 63
4 14, 94
5 15, 55, 65, 75
6 16, 16
7 47, 97
8
9 09
Giải tám 26
Giải bảy 925
Giải sáu 7867 4256 6350
Giải năm 5898
Giải tư 66911 61481 84183 63379
36228 83936 45899
Giải ba 83018 00367
Giải nhì 79096
Giải nhất 95879
Đặc biệt 840440
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 18 25 26 28 36 40 50 56
67 67 79 79 81 83 96 98 99
Đầu Lô tô
0
1 11, 18
2 25, 26, 28
3 36
4 40
5 50, 56
6 67, 67
7 79, 79
8 81, 83
9 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 11, 81
2
3 83
4
5 25
6 26, 36, 56, 96
7 67, 67
8 18, 28, 98
9 79, 79, 99
Giải tám 27
Giải bảy 515
Giải sáu 8460 9943 9233
Giải năm 9723
Giải tư 16192 68535 16416 72308
78191 51734 47827
Giải ba 44377 14655
Giải nhì 04707
Giải nhất 12131
Đặc biệt 617283
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 15 16 23 27 27 31 33
34 35 43 55 60 77 83 91 92
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 15, 16
2 23, 27, 27
3 31, 33, 34, 35
4 43
5 55
6 60
7 77
8 83
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 60
1 31, 91
2 92
3 23, 33, 43, 83
4 34
5 15, 35, 55
6 16
7 07, 27, 27, 77
8 08
9
Giải tám 54
Giải bảy 036
Giải sáu 9245 7933 8622
Giải năm 3024
Giải tư 52614 11886 41111 02513
69386 37058 88010
Giải ba 47264 35731
Giải nhì 20929
Giải nhất 03192
Đặc biệt 227371
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 13 14 22 24 29 31 33
36 45 54 58 64 71 86 86 92
Đầu Lô tô
0
1 10, 11, 13, 14
2 22, 24, 29
3 31, 33, 36
4 45
5 54, 58
6 64
7 71
8 86, 86
9 92
Đuôi Lô tô
0 10
1 11, 31, 71
2 22, 92
3 13, 33
4 14, 24, 54, 64
5 45
6 36, 86, 86
7
8 58
9 29
Giải tám 35
Giải bảy 440
Giải sáu 9579 9576 1121
Giải năm 7852
Giải tư 01472 74733 36506 31394
08479 13857 27672
Giải ba 64615 69451
Giải nhì 87265
Giải nhất 01057
Đặc biệt 645892
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 15 21 33 35 40 51 52 57
57 65 72 72 76 79 79 92 94
Đầu Lô tô
0 06
1 15
2 21
3 33, 35
4 40
5 51, 52, 57, 57
6 65
7 72, 72, 76, 79, 79
8
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 40
1 21, 51
2 52, 72, 72, 92
3 33
4 94
5 15, 35, 65
6 06, 76
7 57, 57
8
9 79, 79
Giải tám 11
Giải bảy 556
Giải sáu 4861 9274 5994
Giải năm 5380
Giải tư 66255 21124 88867 27009
08692 23193 72600
Giải ba 64138 00982
Giải nhì 12957
Giải nhất 53059
Đặc biệt 581143
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 11 24 38 43 55 56 57
59 61 67 74 80 82 92 93 94
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 11
2 24
3 38
4 43
5 55, 56, 57, 59
6 61, 67
7 74
8 80, 82
9 92, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 80
1 11, 61
2 82, 92
3 43, 93
4 24, 74, 94
5 55
6 56
7 57, 67
8 38
9 09, 59
Giải tám 51
Giải bảy 744
Giải sáu 3670 2973 2816
Giải năm 9293
Giải tư 77005 62524 08269 19084
42312 19967 20655
Giải ba 17273 74770
Giải nhì 99109
Giải nhất 61504
Đặc biệt 271310
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 09 10 12 16 24 44 51
55 67 69 70 70 73 73 84 93
Đầu Lô tô
0 04, 05, 09
1 10, 12, 16
2 24
3
4 44
5 51, 55
6 67, 69
7 70, 70, 73, 73
8 84
9 93
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 70
1 51
2 12
3 73, 73, 93
4 04, 24, 44, 84
5 05, 55
6 16
7 67
8
9 09, 69
Giải tám 73
Giải bảy 152
Giải sáu 6540 0252 9137
Giải năm 6539
Giải tư 40542 36497 64450 16044
38832 51879 38309
Giải ba 13366 23683
Giải nhì 60312
Giải nhất 29551
Đặc biệt 952493
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 32 37 39 40 42 44 50
51 52 52 66 73 79 83 93 97
Đầu Lô tô
0 09
1 12
2
3 32, 37, 39
4 40, 42, 44
5 50, 51, 52, 52
6 66
7 73, 79
8 83
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 51
2 12, 32, 42, 52, 52
3 73, 83, 93
4 44
5
6 66
7 37, 97
8
9 09, 39, 79
Giải tám 69
Giải bảy 145
Giải sáu 5198 0312 6874
Giải năm 5348
Giải tư 35148 75409 81632 21409
69568 20483 93331
Giải ba 00137 44483
Giải nhì 91488
Giải nhất 02413
Đặc biệt 099784
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 12 13 31 32 37 45 48
48 68 69 74 83 83 84 88 98
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 12, 13
2
3 31, 32, 37
4 45, 48, 48
5
6 68, 69
7 74
8 83, 83, 84, 88
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 31
2 12, 32
3 13, 83, 83
4 74, 84
5 45
6
7 37
8 48, 48, 68, 88, 98
9 09, 09, 69
Giải tám 48
Giải bảy 270
Giải sáu 7395 6940 1983
Giải năm 4554
Giải tư 84750 44773 03422 03057
62229 54852 50045
Giải ba 30493 91376
Giải nhì 29279
Giải nhất 93531
Đặc biệt 100362
Phóng to
Lô tô trực tiếp
22 29 31 40 45 48 50 52 54
57 62 70 73 76 79 83 93 95
Đầu Lô tô
0
1
2 22, 29
3 31
4 40, 45, 48
5 50, 52, 54, 57
6 62
7 70, 73, 76, 79
8 83
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 70
1 31
2 22, 52, 62
3 73, 83, 93
4 54
5 45, 95
6 76
7 57
8 48
9 29, 79
Giải tám 87
Giải bảy 339
Giải sáu 1084 5987 3244
Giải năm 6962
Giải tư 35561 05969 82512 17343
13269 19773 31283
Giải ba 97520 74941
Giải nhì 83771
Giải nhất 65921
Đặc biệt 165946
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 20 21 39 41 43 44 46 61
62 69 69 71 73 83 84 87 87
Đầu Lô tô
0
1 12
2 20, 21
3 39
4 41, 43, 44, 46
5
6 61, 62, 69, 69
7 71, 73
8 83, 84, 87, 87
9
Đuôi Lô tô
0 20
1 21, 41, 61, 71
2 12, 62
3 43, 73, 83
4 44, 84
5
6 46
7 87, 87
8
9 39, 69, 69

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đà Lạt

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
642 lần
842 lần
161 lần
691 lần
791 lần
Cặp sốXuất hiện
621 lần
171 lần
351 lần
401 lần
551 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
610 lần
600 lần
590 lần
580 lần
630 lần
Cặp sốXuất hiện
650 lần
700 lần
680 lần
660 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
4629 ngày
6228 ngày
9326 ngày
1025 ngày
4324 ngày
Cặp sốSố ngày
9223 ngày
7122 ngày
8321 ngày
4020 ngày
5519 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
691 ngày
711 ngày
671 ngày
641 ngày
551 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
621 ngày
791 ngày
831 ngày
921 ngày
931 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
06 lần
14 lần
25 lần
33 lần
41 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
62 lần
73 lần
84 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 13 lần
Đầu 22 lần
Đầu 33 lần
Đầu 45 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 51 lần
Đầu 65 lần
Đầu 72 lần
Đầu 84 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 74 lần
Đuôi 81 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet ingmarsannes i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates