Xổ Số Bạc Liêu 30 ngày

Xổ số Bạc Liêu 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bạc Liêu trong 30 ngày gần đây nhất (XSBL 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bạc Liêu trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bạc Liêu 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bạc Liêu 30 ngày gần nhất

Giải tám 91
Giải bảy 850
Giải sáu 8671 5422 4732
Giải năm 7954
Giải tư 80485 14605 47823 62318
16723 76879 46406
Giải ba 43590 84746
Giải nhì 54116
Giải nhất 33531
Đặc biệt 552155
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 16 18 22 23 23 31 32
46 50 54 55 71 79 85 90 91
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 16, 18
2 22, 23, 23
3 31, 32
4 46
5 50, 54, 55
6
7 71, 79
8 85
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 31, 71, 91
2 22, 32
3 23, 23
4 54
5 05, 55, 85
6 06, 16, 46
7
8 18
9 79
Giải tám 34
Giải bảy 398
Giải sáu 7360 1802 7097
Giải năm 1536
Giải tư 28777 39401 25397 92542
80840 87671 72277
Giải ba 23313 55070
Giải nhì 31245
Giải nhất 96638
Đặc biệt 378081
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 13 34 36 38 40 42 45
60 70 71 77 77 81 97 97 98
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 13
2
3 34, 36, 38
4 40, 42, 45
5
6 60
7 70, 71, 77, 77
8 81
9 97, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 70
1 01, 71, 81
2 02, 42
3 13
4 34
5 45
6 36
7 77, 77, 97, 97
8 38, 98
9
Giải tám 37
Giải bảy 379
Giải sáu 5912 6901 6031
Giải năm 6940
Giải tư 24170 61313 20002 66573
12670 47876 82469
Giải ba 33573 24739
Giải nhì 23903
Giải nhất 76331
Đặc biệt 630229
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 03 12 13 29 31 31 37
39 40 69 70 70 73 73 76 79
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03
1 12, 13
2 29
3 31, 31, 37, 39
4 40
5
6 69
7 70, 70, 73, 73, 76, 79
8
9
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 70
1 01, 31, 31
2 02, 12
3 03, 13, 73, 73
4
5
6 76
7 37
8
9 29, 39, 69, 79
Giải tám 06
Giải bảy 250
Giải sáu 8575 3170 7823
Giải năm 7300
Giải tư 97305 10705 69130 85494
07817 45798 99757
Giải ba 55405 51602
Giải nhì 56476
Giải nhất 12569
Đặc biệt 003028
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 05 05 05 17 23 28 30
50 57 6 69 70 75 76 94 98
Đầu Lô tô
0 00, 02, 05, 05, 05
1 17
2 23, 28
3 30
4
5 50, 57
6 6, 69
7 70, 75, 76
8
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 50, 70
1
2 02
3 23
4 94
5 05, 05, 05, 75
6 6, 76
7 17, 57
8 28, 98
9 69
Giải tám 23
Giải bảy 011
Giải sáu 3260 1189 6487
Giải năm 4998
Giải tư 90133 56882 92304 37469
71648 96324 86874
Giải ba 66956 96659
Giải nhì 36175
Giải nhất 83899
Đặc biệt 428867
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 11 23 24 33 48 56 59 60
67 69 74 75 82 87 89 98 99
Đầu Lô tô
0 04
1 11
2 23, 24
3 33
4 48
5 56, 59
6 60, 67, 69
7 74, 75
8 82, 87, 89
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 11
2 82
3 23, 33
4 04, 24, 74
5 75
6 56
7 67, 87
8 48, 98
9 59, 69, 89, 99
Giải tám 73
Giải bảy 732
Giải sáu 7968 1541 7028
Giải năm 5850
Giải tư 84216 63215 50263 46576
65901 71032 17440
Giải ba 54807 86004
Giải nhì 22202
Giải nhất 91122
Đặc biệt 477461
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 04 07 15 16 22 28 32
32 40 41 50 61 63 68 73 76
Đầu Lô tô
0 01, 02, 04, 07
1 15, 16
2 22, 28
3 32, 32
4 40, 41
5 50
6 61, 63, 68
7 73, 76
8
9
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 01, 41, 61
2 02, 22, 32, 32
3 63, 73
4 04
5 15
6 16, 76
7 07
8 28, 68
9
Giải tám 92
Giải bảy 729
Giải sáu 2969 9925 5655
Giải năm 6616
Giải tư 45625 56959 21489 40676
49512 87683 12594
Giải ba 00018 56566
Giải nhì 71723
Giải nhất 95746
Đặc biệt 168245
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 18 23 25 25 29 45 46
55 59 66 69 76 83 89 92 94
Đầu Lô tô
0
1 12, 16, 18
2 23, 25, 25, 29
3
4 45, 46
5 55, 59
6 66, 69
7 76
8 83, 89
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0
1
2 12, 92
3 23, 83
4 94
5 25, 25, 45, 55
6 16, 46, 66, 76
7
8 18
9 29, 59, 69, 89
Giải tám 78
Giải bảy 744
Giải sáu 5591 2907 6128
Giải năm 2998
Giải tư 45067 18969 23211 81904
02513 28820 34203
Giải ba 87495 95326
Giải nhì 82141
Giải nhất 85427
Đặc biệt 133051
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 07 11 13 20 26 27 28
41 44 51 67 69 78 91 95 98
Đầu Lô tô
0 03, 04, 07
1 11, 13
2 20, 26, 27, 28
3
4 41, 44
5 51
6 67, 69
7 78
8
9 91, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 11, 41, 51, 91
2
3 03, 13
4 04, 44
5 95
6 26
7 07, 27, 67
8 28, 78, 98
9 69
Giải tám 73
Giải bảy 865
Giải sáu 5765 4440 0060
Giải năm 6124
Giải tư 53468 82129 55693 63120
30667 14549 11690
Giải ba 48973 62668
Giải nhì 28798
Giải nhất 67826
Đặc biệt 914500
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 20 24 26 29 40 49 60 65
65 67 68 68 73 73 90 93 98
Đầu Lô tô
0 00
1
2 20, 24, 26, 29
3
4 40, 49
5
6 60, 65, 65, 67, 68, 68
7 73, 73
8
9 90, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40, 60, 90
1
2
3 73, 73, 93
4 24
5 65, 65
6 26
7 67
8 68, 68, 98
9 29, 49
Giải tám 87
Giải bảy 353
Giải sáu 4668 0810 2536
Giải năm 2520
Giải tư 69885 79026 01800 42280
99961 20293 55153
Giải ba 09474 61585
Giải nhì 95690
Giải nhất 54345
Đặc biệt 924731
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 20 26 31 36 45 53 53
61 68 74 80 85 85 87 90 93
Đầu Lô tô
0 00
1 10
2 20, 26
3 31, 36
4 45
5 53, 53
6 61, 68
7 74
8 80, 85, 85, 87
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 80, 90
1 31, 61
2
3 53, 53, 93
4 74
5 45, 85, 85
6 26, 36
7 87
8 68
9
Giải tám 81
Giải bảy 326
Giải sáu 1485 7389 6655
Giải năm 3611
Giải tư 71633 89811 11039 53287
50995 83446 23537
Giải ba 37849 31623
Giải nhì 90675
Giải nhất 73702
Đặc biệt 152594
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 11 23 26 33 37 39 46
49 55 75 81 85 87 89 94 95
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 11
2 23, 26
3 33, 37, 39
4 46, 49
5 55
6
7 75
8 81, 85, 87, 89
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0
1 11, 11, 81
2 02
3 23, 33
4 94
5 55, 75, 85, 95
6 26, 46
7 37, 87
8
9 39, 49, 89
Giải tám 77
Giải bảy 822
Giải sáu 1905 8876 1926
Giải năm 1819
Giải tư 52292 42994 91470 13509
20477 76310 00636
Giải ba 81639 50061
Giải nhì 85534
Giải nhất 34416
Đặc biệt 928032
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 10 16 19 22 26 32 34
36 39 61 70 76 77 77 92 94
Đầu Lô tô
0 05, 09
1 10, 16, 19
2 22, 26
3 32, 34, 36, 39
4
5
6 61
7 70, 76, 77, 77
8
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 61
2 22, 32, 92
3
4 34, 94
5 05
6 16, 26, 36, 76
7 77, 77
8
9 09, 19, 39
Giải tám 52
Giải bảy 738
Giải sáu 7384 3855 5427
Giải năm 1441
Giải tư 82294 53769 38983 38746
33380 07412 69902
Giải ba 46140 56060
Giải nhì 06195
Giải nhất 12599
Đặc biệt 743578
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 27 38 40 41 46 52 55
60 69 78 80 83 84 94 95 99
Đầu Lô tô
0 02
1 12
2 27
3 38
4 40, 41, 46
5 52, 55
6 60, 69
7 78
8 80, 83, 84
9 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 80
1 41
2 02, 12, 52
3 83
4 84, 94
5 55, 95
6 46
7 27
8 38, 78
9 69, 99
Giải tám 71
Giải bảy 928
Giải sáu 8487 4631 4929
Giải năm 4626
Giải tư 62917 04794 20582 41601
35311 96606 36219
Giải ba 71757 71162
Giải nhì 37064
Giải nhất 26514
Đặc biệt 834067
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 11 14 17 19 26 28 29
31 57 62 64 67 71 82 87 94
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 11, 14, 17, 19
2 26, 28, 29
3 31
4
5 57
6 62, 64, 67
7 71
8 82, 87
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 01, 11, 31, 71
2 62, 82
3
4 14, 64, 94
5
6 06, 26
7 17, 57, 67, 87
8 28
9 19, 29
Giải tám 52
Giải bảy 070
Giải sáu 5341 8477 0815
Giải năm 3277
Giải tư 53305 16238 79726 19380
01632 42072 46600
Giải ba 57587 66193
Giải nhì 80383
Giải nhất 40579
Đặc biệt 510799
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 15 26 32 38 41 52 70
72 77 77 79 80 83 87 93 99
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 15
2 26
3 32, 38
4 41
5 52
6
7 70, 72, 77, 77, 79
8 80, 83, 87
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 80
1 41
2 32, 52, 72
3 83, 93
4
5 05, 15
6 26
7 77, 77, 87
8 38
9 79, 99
Giải tám 10
Giải bảy 165
Giải sáu 1642 3300 3557
Giải năm 4709
Giải tư 07093 92016 45119 12134
31157 15896 69872
Giải ba 39800 27021
Giải nhì 65029
Giải nhất 63882
Đặc biệt 057817
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 09 10 16 17 19 21 29
34 42 57 57 65 72 82 93 96
Đầu Lô tô
0 00, 00, 09
1 10, 16, 17, 19
2 21, 29
3 34
4 42
5 57, 57
6 65
7 72
8 82
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10
1 21
2 42, 72, 82
3 93
4 34
5 65
6 16, 96
7 17, 57, 57
8
9 09, 19, 29
Giải tám 27
Giải bảy 284
Giải sáu 3399 1009 7830
Giải năm 2726
Giải tư 35472 67178 80087 57913
85089 15955 18668
Giải ba 74254 72414
Giải nhì 72648
Giải nhất 09096
Đặc biệt 846176
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 14 26 27 30 48 54 55
68 72 76 78 84 87 89 96 99
Đầu Lô tô
0 09
1 13, 14
2 26, 27
3 30
4 48
5 54, 55
6 68
7 72, 76, 78
8 84, 87, 89
9 96, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1
2 72
3 13
4 14, 54, 84
5 55
6 26, 76, 96
7 27, 87
8 48, 68, 78
9 09, 89, 99
Giải tám 92
Giải bảy 757
Giải sáu 0287 8517 4115
Giải năm 3097
Giải tư 72706 63828 16668 02197
56222 75739 64505
Giải ba 02921 23201
Giải nhì 15314
Giải nhất 01663
Đặc biệt 309297
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 06 14 15 17 21 22 28
39 57 63 68 87 92 97 97 97
Đầu Lô tô
0 01, 05, 06
1 14, 15, 17
2 21, 22, 28
3 39
4
5 57
6 63, 68
7
8 87
9 92, 97, 97, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01, 21
2 22, 92
3 63
4 14
5 05, 15
6 06
7 17, 57, 87, 97, 97, 97
8 28, 68
9 39
Giải tám 97
Giải bảy 077
Giải sáu 1368 8242 1868
Giải năm 6350
Giải tư 67972 98136 84245 71001
26509 78292 53568
Giải ba 79480 08509
Giải nhì 80476
Giải nhất 50261
Đặc biệt 812484
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 09 36 42 45 50 61 68
68 68 72 76 77 80 84 92 97
Đầu Lô tô
0 01, 09, 09
1
2
3 36
4 42, 45
5 50
6 61, 68, 68, 68
7 72, 76, 77
8 80, 84
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 01, 61
2 42, 72, 92
3
4 84
5 45
6 36, 76
7 77, 97
8 68, 68, 68
9 09, 09
Giải tám 97
Giải bảy 850
Giải sáu 5481 0700 3933
Giải năm 9184
Giải tư 01973 32796 48336 09739
95361 29150 02372
Giải ba 27636 84563
Giải nhì 25705
Giải nhất 15015
Đặc biệt 757596
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 15 33 36 36 39 50 50
61 63 72 73 81 84 96 96 97
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 15
2
3 33, 36, 36, 39
4
5 50, 50
6 61, 63
7 72, 73
8 81, 84
9 96, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 50
1 61, 81
2 72
3 33, 63, 73
4 84
5 05, 15
6 36, 36, 96, 96
7 97
8
9 39
Giải tám 18
Giải bảy 309
Giải sáu 4685 6938 7551
Giải năm 9841
Giải tư 86178 08618 81259 32233
30402 60569 84908
Giải ba 82890 78251
Giải nhì 97773
Giải nhất 99393
Đặc biệt 194909
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 09 09 18 18 33 38 41
51 51 59 69 73 78 85 90 93
Đầu Lô tô
0 02, 08, 09, 09
1 18, 18
2
3 33, 38
4 41
5 51, 51, 59
6 69
7 73, 78
8 85
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 90
1 41, 51, 51
2 02
3 33, 73, 93
4
5 85
6
7
8 08, 18, 18, 38, 78
9 09, 09, 59, 69
Giải tám 18
Giải bảy 765
Giải sáu 3289 2356 6033
Giải năm 3313
Giải tư 25874 95997 19198 22324
82012 14308 48002
Giải ba 15224 08748
Giải nhì 87059
Giải nhất 58910
Đặc biệt 593588
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 10 12 13 18 24 24 33
48 56 59 65 74 88 89 97 98
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 10, 12, 13, 18
2 24, 24
3 33
4 48
5 56, 59
6 65
7 74
8 88, 89
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10
1
2 02, 12
3 13, 33
4 24, 24, 74
5 65
6 56
7 97
8 08, 18, 48, 88, 98
9 59, 89
Giải tám 24
Giải bảy 710
Giải sáu 0931 4326 3545
Giải năm 6716
Giải tư 11710 64995 67286 86027
89141 37981 23203
Giải ba 15825 38844
Giải nhì 29686
Giải nhất 57107
Đặc biệt 627784
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 10 10 16 24 25 26 27
31 41 44 45 81 84 86 86 95
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 10, 10, 16
2 24, 25, 26, 27
3 31
4 41, 44, 45
5
6
7
8 81, 84, 86, 86
9 95
Đuôi Lô tô
0 10, 10
1 31, 41, 81
2
3 03
4 24, 44, 84
5 25, 45, 95
6 16, 26, 86, 86
7 07, 27
8
9
Giải tám 23
Giải bảy 623
Giải sáu 7845 4183 2074
Giải năm 7985
Giải tư 02692 43468 25658 65989
97821 81118 94613
Giải ba 49691 13608
Giải nhì 97761
Giải nhất 34838
Đặc biệt 901983
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 13 18 21 23 23 38 45 58
61 68 74 83 83 85 89 91 92
Đầu Lô tô
0 08
1 13, 18
2 21, 23, 23
3 38
4 45
5 58
6 61, 68
7 74
8 83, 83, 85, 89
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0
1 21, 61, 91
2 92
3 13, 23, 23, 83, 83
4 74
5 45, 85
6
7
8 08, 18, 38, 58, 68
9 89
Giải tám 30
Giải bảy 648
Giải sáu 5188 2603 1052
Giải năm 4956
Giải tư 64385 33638 17427 25476
50992 44244 94066
Giải ba 04120 26844
Giải nhì 68950
Giải nhất 59104
Đặc biệt 485154
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 20 27 30 38 44 44 48
50 52 54 56 66 76 85 88 92
Đầu Lô tô
0 03, 04
1
2 20, 27
3 30, 38
4 44, 44, 48
5 50, 52, 54, 56
6 66
7 76
8 85, 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 50
1
2 52, 92
3 03
4 04, 44, 44, 54
5 85
6 56, 66, 76
7 27
8 38, 48, 88
9
Giải tám 93
Giải bảy 056
Giải sáu 4659 1303 5350
Giải năm 6359
Giải tư 67352 02081 40422 45675
60768 18371 07372
Giải ba 42520 37239
Giải nhì 92096
Giải nhất 43862
Đặc biệt 369728
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 20 22 28 39 50 52 56 59
59 62 68 71 72 75 81 93 96
Đầu Lô tô
0 03
1
2 20, 22, 28
3 39
4
5 50, 52, 56, 59, 59
6 62, 68
7 71, 72, 75
8 81
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1 71, 81
2 22, 52, 62, 72
3 03, 93
4
5 75
6 56, 96
7
8 28, 68
9 39, 59, 59
Giải tám 29
Giải bảy 585
Giải sáu 1592 1302 6978
Giải năm 0152
Giải tư 07583 38824 33135 91264
26174 91803 31739
Giải ba 84864 06013
Giải nhì 97390
Giải nhất 74242
Đặc biệt 962882
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 13 24 29 35 39 42 52
64 64 74 78 82 83 85 90 92
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 13
2 24, 29
3 35, 39
4 42
5 52
6 64, 64
7 74, 78
8 82, 83, 85
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 90
1
2 02, 42, 52, 82, 92
3 03, 13, 83
4 24, 64, 64, 74
5 35, 85
6
7
8 78
9 29, 39
Giải tám 11
Giải bảy 008
Giải sáu 4988 4080 4395
Giải năm 8014
Giải tư 39079 71275 73941 62004
78557 23365 63773
Giải ba 31955 93242
Giải nhì 05860
Giải nhất 57715
Đặc biệt 386018
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 11 14 15 18 41 42 55 57
60 65 73 75 79 8 80 88 95
Đầu Lô tô
0 04
1 11, 14, 15, 18
2
3
4 41, 42
5 55, 57
6 60, 65
7 73, 75, 79
8 8, 80, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 11, 41
2 42
3 73
4 04, 14
5 15, 55, 65, 75, 95
6
7 57
8 8, 18, 88
9 79
Giải tám 07
Giải bảy 976
Giải sáu 6059 7144 7648
Giải năm 3146
Giải tư 05131 98740 93338 49872
17496 69035 81101
Giải ba 33386 77211
Giải nhì 18955
Giải nhất 28867
Đặc biệt 665077
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 31 35 38 40 44 46 48
55 59 67 7 72 76 77 86 96
Đầu Lô tô
0 01
1 11
2
3 31, 35, 38
4 40, 44, 46, 48
5 55, 59
6 67
7 7, 72, 76, 77
8 86
9 96
Đuôi Lô tô
0 40
1 01, 11, 31
2 72
3
4 44
5 35, 55
6 46, 76, 86, 96
7 7, 67, 77
8 38, 48
9 59
Giải tám 01
Giải bảy 079
Giải sáu 3889 1726 2425
Giải năm 0872
Giải tư 12805 49089 11061 34665
15861 82683 89139
Giải ba 20660 33156
Giải nhì 24286
Giải nhất 65607
Đặc biệt 026755
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 1 25 26 39 55 56 60
61 61 65 72 79 83 86 89 89
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 1
2 25, 26
3 39
4
5 55, 56
6 60, 61, 61, 65
7 72, 79
8 83, 86, 89, 89
9
Đuôi Lô tô
0 60
1 1, 61, 61
2 72
3 83
4
5 05, 25, 55, 65
6 26, 56, 86
7 07
8
9 39, 79, 89, 89

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bạc Liêu

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
282 lần
842 lần
672 lần
552 lần
321 lần
Cặp sốXuất hiện
171 lần
451 lần
771 lần
761 lần
781 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
600 lần
590 lần
580 lần
570 lần
620 lần
Cặp sốXuất hiện
630 lần
660 lần
650 lần
640 lần
560 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
7728 ngày
1827 ngày
8226 ngày
5424 ngày
8323 ngày
Cặp sốSố ngày
8821 ngày
0920 ngày
9619 ngày
8418 ngày
9717 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
811 ngày
821 ngày
781 ngày
771 ngày
761 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
831 ngày
841 ngày
971 ngày
991 ngày
961 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
06 lần
12 lần
22 lần
34 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
63 lần
71 lần
82 lần
95 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 12 lần
Đầu 23 lần
Đầu 32 lần
Đầu 41 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 63 lần
Đầu 73 lần
Đầu 86 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 14 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 31 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 75 lần
Đuôi 85 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet ingmarsannes i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates