Sớ Đầu Đuôi Miền Bắc

Sớ đầu đuôi Miền Bắc là công cụ giúp cho người chơi xổ số Miền Bắc dễ dàng tổng hợp được danh sách kết quả xổ số Miền Bắc giải đặc biệt và giải 7.

Sớ MB

Sớ MB Minh Ngọc

Sớ đầu đuôi MB

Sớ Đầu Đuôi Miền Bắc Minh Ngọc
Giải Bảy Đặc Biệt
Chủ Nhật, 24-09-2023 40, 44, 30, 51 62778
Thứ 7, 23-09-2023 92, 42, 40, 10 76922
Thứ 6, 22-09-2023 80, 00, 67, 31 22714
Thứ 5, 21-09-2023 64, 63, 21, 91 52566
Thứ 4, 20-09-2023 22, 23, 91, 75 40303
Thứ 3, 19-09-2023 41, 28, 85, 40 50925
Thứ 2, 18-09-2023 92, 19, 52, 44 43104
Chủ Nhật, 17-09-2023 97, 50, 53, 24 22365
Thứ 7, 16-09-2023 95, 97, 40, 99 11724
Thứ 6, 15-09-2023 00, 90, 14, 61 13720
Thứ 5, 14-09-2023 92, 33, 70, 38 59722
Thứ 4, 13-09-2023 49, 45, 59, 21 56650
Thứ 3, 12-09-2023 03, 31, 52, 10 73132
Thứ 2, 11-09-2023 93, 87, 75, 00 63768
Chủ Nhật, 10-09-2023 40, 66, 26, 22 35902
Thứ 7, 09-09-2023 51, 81, 69, 78 35252
Thứ 6, 08-09-2023 25, 94, 51, 23 13676
Thứ 5, 07-09-2023 48, 12, 14, 78 49956
Thứ 4, 06-09-2023 95, 32, 01, 30 15269
Thứ 3, 05-09-2023 72, 44, 38, 96 06367
Thứ 2, 04-09-2023 43, 36, 25, 53 08811
Chủ Nhật, 03-09-2023 36, 10, 13, 21 31186
Thứ 7, 02-09-2023 09, 36, 54, 76 06380
Thứ 6, 01-09-2023 43, 54, 36, 09 61379
Thứ 5, 31-08-2023 52, 05, 29, 62 73040
Thứ 4, 30-08-2023 00, 27, 68, 72 76551
Thứ 3, 29-08-2023 22, 72, 21, 71 49278
Thứ 2, 28-08-2023 14, 08, 03, 65 83185
Chủ Nhật, 27-08-2023 11, 61, 62, 10 18448
Thứ 7, 26-08-2023 70, 87, 18, 91 94958
Thứ 6, 25-08-2023 52, 11, 96, 49 82843
Thứ 5, 24-08-2023 58, 49, 66, 44 57973
Thứ 4, 23-08-2023 37, 58, 14, 68 63734
Thứ 3, 22-08-2023 55, 32, 99, 15 60279
Thứ 2, 21-08-2023 55, 97, 57, 71 27221
Chủ Nhật, 20-08-2023 61, 79, 95, 58 92009
Thứ 7, 19-08-2023 70, 71, 15, 86 41830
Thứ 6, 18-08-2023 82, 65, 04, 85 47887
Thứ 5, 17-08-2023 30, 98, 35, 47 79186
Thứ 4, 16-08-2023 53, 92, 39, 48 82019
Thứ 3, 15-08-2023 90, 56, 45, 22 41861
Thứ 2, 14-08-2023 22, 03, 25, 63 16893
Chủ Nhật, 13-08-2023 29, 48, 01, 79 84528
Thứ 7, 12-08-2023 67, 29, 87, 21 06848
Thứ 6, 11-08-2023 31, 43, 29, 27 90299
Thứ 5, 10-08-2023 01, 06, 50, 79 25102
Thứ 4, 09-08-2023 79, 91, 84, 74 59261
Thứ 3, 08-08-2023 70, 19, 14, 97 80766
Thứ 2, 07-08-2023 07, 63, 16, 74 08672
Chủ Nhật, 06-08-2023 88, 75, 57, 62 74923
Thứ 7, 05-08-2023 03, 55, 51, 43 45710
Thứ 6, 04-08-2023 62, 88, 73, 36 56177
Thứ 5, 03-08-2023 51, 69, 22, 62 80288
Thứ 4, 02-08-2023 59, 80, 94, 08 88137
Thứ 3, 01-08-2023 90, 95, 72, 85 04430
Thứ 2, 31-07-2023 61, 76, 39, 36 72615
Chủ Nhật, 30-07-2023 49, 37, 46, 09 55741
Thứ 7, 29-07-2023 83, 24, 55, 56 69358
Thứ 6, 28-07-2023 68, 34, 93, 18 40915
Thứ 5, 27-07-2023 68, 22, 47, 10 21171
Thứ 4, 26-07-2023 64, 60, 08, 94 87929
Thứ 3, 25-07-2023 31, 60, 57, 05 75659
Thứ 2, 24-07-2023 18, 56, 74, 97 62442
Chủ Nhật, 23-07-2023 47, 42, 87, 44 58062
Thứ 7, 22-07-2023 90, 07, 54, 80 27433
Thứ 6, 21-07-2023 83, 52, 26, 95 35944
Thứ 5, 20-07-2023 72, 38, 74, 62 58286
Thứ 4, 19-07-2023 03, 62, 98, 56 15339
Thứ 3, 18-07-2023 49, 40, 87, 30 20080
Thứ 2, 17-07-2023 48, 95, 89, 64 22406
Chủ Nhật, 16-07-2023 63, 51, 25, 75 51351
Thứ 7, 15-07-2023 92, 05, 19, 93 08897
Thứ 6, 14-07-2023 45, 46, 49, 64 78668
Thứ 5, 13-07-2023 60, 66, 15, 61 26902
Thứ 4, 12-07-2023 61, 55, 12, 69 67115
Thứ 3, 11-07-2023 57, 41, 58, 39 45631
Thứ 2, 10-07-2023 87, 34, 51, 72 58222
Chủ Nhật, 09-07-2023 04, 26, 50, 66 05408
Thứ 7, 08-07-2023 02, 23, 33, 46 98215
Thứ 6, 07-07-2023 12, 19, 90, 84 93076
Thứ 5, 06-07-2023 95, 05, 36, 57 44798
Thứ 4, 05-07-2023 47, 18, 08, 01 29397
Thứ 3, 04-07-2023 85, 09, 33, 50 06883
Thứ 2, 03-07-2023 49, 08, 10, 05 96894
Chủ Nhật, 02-07-2023 21, 23, 12, 96 57123
Thứ 7, 01-07-2023 05, 22, 47, 87 90746
Thứ 6, 30-06-2023 89, 82, 08, 34 69851
Thứ 5, 29-06-2023 13, 87, 98, 36 06920
Thứ 4, 28-06-2023 65, 20, 47, 61 97495
Thứ 3, 27-06-2023 79, 09, 24, 82 49195
Thứ 2, 26-06-2023 57, 28, 21, 82 03493
Chủ Nhật, 25-06-2023 43, 62, 13, 16 63634
Thứ 7, 24-06-2023 20, 54, 27, 39 09870
Thứ 6, 23-06-2023 36, 84, 41, 44 83660
Thứ 5, 22-06-2023 84, 51, 99, 00 84267
Thứ 4, 21-06-2023 28, 06, 57, 26 58534
Thứ 3, 20-06-2023 60, 02, 53, 33 51232
Thứ 2, 19-06-2023 84, 71, 31, 96 59915
Chủ Nhật, 18-06-2023 99, 72, 27, 42 94351
Thứ 7, 17-06-2023 52, 87, 61, 01 96361
Thứ 6, 16-06-2023 07, 66, 02, 01 76830
Thứ 5, 15-06-2023 61, 63, 64, 41 46904
Thứ 4, 14-06-2023 07, 48, 49, 06 57854
Thứ 3, 13-06-2023 78, 73, 79, 05 88661
Thứ 2, 12-06-2023 01, 39, 63, 68 55442
Chủ Nhật, 11-06-2023 96, 57, 78, 64 46260
Thứ 7, 10-06-2023 36, 39, 68, 88 01936
Thứ 6, 09-06-2023 84, 68, 82, 38 84288
Thứ 5, 08-06-2023 66, 88, 48, 31 13437
Thứ 4, 07-06-2023 17, 72, 69, 82 40357
Thứ 3, 06-06-2023 70, 90, 07, 34 83079
Thứ 2, 05-06-2023 28, 92, 48, 79 00081
Chủ Nhật, 04-06-2023 64, 73, 67, 90 04408
Thứ 7, 03-06-2023 08, 65, 40, 83 00370
Thứ 6, 02-06-2023 16, 34, 19, 29 71963
Thứ 5, 01-06-2023 81, 27, 71, 20 95921
Thứ 4, 31-05-2023 87, 02, 22, 91 88961
Thứ 3, 30-05-2023 96, 60, 37, 21 20765
Thứ 2, 29-05-2023 78, 91, 21, 34 85867
Chủ Nhật, 28-05-2023 71, 50, 32, 80 79459
Thứ 7, 27-05-2023 76, 31, 54, 45 96237
Thứ 6, 26-05-2023 53, 31, 11, 03 36191
Thứ 5, 25-05-2023 67, 74, 96, 89 20319
Thứ 4, 24-05-2023 80, 87, 95, 63 19966
Thứ 3, 23-05-2023 61, 27, 17, 44 95972
Thứ 2, 22-05-2023 50, 34, 15, 65 32754
Chủ Nhật, 21-05-2023 39, 70, 76, 50 45297
Thứ 7, 20-05-2023 99, 33, 04, 27 70452
Thứ 6, 19-05-2023 56, 36, 66, 29 22317
Thứ 5, 18-05-2023 18, 67, 99, 70 22632
Thứ 4, 17-05-2023 26, 42, 38, 28 67949
Thứ 3, 16-05-2023 63, 37, 82, 49 19031
Thứ 2, 15-05-2023 53, 71, 80, 05 90956
Chủ Nhật, 14-05-2023 76, 52, 85, 51 67753
Thứ 7, 13-05-2023 68, 90, 08, 10 19949
Thứ 6, 12-05-2023 43, 75, 65, 00 84102
Thứ 5, 11-05-2023 55, 78, 73, 80 63134
Thứ 4, 10-05-2023 05, 43, 19, 84 97996
Thứ 3, 09-05-2023 30, 25, 64, 14 58546
Thứ 2, 08-05-2023 21, 92, 26, 62 44481
Chủ Nhật, 07-05-2023 95, 86, 64, 42 88060
Thứ 7, 06-05-2023 16, 26, 19, 62 02904
Thứ 6, 05-05-2023 16, 14, 72, 39 82647
Thứ 5, 04-05-2023 87, 35, 49, 42 81918
Thứ 4, 03-05-2023 67, 28, 41, 12 85576
Thứ 3, 02-05-2023 70, 61, 52, 02 00865
Thứ 2, 01-05-2023 84, 00, 14, 58 61820
Chủ Nhật, 30-04-2023 50, 70, 88, 22 90819
Thứ 7, 29-04-2023 91, 31, 29, 21 54639
Thứ 6, 28-04-2023 24, 38, 96, 66 13196

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet ingmarsannes i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates