Xổ Số Bình Định 30 ngày

Xổ số Bình Định 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bình Định trong 30 ngày gần đây nhất (XSBDI 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bình Định trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bình Định 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày gần nhất

Giải tám 55
Giải bảy 262
Giải sáu 0256 1707 7169
Giải năm 8590
Giải tư 02686 10945 15940 93754
79168 95848 63621
Giải ba 85833 74034
Giải nhì 84007
Giải nhất 90381
Đặc biệt 334862
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 21 33 34 40 45 48 54
55 56 62 62 68 69 81 86 90
Đầu Lô tô
0 07, 07
1
2 21
3 33, 34
4 40, 45, 48
5 54, 55, 56
6 62, 62, 68, 69
7
8 81, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 21, 81
2 62, 62
3 33
4 34, 54
5 45, 55
6 56, 86
7 07, 07
8 48, 68
9 69
Giải tám 37
Giải bảy 930
Giải sáu 0142 4173 7705
Giải năm 0754
Giải tư 64004 02041 57092 15289
79997 14932 08605
Giải ba 45328 04042
Giải nhì 35467
Giải nhất 07454
Đặc biệt 401352
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 05 28 30 32 37 41 42
42 52 54 54 67 73 89 92 97
Đầu Lô tô
0 04, 05, 05
1
2 28
3 30, 32, 37
4 41, 42, 42
5 52, 54, 54
6 67
7 73
8 89
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 30
1 41
2 32, 42, 42, 52, 92
3 73
4 04, 54, 54
5 05, 05
6
7 37, 67, 97
8 28
9 89
Giải tám 51
Giải bảy 885
Giải sáu 0299 0880 8548
Giải năm 3708
Giải tư 00041 06184 97525 22273
44669 00039 40778
Giải ba 30384 00319
Giải nhì 60015
Giải nhất 83849
Đặc biệt 939656
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 15 19 25 39 41 48 49 51
56 69 73 78 80 84 84 85 99
Đầu Lô tô
0 08
1 15, 19
2 25
3 39
4 41, 48, 49
5 51, 56
6 69
7 73, 78
8 80, 84, 84, 85
9 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 41, 51
2
3 73
4 84, 84
5 15, 25, 85
6 56
7
8 08, 48, 78
9 19, 39, 49, 69, 99
Giải tám 23
Giải bảy 570
Giải sáu 7746 3306 0348
Giải năm 5075
Giải tư 69160 36952 40884 12049
84012 65102 94292
Giải ba 21450 05560
Giải nhì 62506
Giải nhất 29452
Đặc biệt 558635
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 06 12 23 35 46 48 49
50 52 52 60 60 70 75 84 92
Đầu Lô tô
0 02, 06, 06
1 12
2 23
3 35
4 46, 48, 49
5 50, 52, 52
6 60, 60
7 70, 75
8 84
9 92
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 60, 70
1
2 02, 12, 52, 52, 92
3 23
4 84
5 35, 75
6 06, 06, 46
7
8 48
9 49
Giải tám 71
Giải bảy 445
Giải sáu 1993 4286 8382
Giải năm 0596
Giải tư 91491 60024 88887 87900
76942 70958 40411
Giải ba 64076 84056
Giải nhì 04652
Giải nhất 64965
Đặc biệt 866553
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 24 42 45 52 53 56 58
65 71 76 82 86 87 91 93 96
Đầu Lô tô
0 00
1 11
2 24
3
4 42, 45
5 52, 53, 56, 58
6 65
7 71, 76
8 82, 86, 87
9 91, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 00
1 11, 71, 91
2 42, 52, 82
3 53, 93
4 24
5 45, 65
6 56, 76, 86, 96
7 87
8 58
9
Giải tám 09
Giải bảy 274
Giải sáu 9696 2562 5586
Giải năm 9496
Giải tư 13023 22896 62528 37302
10392 07037 33479
Giải ba 45901 27390
Giải nhì 73018
Giải nhất 34702
Đặc biệt 205223
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 02 18 23 23 28 37 62
74 79 86 9 90 92 96 96 96
Đầu Lô tô
0 01, 02, 02
1 18
2 23, 23, 28
3 37
4
5
6 62
7 74, 79
8 86
9 9, 90, 92, 96, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 90
1 01
2 02, 02, 62, 92
3 23, 23
4 74
5
6 86, 96, 96, 96
7 37
8 18, 28
9 9, 79
Giải tám 21
Giải bảy 179
Giải sáu 4479 4526 4013
Giải năm 8408
Giải tư 08296 45501 98243 49707
75417 09409 92673
Giải ba 28006 72502
Giải nhì 80869
Giải nhất 54262
Đặc biệt 891159
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 06 07 08 09 13 17 21
26 43 59 62 69 73 79 79 96
Đầu Lô tô
0 01, 02, 06, 07, 08, 09
1 13, 17
2 21, 26
3
4 43
5 59
6 62, 69
7 73, 79, 79
8
9 96
Đuôi Lô tô
0
1 01, 21
2 02, 62
3 13, 43, 73
4
5
6 06, 26, 96
7 07, 17
8 08
9 09, 59, 69, 79, 79
Giải tám 98
Giải bảy 870
Giải sáu 9330 5489 3889
Giải năm 8871
Giải tư 57212 89377 68836 80268
25645 65255 08280
Giải ba 31278 32261
Giải nhì 97015
Giải nhất 30748
Đặc biệt 087427
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 15 27 30 36 45 48 55 61
68 70 71 77 78 80 89 89 98
Đầu Lô tô
0
1 12, 15
2 27
3 30, 36
4 45, 48
5 55
6 61, 68
7 70, 71, 77, 78
8 80, 89, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 30, 70, 80
1 61, 71
2 12
3
4
5 15, 45, 55
6 36
7 27, 77
8 48, 68, 78, 98
9 89, 89
Giải tám 89
Giải bảy 880
Giải sáu 9735 7610 9835
Giải năm 7064
Giải tư 47580 59064 79121 03104
35950 63948 91555
Giải ba 51070 15540
Giải nhì 56709
Giải nhất 03581
Đặc biệt 341056
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 10 21 35 35 40 48 50
55 56 64 64 70 80 80 81 89
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 10
2 21
3 35, 35
4 40, 48
5 50, 55, 56
6 64, 64
7 70
8 80, 80, 81, 89
9
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 50, 70, 80, 80
1 21, 81
2
3
4 04, 64, 64
5 35, 35, 55
6 56
7
8 48
9 09, 89
Giải tám 80
Giải bảy 894
Giải sáu 5366 2283 4693
Giải năm 2043
Giải tư 18061 14539 64476 43956
30917 10277 91586
Giải ba 21152 53052
Giải nhì 05171
Giải nhất 65073
Đặc biệt 519388
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 39 43 52 52 56 61 66 71
73 76 77 80 83 86 88 93 94
Đầu Lô tô
0
1 17
2
3 39
4 43
5 52, 52, 56
6 61, 66
7 71, 73, 76, 77
8 80, 83, 86, 88
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 80
1 61, 71
2 52, 52
3 43, 73, 83, 93
4 94
5
6 56, 66, 76, 86
7 17, 77
8 88
9 39
Giải tám 85
Giải bảy 031
Giải sáu 1457 9410 9005
Giải năm 4723
Giải tư 25381 28954 69801 61970
63861 40926 69314
Giải ba 16245 32428
Giải nhì 87025
Giải nhất 99262
Đặc biệt 726467
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 10 14 23 25 26 28 31
45 54 57 61 62 67 70 81 85
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 10, 14
2 23, 25, 26, 28
3 31
4 45
5 54, 57
6 61, 62, 67
7 70
8 81, 85
9
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 01, 31, 61, 81
2 62
3 23
4 14, 54
5 05, 25, 45, 85
6 26
7 57, 67
8 28
9
Giải tám 22
Giải bảy 253
Giải sáu 6498 0440 9504
Giải năm 7848
Giải tư 41419 19087 47269 24951
06121 05720 11860
Giải ba 91774 95750
Giải nhì 10799
Giải nhất 47619
Đặc biệt 566448
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 19 19 20 21 22 40 48 48
50 51 53 60 69 74 87 98 99
Đầu Lô tô
0 04
1 19, 19
2 20, 21, 22
3
4 40, 48, 48
5 50, 51, 53
6 60, 69
7 74
8 87
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 50, 60
1 21, 51
2 22
3 53
4 04, 74
5
6
7 87
8 48, 48, 98
9 19, 19, 69, 99
Giải tám 48
Giải bảy 034
Giải sáu 9612 0877 2823
Giải năm 5132
Giải tư 51313 84735 22586 16773
22572 56940 96611
Giải ba 36779 11796
Giải nhì 81133
Giải nhất 16516
Đặc biệt 132365
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 13 16 23 32 33 34 35
40 48 65 72 73 77 79 86 96
Đầu Lô tô
0
1 11, 12, 13, 16
2 23
3 32, 33, 34, 35
4 40, 48
5
6 65
7 72, 73, 77, 79
8 86
9 96
Đuôi Lô tô
0 40
1 11
2 12, 32, 72
3 13, 23, 33, 73
4 34
5 35, 65
6 16, 86, 96
7 77
8 48
9 79
Giải tám 99
Giải bảy 452
Giải sáu 2431 2471 2822
Giải năm 9853
Giải tư 52562 09064 93132 70818
81503 21913 45164
Giải ba 02423 72884
Giải nhì 87426
Giải nhất 48348
Đặc biệt 770445
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 18 22 23 26 31 32 45
48 52 53 62 64 64 71 84 99
Đầu Lô tô
0 03
1 13, 18
2 22, 23, 26
3 31, 32
4 45, 48
5 52, 53
6 62, 64, 64
7 71
8 84
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 31, 71
2 22, 32, 52, 62
3 03, 13, 23, 53
4 64, 64, 84
5 45
6 26
7
8 18, 48
9 99
Giải tám 99
Giải bảy 964
Giải sáu 2849 4517 6220
Giải năm 4249
Giải tư 93431 81153 40870 90533
50599 55875 12272
Giải ba 04103 23985
Giải nhì 27611
Giải nhất 29525
Đặc biệt 814287
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 17 20 25 31 33 49 49
53 64 70 72 75 85 87 99 99
Đầu Lô tô
0 03
1 11, 17
2 20, 25
3 31, 33
4 49, 49
5 53
6 64
7 70, 72, 75
8 85, 87
9 99, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 11, 31
2 72
3 03, 33, 53
4 64
5 25, 75, 85
6
7 17, 87
8
9 49, 49, 99, 99
Giải tám 67
Giải bảy 679
Giải sáu 0840 3472 2133
Giải năm 9591
Giải tư 35393 48534 22262 90013
62922 14806 54695
Giải ba 19295 19656
Giải nhì 37645
Giải nhất 42002
Đặc biệt 181440
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 13 22 33 34 40 40 45
56 62 67 72 79 91 93 95 95
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 13
2 22
3 33, 34
4 40, 40, 45
5 56
6 62, 67
7 72, 79
8
9 91, 93, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 40
1 91
2 02, 22, 62, 72
3 13, 33, 93
4 34
5 45, 95, 95
6 06, 56
7 67
8
9 79
Giải tám 65
Giải bảy 239
Giải sáu 1065 0600 6539
Giải năm 1223
Giải tư 32865 56336 65477 03160
63925 21438 21490
Giải ba 51340 66743
Giải nhì 47571
Giải nhất 12189
Đặc biệt 896120
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 20 23 25 36 38 39 39 40
43 60 65 65 65 71 77 89 90
Đầu Lô tô
0 00
1
2 20, 23, 25
3 36, 38, 39, 39
4 40, 43
5
6 60, 65, 65, 65
7 71, 77
8 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40, 60, 90
1 71
2
3 23, 43
4
5 25, 65, 65, 65
6 36
7 77
8 38
9 39, 39, 89
Giải tám 46
Giải bảy 488
Giải sáu 5898 3101 9550
Giải năm 1427
Giải tư 91191 39400 79968 67492
96767 32093 64208
Giải ba 57126 06197
Giải nhì 37351
Giải nhất 66306
Đặc biệt 714605
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 05 06 08 26 27 46 50
51 67 68 88 91 92 93 97 98
Đầu Lô tô
0 00, 01, 05, 06, 08
1
2 26, 27
3
4 46
5 50, 51
6 67, 68
7
8 88
9 91, 92, 93, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 50
1 01, 51, 91
2 92
3 93
4
5 05
6 06, 26, 46
7 27, 67, 97
8 08, 68, 88, 98
9
Giải tám 34
Giải bảy 368
Giải sáu 8569 2135 9567
Giải năm 7878
Giải tư 59796 94210 47286 83380
36264 49325 96527
Giải ba 50738 93375
Giải nhì 47762
Giải nhất 45027
Đặc biệt 036398
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 25 27 27 34 35 38 62 64
67 68 69 75 78 80 86 96 98
Đầu Lô tô
0
1 10
2 25, 27, 27
3 34, 35, 38
4
5
6 62, 64, 67, 68, 69
7 75, 78
8 80, 86
9 96, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1
2 62
3
4 34, 64
5 25, 35, 75
6 86, 96
7 27, 27, 67
8 38, 68, 78, 98
9 69
Giải tám 96
Giải bảy 488
Giải sáu 9347 7950 8646
Giải năm 8063
Giải tư 42614 83063 00344 35773
15742 60098 05444
Giải ba 69096 93345
Giải nhì 01830
Giải nhất 83816
Đặc biệt 381981
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 16 30 42 44 44 45 46 47
50 63 63 73 81 88 96 96 98
Đầu Lô tô
0
1 14, 16
2
3 30
4 42, 44, 44, 45, 46, 47
5 50
6 63, 63
7 73
8 81, 88
9 96, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 81
2 42
3 63, 63, 73
4 14, 44, 44
5 45
6 16, 46, 96, 96
7 47
8 88, 98
9
Giải tám 35
Giải bảy 330
Giải sáu 3954 9040 2400
Giải năm 2553
Giải tư 26261 99604 32851 77727
45828 80496 27634
Giải ba 10827 48606
Giải nhì 85943
Giải nhất 34575
Đặc biệt 355030
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 06 27 27 28 30 30 34
35 40 43 51 53 54 61 75 96
Đầu Lô tô
0 00, 04, 06
1
2 27, 27, 28
3 30, 30, 34, 35
4 40, 43
5 51, 53, 54
6 61
7 75
8
9 96
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 30, 40
1 51, 61
2
3 43, 53
4 04, 34, 54
5 35, 75
6 06, 96
7 27, 27
8 28
9
Giải tám 70
Giải bảy 368
Giải sáu 2606 9657 7928
Giải năm 9464
Giải tư 15042 82534 68574 86106
94469 61939 59050
Giải ba 20823 21989
Giải nhì 94429
Giải nhất 40378
Đặc biệt 244720
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 20 23 28 29 34 39 42
50 57 64 68 69 70 74 78 89
Đầu Lô tô
0 06, 06
1
2 20, 23, 28, 29
3 34, 39
4 42
5 50, 57
6 64, 68, 69
7 70, 74, 78
8 89
9
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 70
1
2 42
3 23
4 34, 64, 74
5
6 06, 06
7 57
8 28, 68, 78
9 29, 39, 69, 89
Giải tám 19
Giải bảy 279
Giải sáu 6166 6117 3153
Giải năm 1124
Giải tư 14184 23790 34751 10439
44324 95788 14125
Giải ba 33379 78976
Giải nhì 99463
Giải nhất 80343
Đặc biệt 291616
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 17 19 24 24 25 39 43 51
53 63 66 76 79 79 84 88 90
Đầu Lô tô
0
1 16, 17, 19
2 24, 24, 25
3 39
4 43
5 51, 53
6 63, 66
7 76, 79, 79
8 84, 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 90
1 51
2
3 43, 53, 63
4 24, 24, 84
5 25
6 16, 66, 76
7 17
8 88
9 19, 39, 79, 79
Giải tám 55
Giải bảy 167
Giải sáu 6042 2207 6971
Giải năm 0536
Giải tư 90354 70971 89544 37505
06960 40238 27991
Giải ba 42551 44857
Giải nhì 06025
Giải nhất 76051
Đặc biệt 529523
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 23 25 36 38 42 44 51
51 54 55 57 60 67 71 71 91
Đầu Lô tô
0 05, 07
1
2 23, 25
3 36, 38
4 42, 44
5 51, 51, 54, 55, 57
6 60, 67
7 71, 71
8
9 91
Đuôi Lô tô
0 60
1 51, 51, 71, 71, 91
2 42
3 23
4 44, 54
5 05, 25, 55
6 36
7 07, 57, 67
8 38
9
Giải tám 07
Giải bảy 859
Giải sáu 3224 2967 2414
Giải năm 0004
Giải tư 27943 95304 47479 77638
15015 16470 94957
Giải ba 08123 43489
Giải nhì 69671
Giải nhất 61824
Đặc biệt 591273
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 14 15 23 24 24 38 4 43
57 59 67 7 70 71 73 79 89
Đầu Lô tô
0 04
1 14, 15
2 23, 24, 24
3 38
4 4, 43
5 57, 59
6 67
7 7, 70, 71, 73, 79
8 89
9
Đuôi Lô tô
0 70
1 71
2
3 23, 43, 73
4 04, 4, 14, 24, 24
5 15
6
7 7, 57, 67
8 38
9 59, 79, 89
Giải tám 09
Giải bảy 977
Giải sáu 0651 3802 3148
Giải năm 6009
Giải tư 77656 93942 02134 18736
67726 57839 90782
Giải ba 67522 80596
Giải nhì 22023
Giải nhất 76256
Đặc biệt 691383
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 22 23 26 34 36 39 42
48 51 56 56 77 82 83 9 96
Đầu Lô tô
0 02, 09
1
2 22, 23, 26
3 34, 36, 39
4 42, 48
5 51, 56, 56
6
7 77
8 82, 83
9 9, 96
Đuôi Lô tô
0
1 51
2 02, 22, 42, 82
3 23, 83
4 34
5
6 26, 36, 56, 56, 96
7 77
8 48
9 09, 9, 39
Giải tám 59
Giải bảy 959
Giải sáu 9107 9986 6100
Giải năm 1580
Giải tư 92834 82767 83424 34281
67696 70577 01573
Giải ba 38269 58807
Giải nhì 19479
Giải nhất 39752
Đặc biệt 890900
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 07 07 24 34 52 59 59
67 69 73 77 79 80 81 86 96
Đầu Lô tô
0 00, 00, 07, 07
1
2 24
3 34
4
5 52, 59, 59
6 67, 69
7 73, 77, 79
8 80, 81, 86
9 96
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 80
1 81
2 52
3 73
4 24, 34
5
6 86, 96
7 07, 07, 67, 77
8
9 59, 59, 69, 79
Giải tám 89
Giải bảy 193
Giải sáu 2770 1111 3745
Giải năm 2165
Giải tư 76121 94005 51212 43134
54198 24222 84251
Giải ba 46859 94815
Giải nhì 76908
Giải nhất 52453
Đặc biệt 725223
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 11 12 15 21 22 23 34
45 51 53 59 65 70 89 93 98
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 11, 12, 15
2 21, 22, 23
3 34
4 45
5 51, 53, 59
6 65
7 70
8 89
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 11, 21, 51
2 12, 22
3 23, 53, 93
4 34
5 05, 15, 45, 65
6
7
8 08, 98
9 59, 89
Giải tám 72
Giải bảy 619
Giải sáu 5946 8454 1897
Giải năm 4937
Giải tư 73645 77004 97960 00608
97768 18084 04059
Giải ba 75680 75638
Giải nhì 29993
Giải nhất 14046
Đặc biệt 339581
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 19 37 38 45 46 46 54
59 60 68 72 80 81 84 93 97
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 19
2
3 37, 38
4 45, 46, 46
5 54, 59
6 60, 68
7 72
8 80, 81, 84
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 81
2 72
3 93
4 04, 54, 84
5 45
6 46, 46
7 37, 97
8 08, 38, 68
9 19, 59
Giải tám 00
Giải bảy 351
Giải sáu 5658 9452 3481
Giải năm 0617
Giải tư 94797 87588 02668 16750
09763 32396 18839
Giải ba 94120 42310
Giải nhì 88568
Giải nhất 97400
Đặc biệt 253908
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 0 08 10 17 20 39 50 51
52 58 63 68 68 81 88 96 97
Đầu Lô tô
0 00, 0, 08
1 10, 17
2 20
3 39
4
5 50, 51, 52, 58
6 63, 68, 68
7
8 81, 88
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 0, 00, 10, 20, 50
1 51, 81
2 52
3 63
4
5
6 96
7 17, 97
8 08, 58, 68, 68, 88
9 39

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Định

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
233 lần
812 lần
202 lần
562 lần
731 lần
Cặp sốXuất hiện
451 lần
831 lần
351 lần
651 lần
161 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
660 lần
640 lần
630 lần
610 lần
680 lần
Cặp sốXuất hiện
690 lần
720 lần
710 lần
700 lần
600 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
0829 ngày
0026 ngày
8325 ngày
7324 ngày
1622 ngày
Cặp sốSố ngày
3020 ngày
8119 ngày
9818 ngày
0517 ngày
2016 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
651 ngày
671 ngày
621 ngày
591 ngày
561 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
731 ngày
811 ngày
981 ngày
881 ngày
871 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
14 lần
23 lần
32 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
55 lần
61 lần
73 lần
84 lần
94 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 11 lần
Đầu 26 lần
Đầu 32 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 55 lần
Đầu 63 lần
Đầu 71 lần
Đầu 85 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 05 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 36 lần
Đuôi 40 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 91 lần
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet ingmarsannes i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates